Sla navigatie over

Nieuwkomers voortaan sneller begeleid naar werk

Nieuwkomers sneller én beter begeleiden naar de arbeidsmarkt. Onder dit motto slaan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vlaams minister van Werk Jo Brouns de handen in elkaar. Eén jaar na het hervormde inburgeringstraject, schrijft meer dan 80% van de inburgeraars zich in bij VDAB waar dit vroeger slechts 17% was. De doelstelling blijft nog steeds 100%. “De arbeidsmarkt is de beste plaats om te integreren”, aldus Vlaams minister van Samenleven Bart Somers. 

Op 1 maart 2022 ging het nieuw inburgeringsdecreet van start. Het hervormde traject bestaat uit vier pijlers. 1) Nieuwkomers moeten een cursus maatschappelijke oriëntatie volgen gekoppeld aan een gestandaardiseerd examen. Hier wordt praktische kennis gedoceerd over onze samenleving en leren nieuwkomers ook over onze waarden en normen. 2) Nieuwkomers leren Nederlands 3) Er is een verplichte toeleiding naar werk, binnen de 2 maanden moet je ingeschreven zijn bij VDAB. 4) Iedere nieuwkomer volgt een netwerk en participatietraject. Dit kan bestaan uit vrijwilligerswerk of 40 uur optrekken met een buddy.

Met hervormde inburgeringsbeleid vragen we meer van nieuwkomers, maar zorgen we ook voor meer kansen. Door de verplichte toeleiding naar werk zullen nieuwkomers sneller aan werk geraken, wat de beste manier is om in te burgeren volgens beide ministers. Momenteel is 83% van de inburgeraars ingeschreven bij de VDAB en wordt begeleid naar de arbeidsmarkt, waar dit tot voor kort slechts 17% was.

Nieuwkomers aan de slag

De hervorming van de inburgeringscursus werpt zijn vruchten af. Waar in januari vorig jaar slechts 17% van de nieuwkomers werd ingeschreven bij VDAB is dat nu 83%. Op deze manier helpen we nieuwkomers aan werk. Een loutere inschrijving bij de VDAB is dus niet voldoende. Een goede begeleiding in de arbeidsmarkt is cruciaal om mensen kansen te geven." zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers. "Op veel werkplaatsen kan je Nederlands leren op de werkvloer. Werken geeft je daarnaast een extra netwerk waardoor je sneller volledig tot de maatschappij kan behoren. Het valt op dat 40% van de inburgeraars hooggeschoold is, het is belangrijk dat ook zij hun volledige talenten kunnen inzetten op onze arbeidsmarkt.”

Vlaams minister van Werk, Jo Brouns: “Door inburgeraars onmiddellijk in te schrijven bij VDAB en alle ondersteuning te geven die ze nodig hebben, kunnen ze sneller hun weg vinden op de arbeidsmarkt. Dat is geen straf. Werken is de weg naar zelfstandigheid. Het is een stap naar emancipatie en integratie. De dienstverlening van VDAB staat daarbij klaar om alle nodige ondersteuning te geven op de weg naar die arbeidsmarkt – om inburgeraars op hun eigen benen te laten staan. Niet alleen leiden we mensen sneller toe naar de arbeidsmarkt, zo bouwen we ook verder aan de weg naar een werkzaamheidsgraad van 80%. De arbeidsmarkt staat vandaag immers nog steeds in brand, we hebben alle handen nodig. Deze toeleiding is een absolute win-win. Voor de arbeidsmarkt, voor onze inburgeraars, voor de integratie in onze samenleving.”

Voorbeelden uit de praktijk

Minister Somers lichtte het nieuwe inburgeringstraject en de impact daarvan vandaag toe in het bedrijf Nektari in Puurs-Sint-Amands. Nektari stelt 600 personen tewerk waarvan een 150-tal kwetsbare profielen. Het gaat dan bijvoorbeeld over nieuwkomers die nog geen Nederlands spreken. Door Nederlandse les aan te bieden op de werkvloer maar ook flexibele uren te voorzien voor alleenstaande moeders en kinderopvang voor het personeel, profileren ze zich als een ideale werknemer.

Bruno De Maeyer, Gedelegeerd Bestuurder NEKTARI: “NEKTARI probeert een lange termijn perspectief te bieden aan mensen in kwetsbare (arbeids)situaties vanuit een veilig en ondersteunend kader met verantwoordelijkheden. Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt kunnen we niet langer talent negeren omwille van relatief makkelijk te overwinnen drempels, zoals taal, mobiliteitsarmoede, geen toegang tot kinderopvang, etc. Via het lokaal tewerkstellingsplatform verbindt NEKTARI de noden van kwetsbare groepen met de arbeidsbehoeften van lokale bedrijven. Samen met VDAB, GTB, OCMW’s, CAW’s en outreachende lokale organisaties én lokale bedrijven willen we een engagement uitspreken om iedereen die wil werken aan een vaste job te helpen.”

Bjorn Cuyt, provinciaal directeur VDAB sluit verder aan: “Door de inburgeraars te helpen in hun traject naar werk, kunnen we vanuit VDAB ook een belangrijke bijdrage leveren aan hun maatschappelijke integratie. Tegelijk kunnen we hen klaarstomen voor de vele vacatures en zo werkgevers helpen bij het invullen van vacatures.”

Patrick Bosmans, Agentschap Integratie en Inburgering Antwerpen, besluit: “Wij engageren ons via deze samenwerking om onze dienstverlening maximaal  toegankelijk te maken voor personen die werken of in een traject naar werk zitten. Dat doen we bijvoorbeeld door onze cursussen ook ’s avonds, in het weekend en online aan te bieden. Daarnaast zetten we net als VDAB ook in op diploma-erkenning.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder