Sla navigatie over

Nieuws

3 februari 2015

Bart Somers vraagt single-vriendelijker Vlaanderen

Onlangs maakte de Studiedienst van de Vlaamse regering nieuwe bevolkingsprognoses bekend. Daaruit blijkt dat het aantal eenpersoonsgezinnen in Vlaanderen verder toeneemt.  “In het Vlaamse Gewest nam het aantal alleenwonenden toe van 614.000 in 1997 tot 770.000 in 2008. De projecties voorspellen een verdere toename...

Lees meer

2 februari 2015

Maggie De Block verhoogt waakzaamheid rond medische hulpmiddelen

Minister Maggie De Block: “Het is de bedoeling dat we een netwerk creëren van personen die alle incidenten met medische hulpmiddelen meteen melden aan het federaal agentschap geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg). Zo krijgen we snel een goed beeld van mogelijke problemen en kan doeltreffend...

Lees meer

2 februari 2015

“Vlaamse aanpak jeugdwerkloosheid zit nog niet op kruissnelheid”

“Eerst het goede nieuws,” zegt Emmily Talpe. “De cijfers zijn zeker niet ondermaats, maar andermaal zijn de voorgestelde objectieven  niet gehaald. Van de vooropgestelde 17.000 IBO-trajecten bijvoorbeeld waren er in november maar 13.798 ingevuld, waarvan ongeveer helft (7.154) door werkzoekenden jonger dan 25 jaar.”Ook...

Lees meer

2 februari 2015

Samen met andere Europese landen stappen ondernemen tegen Facebook

Staatssecretaris Bart Tommelein wil samenwerken met andere Europese landen. Dat zei hij tijdens een interview voor De Zevende Dag over de nieuwe gebruikersvoorwaarden van Facebook. “België is niet alleen met haar bezorgdheid. Door samen te werken maken we meer kans om onze slag thuis...

Lees meer

2 februari 2015

“Medische behandeling weigeren omwille van tweepersoonskamer is deontologisch fout"

Momenteel werk Maggie De Block aan een hervorming van de ziekenhuisfinanciering, waarbij ze onder meer werk wil maken van een ‘zuiverder ereloon’ voor artsen. Maar om die hervorming te laten slagen is een sereen debat nodig. De reactie komt er nadat De Tijd vorig...

Lees meer

29 januari 2015

Wat houdt het sociaal akkoord tussen vakbonden, werkgevers én regering nu precies in?

"Meer concurrentiekracht voor wie werk geeft, meer koopkracht voor wie werkt" – Het sociaal akkoord voor u samengevat.Samenwerken loont: akkoord om opnieuw vooruit te gaanDeze federale regering wil economische groei stimuleren. Dat levert jobs en welvaart op. Die scheppen dan weer de ruimte om...

Lees meer

28 januari 2015

Van Biesen: “Overlegcomité zal beleid regeringen stroomlijnen”

In het Overlegcomité overlegt de federale regering met de deelstaatregeringen. Luk Van Biesen: “De wet erkent sinds de zesde staatshervorming het Overlegcomité eindelijk als centraal punt voor beleidscoördinatie. Het is niet langer enkel een plaats waar conflicten worden beslecht, of vertragingsmaneuvres worden ingezet, maar...

Lees meer

28 januari 2015

Vandenput: “Griekenland moet engagementen nakomen maar heeft nood aan perspectief”

Zondag 25 januari trokken de Grieken naar de stembus. De traditionele partijen die verantwoordelijk waren voor veel wat in Griekenland misliep, werden afgestraft. Voortaan deelt Syriza, een coalitie van linkse en radicaal linkse partijen, de lakens uit. “Het is interessant om te achterhalen hoe dit...

Lees meer

28 januari 2015

Tommelein werkt aan nieuwe wetgeving voor watersporters

Staatssecretaris Bart Tommelein: “Het is voor mij duidelijk dat een nieuwe aangepaste wetgeving noodzakelijk is. Watersporters moeten hun hobby op zee ten volle kunnen uitoefenen maar dit binnen een kader waarbij de verenigingen zelf ook geresponsabiliseerd zullen worden. Veiligheid en vrijheid dienen in deze...

Lees meer

27 januari 2015

“Zorg dat er plaats is voor iedereen in de kinderopvang”

Voorzitter, Collega’s,De vorige sprekers hebben reeds duidelijk gemaakt dat we in Vlaanderen niet kiezen voor een apart circuit voor kinderen in armoede. Zo’n circuit is fout, stigmatiseert, en segregeert, en bovendien zadel je het kind reeds vanaf de kinderopvang op met een achterstand ten...

Lees meer

27 januari 2015

België pleit voor Europese privacywaakhond

Woensdag riep Bart Tommelein op de internationale dag van de privacy voor de eerste keer het zogenoemde "Privacy Platform" bijeen. Daarin zetelen naast de Privacycommissie en de federale politie ook vertegenwoordigers van consumenten- en mensenrechtenorganisaties en van de privésector. Via halfjaarlijkse bijeenkomsten zal het...

Lees meer

27 januari 2015

De Clercq roept op tot ambitie inzake de zelfrijdende wagen

Zelfrijdende auto’s zouden heel wat mobiliteitsproblemen in Vlaanderen oplossen. “Daarom mag Vlaanderen de boot niet missen, maar moet het integendeel voorop lopen in de ontwikkeling van deze nieuwe technologie,” zegt de Clercq. Hij roept Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op om samen met...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder