Sla navigatie over

Nieuwe digitale spelers op de taximarkt in Vlaanderen? ‘Goed dat Vlaamse regering ons volgt’

Alexander De Croo: “Het verbreken van monopolies is goed. Het zorgt voor lagere prijzen, meer innovatie en een beter aanbod. Vorig jaar heb ik een wettelijk kader uitgetekend dat mensen ondersteunt die via digitale deelplatformen tot een bedrag van 5.100 euro bijklussen. Voorwaarde is wel dat het gaat om deelplatformen die erkend zijn door de FOD Financiën. Dan geldt voor bijklussers een verlaagd fiscaal tarief van 10% in ruil voor bronheffing via het deelplatform en volledige fiscale transparantie. Op die manier stimuleren we innovatieve diensten via de deeleconomie, laten we mensen proeven van kleinschalig ondernemerschap en verwitten we de sector.”
 
Philippe De Backer: “Voor chauffeurs die van het leveren van taxidiensten via een digitaal platform hun dagtaak maken, is er duidelijkheid op het vlak van sociale wetgeving. De Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid heeft eerder aangegeven dat zij net zoals veel reguliere taxichauffeurs zelfstandigen zijn en geen werknemers. Het is aan de inspectiediensten om te controleren of ze ook in orde zijn met hun aansluiting als zelfstandige.”
 
“Vooruitgang hou je niet tegen. De digitale revolutie schudt alle sectoren van de economie door elkaar, ook de taxisector. Het is een kans voor de hele sector om te innoveren, de dienstverlening te verbeteren en de klant centraal te stellen. Dat doe je niet door verstarde monopolies angstvallig in stand te houden. Dat doe je wel door duidelijke spelregels op te stellen die innovatie mogelijk maken, zoals de aanpassing van de taxiwetgeving wat een gewestbevoegheid is. Iedereen heeft zich nadien ook aan die spelregels te houden. Dergelijke diensten kunnen ook bijdragen aan een vlottere mobiliteit in de centrumsteden.” besluiten De Croo en De Backer.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder