Sla navigatie over

Nieuws

10 februari 2015

“Deze regering trekt meer middelen uit voor mensen met handicap”

Onlangs raakte bekend dat de regering werk maakt van een basis-ondersteuningsbudget van 300 euro per maand voor mensen met een handicap. Naar aanleiding hiervan werd in het Vlaams parlement een debat gehouden over de inspanningen van de regering voor mensen met een handicap. Martine...

Lees meer

10 februari 2015

Vandenput: “Heroriëntering personeel Defensie naar privé win-win-win situatie”

Defensie bevindt zich op een kruispunt. De minister werkt momenteel aan een strategisch hervormingsplan voor het leger. “Dat plan zal de lijnen uitzetten voor een modern, slagkrachtig leger dat haar opdrachten en internationale engagementen kan nakomen”, zegt lid van de commissie Landsverdediging Tim Vandenput....

Lees meer

10 februari 2015

“Juridisch obstakel tram Vlaanderen-Maastricht is overwonnen”

Vandaag heeft de Nederlandse Raad van State uitspraak gedaan in het geding tussen de Fietsersbond, zes particulieren en een hoteluitbater en de gemeente Maastricht betreffende het bestemmingsplan voor de Tram Vlaanderen-Maastricht (in Vlaanderen bekend als de Spartacus-lijn). “De Raad van State heeft de meeste...

Lees meer

9 februari 2015

Alexander De Croo lanceert Digital Minds for Belgium

Alexander De Croo: “Met de Digitale Agenda voor België willen we het economisch potentieel van de digitale economie in ons land losmaken, van een goede ondersteuning van jonge start ups tot het uitrollen van state-of-the-art infrastructuur. De voorbije weken heb ik hierover tientallen boeiende...

Lees meer

9 februari 2015

Lahaye-Battheu wil wetgeving over wettelijke samenwoning verder vereenvoudigen

Het eerste wetsvoorstel maakt mogelijk dat de ambtenaar van de burgerlijke stand – in geval van eenzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning – de beëindiging niet meer moet betekenen per deurwaarder aan de andere partij, maar er alleen kennis van moet geven per aangetekende brief. "Een groot aantal samenlevingscontracten wordt niet...

Lees meer

8 februari 2015

Maggie De Block stelt mobiele app onlinetoepassing [email protected] voor

De onlinetoepassing [email protected] van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) is nu ook gratis te downloaden als applicatie voor mobiele toestellen. Per jaar hebben jobstudenten 50 ‘voordelige’ dagen, waarop ze tegen verminderde sociale bijdragen mogen werken. Vanaf dag 51 gelden de normale bijdragen. Via...

Lees meer

8 februari 2015

154 klachten bij De Lijn in eerste maand nieuwe dienstregeling

De klachten van reizigers worden overgemaakt aan de Dienst Planning binnen de afdelingen Exploitatie in de verschillende provincies van De Lijn. Deze dienst analyseert de klacht en bekijkt of een aanpassing in de dienstregeling maatschappelijk een meerwaarde heeft. Verder is De Lijn continue bezig...

Lees meer

5 februari 2015

Van Quickenborne & Dewael: “Regering op koers met hervormingen voor groei, jobs en koopkracht”

Woensdag presenteerde de OESO haar rapport over de Belgische hervormingen. De internationale organisatie was lovend over de structurele hervormingen in de economie, arbeidsmarkt, fiscaliteit en pensioenen die maken dat de competitiviteit van onze bedrijven herstelt en onze economie opnieuw kan aantrekken. Op donderdag presenteerde...

Lees meer

5 februari 2015

Lijnen & Lachaert: Een bloeiende, witte horeca met flexi-jobs en flexi-uren

De horeca is een zeer arbeidsintensieve sector met veel piekmomenten zoals in de zomer of avonden. De hoge loonkosten in ons land wegen dus zwaar door in deze sector en dat maakt de verleiding tot zwartwerk groot. De invoering van de zogenaamde witte kassa...

Lees meer

4 februari 2015

Ceysens: “E-commerce heeft nood aan flexibelere arbeidsmarkt”

De e-commerce, het online aankopen van producten, is booming business. Ook in België. Vorig jaar shopten we samen voor 5,6 miljard euro online. “Probleem is dat 42% van die aankopen gebeurde in buitenlandse winkels”, zegt Ceysens. “De reden daarvoor is simpel: onze streng gereguleerde...

Lees meer

3 februari 2015

Strijd tegen ebola: 1,5 miljoen euro voor lokale gezondheidscentra en -preventie in Guinee

Ons land draagt op dit moment op verschillende vlakken bij aan de strijd tegen ebola in West-Afrika. Eén van de initiatieven is de aanwezigheid van het B-Life-Labo, het mobiel labo voor bloedanalyses in Guinee. Dit labo, bemand door B-FAST, laat toe om snelle bloedanalyses...

Lees meer

3 februari 2015

Werk maken van doeltreffende aanpak voor langdurige zieken waaronder kankerpatiënten

Minister De Block wil daarom het Kankerplan, gelanceerd in 2008, inpassen in een breder plan voor geïntegreerde en chronische zorgen. Bij geïntegreerde zorg gaat de aandacht naar alle aspecten van het zorgverhaal: het statuut van mantelzorgers, zelfzorg en zorgmanagement door de patiënten, samenwerking tussen...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder