Sla navigatie over

Nieuws

26 januari 2015

Lachaert & Van Quickenborne: “Vervang maaltijdcheque door nettoloon”

Open Vld’er Rik Daems lanceerde als senator in 2013 zijn wetsvoorstel om het systeem van de maaltijdcheques te moderniseren. Met succes: in 2014 besloot de federale regering om de papieren maaltijdcheque vanaf 1 oktober 2015 af te schaffen en te vervangen door de elektronische...

Lees meer

26 januari 2015

“Onderricht in de Holocaust is het beste tegengif tegen radicalisme”

‘Meer dan ooit moeten we vandaag onze jongeren waarschuwen voor de gevaren van radicalisme en het belang van de fundamentele waarden in onze democratie. Onderricht in de Holocaust is daartoe een uitstekend middel.’Eén van de aanwezigen tijdens de ondertekening zal Jean-Jacques De Gucht zijn....

Lees meer

25 januari 2015

“Geen aparte kinderopvangplaatsen voor armen, maar meer plaatsen voor iedereen”

In enkele kranten laat Vlaams minister van armoedebestrijding, Liesbet Homans, verstaan dat de overheid voor kinderen die in armoede opgroeien, andere oplossingen moet uitwerken dan gesubsidieerde kinderopvang. “Het is zeker juist dat de voorrang moet gaan naar werkende mensen. Dat staat ook in het...

Lees meer

25 januari 2015

“Nederland moet engagement Spartacus-tramlijn 1 nakomen”

In de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement, heeft Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen, vragen gesteld aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts over de stand van zaken betreffende Spartacus-tramlijn 1 (Hasselt-Maastricht). “Het is goed dat de minister zijn engagement jegens Spartacuslijn 1 blijft nakomen...

Lees meer

22 januari 2015

“Evolueren naar gelijke pensioenrechten”

De diplomabonificatie houdt in dat ambtenaren hun studiejaren bij hun werkjaren mogen optellen. De facto kunnen ze daardoor vroeger stoppen met werken in vergelijking met een zelfstandige of werknemer. “Dat is een duidelijke ongelijkheid die de regering wil wegwerken via de geleidelijke afschaffing van...

Lees meer

21 januari 2015

Lachaert: “Eind januari meer duidelijkheid over wijziging OCMW-wet”

De Vlaamse regering communiceerde deze week dat conform het Vlaams regeerakkoord in 2019 alle OCMW’s worden geïntegreerd in de lokale besturen. “Volgens het federale regeerakkoord zullen de nodige wetten worden aangepast om die integratie mogelijk te maken, zonder evenwel te raken aan de opdracht...

Lees meer

21 januari 2015

Van Biesen: “Monetair beleid ECB moet investeringen aanmoedigen”

Vanmiddag besloot de Europese Centrale Bank om een monetaire cashinjectie op te starten van 60 miljard euro per maand en dit tot eind 2016. Het Belgisch aandeel bedraagt 3,5 %. Dit betekent een overname door de Nationale Bank van België van circa 40 miljard...

Lees meer

20 januari 2015

Dewael verwelkomt proportionele antiterreurmaatregelen

De federale regering stelde vorige vrijdag 12 maatregelen voor om extremisme en radicalisme beter te bestrijden. Het gaat onder meer over het strafbaar stellen van het deelnemen aan een strijd in het buitenland, het beter begeleiden van geradicaliseerde gevangenen, het versterken van de analysecapaciteit...

Lees meer

20 januari 2015

“Snelle evaluatie en bijsturing nodig van het nieuwe decreet Kinderopvang"

Bij de inwerkingtreding van nieuwe decreet kinderopvang op 1 april 2014 stelde minister Vandeurzen dat alle problemen van de baan zouden zijn aangezien alle vergunde voorzieningen dezelfde subsidiëring zouden ontvangen, ongeacht hun beheersvorm. De praktijk wijst echter anders uit. Het verschil in subsidiëring blijft...

Lees meer

20 januari 2015

Freya Saeys: "Gebruik eenvoudige HPV-test voor opsporing baarmoederhalskanker"

Er bestaat een duidelijk verband tussen baarmoederhalskanker en de aanwezigheid van een lokale infectie met het humaan papillomavirus (HPV), dat seksueel wordt overgedragen. Een screening met de HPV-test, die het virus opspoort, beschermt vrouwen ouder dan 30 jaar beter tegen baarmoederhalskanker dan het klassieke...

Lees meer

20 januari 2015

33 Vlaamse gemeenten erkend als slachtoffer van natuurramp in juli 2014

Door de zesde staatshervorming zijn de gewesten sinds 1 juli 2014 bevoegd voor de behandeling en opvolging van de wet ‘betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen’. Nog geen maand later werd Vlaanderen reeds geconfronteerd met een driedaagse van...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder