Sla navigatie over

Nieuw inburgeringsdecreet één jaar in voege. Somers maakt de balans.

Eén jaar na het invoeren van het nieuwe inburgeringsdecreet maakt Vlaams minister van Samenleven Somers dinsdag de balans in het Vlaams parlement. Een record aantal personen volgde het vernieuwde traject maatschappelijke oriëntatie dat de grondwaarden bijleert aan nieuwkomers. Bart Somers: “Als het op onze fundamentele grondwaarden aankomt is op de helft van de vragen juist antwoorden onvoldoende, ik verhoog de lat en wil dat nieuwkomers heel goed begrijpen in welke samenleving ze terechtkomen en welke fundamentele waarden hier gelden. Nieuwkomers moeten dit kennen. Dat is in het belang van de nieuwkomer en de samenleving.”

 

Bij het aantreden van Bart Somers als Vlaams minister van Inburgering en Integratie was een van zijn doelstellingen het inburgeringstraject grondig te hervormen. Tijdens deze legislatuur is inburgeringstraject volledig hervormd. Het traject is meer aanklampend maar biedt ook meer opportuniteiten voor nieuwkomers. Het inburgeringstraject stoelt op 4 pijlers. 1) Nieuwkomers moeten een cursus maatschappelijke oriëntatie volgen gekoppeld aan een gestandaardiseerd examen. Hier wordt praktische kennis gedoceerd over onze maatschappij maar moeten nieuwkomers ook vragen beantwoorden over onze waarden en normen. 2) Nieuwkomers worden toegeleid naar Nederlandse les. 3) Er is een verplichte toeleiding naar werk binnen de 2 maanden moet je ingeschreven zijn bij VDAB. 4) Iedere nieuwkomers krijgt een buddy en moet daarmee 40u optrekken.

 

Bart Somers: “In 2019 moesten verplichte inburgeraars een cursus maatschappelijke oriëntatie en Nederlandse lessen volgen. Met de hervorming die ik invoerde zijn er nu examens gekoppeld aan deze cursussen. Nieuw is ook dat deze cursus online kan gevolgd worden, zodat werken en leren beter kan worden gecombineerd. Het laat doe dat mensen financieel sneller op eigen benen kunnen staan en kunnen bijdragen aan onze samenleving. Waar in 2019 toen ik begon als minister meer dan 10.000 personen op de wachtlijst stonden voor de cursus maatschappelijke oriëntatie zijn dat er vandaag 993. Daarnaast heb ik gezorgd voor een verplichte toeleiding naar VDAB en dat binnen de 2 maanden. Daarnaast moeten nieuwkomers voor minstens 40u contact hebben met een buddy. Dat is geen straf voor nieuwkomers, dat is het bieden van kansen en opportuniteiten.”

 

Maatschappelijke oriëntatie

In de cursus maatschappelijke oriëntatie krijgen nieuwkomers praktische informatie over de maatschappij. Zo komen onderwerpen zoals scholing voor de kinderen, de werking van het gezondheidssysteem (moet je met keelpijn naar de dokter of de spoed). Maar ook over mobiliteit, hoe verkrijg je een rijbewijs, en wonen: moet je verplicht een brandverzekering afsluiten enzovoort.

 

Naast deze praktische kennis komen ook de fundamentele grondwaarden aan bod. Hier komen vragen over de gelijkheid van man en vrouw, vrijheid van meningsuiting, scheiding kerk en staat, de rol van de mensenrechten in onze maatschappij.

 

Sinds 1 maart dit jaar moeten nieuwkomers een gestandaardiseerd examen afleggen voor de cursus maatschappelijke oriëntatie. In dit examen worden 41 vragen gesteld waarvan 11 gaan over de fundamentele grondwaarden en 30 over praktische kennis over onze maatschappij. Momenteel moet je de helft van deze vragen correct beantwoorden. Momenteel slaagt 95% van de nieuwkomers voor deze test.

 

Grote onderscheiding

Eén jaar na de hervorming die zorgt voor een meer aanklampend inburgeringsbeleid kondigt Somers een verdere stap aan. Bart Somers: “Als het gaat over fundamentele grondwaarden vraag ik een grondige kennis van de materie, het is niet voldoende louter te slagen.”. Concreet maakt Somers werk van een hervorming waardoor nieuwkomers moeten slagen voor 9 van de 11 vragen rond de fundamentele grondwaarden of een behaald percentage van 82%.

 

Bart Somers: “De kennis die wordt meegegeven aan de inburgeraars biedt kansen om sneller in te schakelen in onze maatschappij en werk te vinden. Door de lat hoger te leggen vragen we meer van nieuwkomers, maar bieden we ook meer opportuniteiten.”

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder