Sla navigatie over

Nieuwkomers leggen voor eerste keer inbugeringsexamen Maatschappelijke Oriëntatie af

Vandaag leggen in Turnhout 17 nieuwkomers hun inburgeringsexamen Maatschappelijke Oriëntatie af. Vlaams minister Bart Somers was aanwezig op dit belangrijke moment. “Sinds maart ziet het inburgeringstraject voor nieuwkomers er helemaal anders uit in vergelijking met vroeger. Nieuwkomers schrijven zich binnen de 2 maanden in bij de VDAB en moeten een examen Nederlands en een examen maatschappelijke oriëntatie afleggen na het volgen van een cursus. Wie niet slaagt voor zijn examen, moet de cursus opnieuw volgen want zonder voldoende kennis van onze basiswaarden en het Nederlands kan men niet volwaardig participeren aan onze samenleving.”

Sinds maart van dit jaar, is het inburgeringstraject hervormd. Nieuwkomers tekenen eerst een nieuwkomersverklaring waarmee zij hun engagement aantonen en een aantal fundamentele basiswaarden onderschreven. Daarna volgt een inburgeringstraject gebaseerd op 4 pijlers: cursus en examen Maatschappelijke oriëntatie in eigen taal, cursus en examen Nederlands, toeleiding naar werk, en 40 uur optrekken met een Vlaamse buddy.

Maatschappelijke Oriëntatie (MO)

De cursus Maatschappelijke oriëntatie wordt op dit moment gegeven in 28 talen. De 17 nieuwkomers die vandaag hun examen aflegden vertegenwoordigen 12 nationaliteiten. Vlaams minister Bart Somers: “Het examenmoment is vergelijkbaar met het behalen van een rijbewijs. Nieuwkomers zitten samen in een zaal en krijgen op een computer 41 willekeurige vragen uit een bestand van honderden vragen. De vragen gaan over verschillende zaken, zoals de werking van het onderwijs in onze samenleving of het correct sorteren van afval. Zaken die je moet weten om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze samenleving. Wie niet geslaagd is op zijn examen, krijgt geen inburgeringsattest en moet de cursus opnieuw volgen.

Na de deelnemers succes gewenst te hebben met hun examen, woonde minister Somers ook nog een les Maatschappelijke Oriëntatie bij. De cursisten van die les waren van Afghaanse afkomst, dus die les verliep in Pasjtoe.

* De cursisten die in Turnhout aan het examen hebben deelgenomen waren afkomstig uit: Kameroen, Kosovo, Afghanistan, Suriname, Libanon, Syrië, Brazilië, Pakistan, Marokko, Turkije, Filipijnen, Eritrea.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder