Sla navigatie over

Nieuws1 juni 2016

Europese Commissie bevestigt Belgische aanpak deeleconomie

De Europese Commissie publiceerde vandaag een Mededeling waarin ze richtsnoeren aanreikt over de wijze waarop de bestaande EU-wetgeving moet worden toegepast op de dynamische en snel veranderende sector van de deeleconomie. Meer dan de helft van de Europese burgers maakt vandaag gebruik van diensten van de deeleconomie....

Lees meer

1 juni 2016

Lijnen: “Afspringen overname van Post NL door Bpost gemiste kans voor economie”

Afgelopen vrijdag lekten de plannen van Bpost om Post NL over te nemen nadat gewezen minister Labille er op zinspeelde dat de Belgische overheid haar meerderheidsaandeel is het postbedrijf zou opgeven. Nele Lijnen betreurde het afspringen van de deal. “Bpost is een sterk en dynamisch...

Lees meer

1 juni 2016

Dewael: “Niet de regering maar vakbonden hebben legitimiteitsprobleem”

De cipiersstaking duurt nu reeds vijf weken, de wilde staking op het spoor ging haar achtste dag in. Volgens Patrick Dewael schort er iets aan het sociaal overleg. “Dat is bedoeld om afspraken te maken, maar we zien dat deze niet worden nagekomen. De...

Lees meer

1 juni 2016

Samenwerking brengt overkapping Antwerpse ring en oplossing files stap dichterbij

De vandaag aangekondigde samenwerking tussen de actiegroepen, de door de Vlaamse regering aangestelde overkappings-intendant en de regerng zelf is een belangrijke stap vooruit in het Antwerpse Oostwerweeldossier.“Een goed jaar geleden werd de vraag van Open Vld voor de aanstelling van een intendant nog met de...

Lees meer

31 mei 2016

Hindervergoeding voor zelfstandigen sterk vereenvoudigd

Zelfstandigen die hinder ondervinden van werken voor hun deur, zullen automatisch een vergoeding van 2.000 euro krijgen. Ze zullen ook niet langer verplicht zijn te sluiten om op die vergoeding aanspraak te kunnen maken. Dat staat in een voorstel van decreet dat is ingediend...

Lees meer

31 mei 2016

“Nieuwe kinderbijslag helpt kinderen die het moeilijk hebben vooruit”

In het debat over de nieuwe kinderbijslag in het Vlaams Parlement verdedigde Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys het bereikte akkoord. “De huidige gezinnen behouden hun rechten en de nieuwe gezinnen zullen een eenvoudiger systeem kennen, dat extra steun geeft aan zij die het moeilijk hebben...

Lees meer

31 mei 2016

Giften en schenkingen aan hogescholen voortaan fiscaal aftrekbaar

Vandaag mogen universiteiten fiscale attesten uitreiken voor giften en schenkingen, maar hogescholen niet. Volgens Van Biesen is deze ongelijke behandeling ondertussen achterhaald: “Zowel de universiteiten en hogescholen zijn immers decretaal verplicht om wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Het is dus logisch dat alle hogere onderwijsinstellingen...

Lees meer

29 mei 2016

Hervorming onderwijs

Bijgevolg zijn er binnen de hervorming secundair onderwijs door ons een aantal heel belangrijke maatregelen toegevoegd die ook betrekking hebben op het kleuteronderwijs en het lager onderwijs: Verhoogde aanwezigheid in het kleuteronderwijs gekoppeld aan kindergeld Onderwijs moderne vreemde talen (vooral Engels) vanaf het eerste...

Lees meer

29 mei 2016

Hervorming kinderbijslag: wat u moet weten

1)    Niemand mag erop achteruit gaan: gezinnen die nu al kinderen hebben of waar nog kinderen worden geboren vóór 1/1/2019 zullen de kinderbijslag voor die kinderen behouden na 1/1/2019, dit betekent een verworven basisbedrag met rang, huidige en toekomstige leeftijdstoeslagen en behoud van eventuele...

Lees meer

29 mei 2016

Hervorming kinderbijslag, onderwijshervorming en provinciehervorming

1. Afslanking provincies: efficiënter overheidsapparaat Provincies slanken verder af: gemeenten en waar nodig Vlaanderen, nemen bevoegdheden over Voor heel Vlaanderen halveren we het aantal raadsleden en het aantal députés vermindert met een derde  2. Modernisering onderwijs: startkansen voor iedereen Initiatie Frans, Duits en Engels kan vanaf het...

Lees meer

27 mei 2016

‘Betere toekomst geven aan onze kinderen’

Elk kind is gelijk dus krijgt elk kind eenzelfde basiskinderbijslag: 160 euro per maand. Een eerste kind krijgt zo fors meer dan vandaag. Het systeem is ook singleproof: de toeslagen voor gezinnen die maximum 29.000 of 60.000 euro verdienen, zorgen ervoor dat het armoederisico...

Lees meer

26 mei 2016

Vlotter wisselen van telecomoperator: meer concurrentie en lagere prijzen

De ministerraad keurde vandaag op voorstel van vicepremier en minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het voor telecomklanten met een bundelabonnement makkelijker zal maken om van telecomoperator over te stappen.  De nieuwe regels voorzien...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder