Sla navigatie over

Nieuwe inkomenscompensatievergoeding pas vanaf midden 2017

Sinds enkele jaren kunnen handelaars die hinder ondervinden van openbare werken een compensatie aanvragen. Vandaag moeten ze echter hun deuren sluiten om deze te krijgen. “Het is goed dat in de nieuwe regeling de sluitingsvergoeding zal verdwijnen, maar ik roep de minister op om samen met het parlement nu ambitie te tonen en stappen te zetten om de nieuwe, geïntegreerde maatregel zo snel als mogelijk in voege te laten treden,” reageert De Clercq.

“De intentie van dit regeerakkoord is zonder meer goed te noemen. Handelaars die hinder ondervinden door openbare werken zullen immers niet langer hun deuren moeten sluiten om recht te hebben op een financiële compensatie vanwege de overheid, net zoals in meerdere wetsvoorstellen die ik in het verleden heb ingediend. Dit is iets waar de zelfstandigen al erg lang op wachten,” legt De Clercq uit.

Eenvoudigere regeling, zonder sluitingsplicht

Die nieuwe maatregel moet de Vlaamse rentetoelage en de met de jongste staatshervorming overgehevelde inkomenscompensatievergoeding integreren in één systeem dat geautomatiseerd, online en eenvoudig te hanteren zal zijn, zoals de minister in een voorgaand antwoord aan De Clercq stelde. Belangrijkste eigenschap van die nieuwe regeling is de evolutie van sluitings- naar hinderdagen als bepalend criterium. Vandaag krijgen handelaars pas na 8 opeenvolgende dagen sluiten een vergoeding van 76 euro per dag.

“Het is goed dat deze Vlaamse regering er in het regeerakkoord meteen een prioriteit van maakte om deze nieuwe bevoegdheid aan te wenden om naar één simpel, fair en praktisch compensatiesysteem te gaan. De uitvoering laat echter lang op zich wachten. Aanvankelijk liet de minister weten dat de maatregel vanaf 2016 in voege zou treden. Nu blijkt echter dat dit pas mogelijk zou zijn halverwege 2017. Dat is anderhalf jaar later”, aldus De Clercq.

Muyters stelt in zijn jongste antwoord dan ook dat de inkomenscompensatievergoeding en de rentetoelage in 2016 naast elkaar blijven bestaan. Tijdens de voorbije maanden werd volgens hem een behoefteonderzoek uitgevoerd door het bureau TRASYS. Op basis van die analyse zal er een plan van aanpak worden opgesteld. Het komende jaar is volgens de minister tevens noodzakelijk om het nieuwe systeem ict-matig uit te werken. De nieuwe maatregel moet ook worden ingevuld binnen het huidige beschikbare budget. In de begrotingstoelichting stelt hij dat voor de nieuwe maatregel minstens hetzelfde budget van 990.000 euro nodig is.

Zo snel mogelijk invoeren

De Clercq besluit met een oproep aan de Vlaamse Economieminister: “Het is tijd voor meer ambitie en voluntarisme, om zo te tonen dat de overheveling zaken ten goede verandert voor de handelaars. Het wegvallen van de sluitingsverplichting is erg belangrijk. Tijdens openbare werken doen handelaars er alles aan om de economische schade voor hun zaak te beperken. In zo’n situatie als overheid vragen om te sluiten om een compensatie te krijgen is niet de beste garantie om het voortbestaan van een handelszaak te verzekeren. Ik roep de minister dan ook op om samen met het parlement zo snel als mogelijk werk te maken van een nieuwe, aangepaste en accurate compensatieregeling.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder