Sla navigatie over

Nieuwkomers sneller aan het werk: Rutten haalt inspiratie uit de aanpak van Colruyt Group

Nieuwkomers sneller én duurzamer aan de slag. Dat is de doelstelling van de Vlaamse regering. In dit kader bracht Vlaams minister Rutten een bezoek aan Colruyt Group, een voorloper om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt tewerk te stellen. Dankzij onder andere taallessen , opleidingen en coaching in de praktijk, slaagt Colruyt Group erin om nieuwkomers snel én duurzaam aan de slag te helpen. Onder dit motto, bood Colruyt Group het afgelopen jaar voor meer dan 880 werknemers taallessen (Nederlands en Frans) aan. Een model waar minister Rutten inspiratie uit haalt voor het Vlaams inburgeringsbeleid. “Onze arbeidsmarkt schreeuwt om werkkrachten. We moeten personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals nieuwkomers intensiever naar de arbeidsmarkt begeleiden. De aanpak van Colruyt Group is daarin zeer interessant.”

Colruyt Group als voorloper

Het potentieel van elk individu tot zijn recht laten komen. Dat is de centrale doelstelling van het personeelsbeleid van Colruyt Group. Het is dan ook een evidentie om in te zetten op onder meer diversiteit en inclusie. Dankzij hun nauwe samenwerking met zowel traditionele actoren in de arbeidsmarkt als middenveldorganisaties en lokale besturen slaagt Colruyt Group erin om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het bedrijf zorgt er vervolgens voor dat alle medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen dankzij een brede waaier aan opleidingen en coaching van een peter of meter in de praktijk. Zo volgden meer dan 880 werknemers van Colruyt Group het afgelopen jaar taallessen, goed voor een investering van 1,2 miljoen euro.

Liesbeth Sabbe, HR-directeur bij Colruyt Group:Reeds vele jaren nemen we acties om de drempels te verlagen voor toegang tot werken en acties om de integratie en slaagkansen te versterken. Zo bieden we sinds bijna 25 jaar interne taallessen aan voor medewerkers die daar nood aan hebben, zowel individueel als in groep. Via verschillende kanalen en trajecten komen mensen die op een bepaald moment veraf van de arbeidsmarkt staan, bij ons terecht. Vanuit Colruyt Group streven we ernaar om een gepaste context te creëren voor hun integratie binnen het bedrijf. Daar hoort uiteraard een stevige “on the job learning” bij en dit op verschillende vlakken: taal, vaktechnisch en persoonlijke groei. Zo zorgen we ervoor dat medewerkers vlot met elkaar kunnen samenwerken.”

Daarnaast vindt Colruyt Group het ook belangrijk om te onderstrepen dat mensen die verder af staan van de arbeidsmarkt, in vele gevallen ook nood hebben aan meer ondersteuning, dit zowel soms heel praktisch als op persoonlijk en psychosociale ondersteuning vlak. Hiervoor kan de Belgische retailgroep vandaag beroep doen op tal van middenveldorganisaties. Liesbeth Sabbe vult aan: “We willen hier stevig op doorpakken, maar worden ook nog geconfronteerd met uitdagingen. Het is bijvoorbeeld soms nog wat zoeken om de meest relevante middenveldpartner te identificeren voor de begeleiding van kandidaten. Daarom roepen we op tot meer structurele en overkoepelende samenwerking tussen bedrijven enerzijds en middenveldorganisaties anderzijds, voor de verschillende doelgroepen met moeilijkere toegang tot de arbeidsmarkt. Dat zou ons als bedrijf echt helpen”.

Nieuwkomers sneller aan het werk

Vlaams minister van Inburgering, Gwendolyn Rutten: “Ik wil nieuwkomers zo snel mogelijk aan de slag krijgen. Dat is goed voor de maatschappij, goed voor de nieuwkomer en goed voor onze bedrijven. De laatste jaren hebben we grondig hervormd, maar er is nog ruimte voor verbetering. Colruyt biedt een inspirerend voorbeeld hoe we nieuwkomers aanklampend kunnen begeleiden om aan de slag te gaan vanaf dag één, en daarnaast hen alle kansen geven in de verdere ontwikkeling van hun loopbaan.”

Het Vlaamse inburgeringstraject focust met zijn vier pijlers op het leren van de Nederlandse taal, het ontdekken van onze Vlaamse samenleving, het begeleiden naar de arbeidsmarkt en het ontwikkelen van een sociaal netwerk voor nieuwkomers. Als gevolg van dit hervormde inburgeringsbeleid zijn vandaag 90% van de inburgeraars ingeschreven bij VDAB, waar dit vroeger slechts 17% was. Toch blijft de afstand tussen nieuwkomers en de arbeidsmarkt te groot. De Vlaamse regering wil nieuwkomers sneller én duurzamer aan de slag onder het motto ‘werken vanaf dag één’. De arbeidsmarkt is namelijk de beste plaats om te integreren. Door massaal in te zetten op taalcursussen en bijscholingstrajecten op de werkvloer kunnen nieuwkomers meteen aan de slag, maar krijgen zo ook de kans om hun talenten verder te ontwikkelen.

Algemeen Directeur van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering, Jo De Ro: “Het vinden van een job is een van de sleutels naar een succesvolle integratie. Tijdens de cursus Maatschappelijke Oriëntatie komt dit uitgebreid aan bod. Daarbuiten helpen we de inburgeraars in hun eigen taal om de juiste keuzes te maken in functie van hun noden. Dat kan door hen naar de juiste partner door te verwijzen of hen bijvoorbeeld te helpen met de erkenning van hun diploma. We informeren en coachen de inburgeraar, brengen hun noden en kansen in kaart en werken obstakels weg.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder