Sla navigatie over

Nieuws27 april 2016

Van Cauter wil alle sociale uitkeringen van gedetineerden schorsen

Gisteren bleek dat 21 gedetineerden, waaronder personen die veroordeeld zijn voor terrorisme, de voorbije jaren werkloosheidsuitkeringen ontvingen. “Onbegrijpelijk en ongehoord”, reageert Carina Van Cauter. “Gedetineerden zijn niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt, en hebben dus geen recht op een werkloosheidsuitkering. Dat werd al bij wet...

Lees meer

26 april 2016

Afschaffing roaming: ‘Hoop dat andere operatoren volgen met snellere afschaffing’

Alexander De Croo, vicepremier en minister van Digitale Agenda en Telecom: “België heeft altijd de kar getrokken om de roamingtarieven af te schaffen. Nationale tariefmuren hebben geen plaats in het Europa van vandaag. Consumenten moeten zonder kopzorgen hun gsm of smartphone in de hele Europese...

Lees meer

26 april 2016

Snel duidelijkheid geven aan ouders van personen met een handicap

De financiering van de zorgen voor personen met een handicap wordt drastisch hervormd. In plaats van instellingen te financieren, heeft de Vlaamse regering gekozen voor een persoonsvolgende financiering, d.w.z. een systeem waarbij de personen zelf kunnen rekenen op financiële steun. De uitrol is voorzien...

Lees meer

26 april 2016

Afspraken met inspectiediensten over horeca-controles

Vanaf 1 mei treedt een horeca-charter met de inspectiediensten in werking. Het charter bevat een sociaal en een fiscaal luik. Er worden afspraken in gemaakt over hoe controles verlopen, waar inspectiediensten op focussen, hoe horeca-ondernemers nadien contact kunnen opnemen met de inspecties, enzovoort. ‘Het...

Lees meer

26 april 2016

“Hoog tijd voor Vlaamse imamopleiding”

Het Turkse religieuze overheidsorgaan Diyanet plant in Houthalen de oprichting van een islaminternaat. Deze secundaire school zou jongeren moeten voorbereiden op een imamopleiding in Turkije. Dit initiatief roept heel wat vragen op.Segregatie tegengaanVlaams Volksvertegenwoordiger Jean-Jacques De Gucht: “Uiteraard staat het deze organisatie vrij om...

Lees meer

25 april 2016

Subsidies voor vervangen loden leidingen beter bekend gemaakt

Waterleidingen van lood zijn slecht voor de gezondheid. Het stapelt zich op in het lichaam en tast het zenuwstelsel aan, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe. Sinds 2014 werd de loodnorm verstrengd voor leidingwater in Vlaanderen: het drinkwater mag maar 10 microgram lood per...

Lees meer

25 april 2016

Inburgeraars krijgen vrouwelijke VDAB-begeleiders

De VDAB probeert inburgeraars in een begeleidingstraject naar werk een zo realistisch  mogelijk beeld mee te geven van onze arbeidsmarkt. Daarom worden op de werkvloer door de VDAB overwegend vrouwen ingeschakeld om hen te begeleiden. Dat blijkt uit de vraag die Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily...

Lees meer

25 april 2016

“Geen facebook-verbod tot 16 jaar, maar investeren in mediawijsheid”

Op 14 april keurde het Europees Parlement de nieuwe EU-verordening over privacy goed. De regels worden aangepast aan de huidige digitale wereld van smartphones, sociale media, internetbankieren en wereldwijde transfers. “Het is goed dat burgers meer controle zullen krijgen over hun persoonsgegevens, maar het...

Lees meer

25 april 2016

Dewael & Rutten: “Debat over grondwaarden leeft, burgerinspraak moet sluitstuk worden”

Ook Patrick Dewael en Gwendolyn Rutten pleiten voor burgerinspraak: “Het debat dat we openden in de Kamercommissie Grondwet en de samenleving over welke juist onze grondwaarden zijn en of ze voldoende duidelijk geformuleerd zijn in onze grondwet, leeft duidelijk. De oproep van de PS-voorzitter...

Lees meer

24 april 2016

Ine Somers: “Palliatieve geneesmiddelen beter beschikbaar maken voor noodgevallen”

Een palliatieve patiënt die nood heeft aan pijn- en symptoombestrijding moet deze liefst zo snel mogelijk na de beslissing van de arts toegediend krijgen. In een ziekenhuis vormt dit geen probleem omdat medicatie vlot beschikbaar is in de ziekenhuisapotheek. Wanneer de palliatieve patiënt echter...

Lees meer

24 april 2016

Energieleningen blijven boomen in 2016

Sinds 1 januari 2015 kan de Vlaming beroep doen op de energielening om energiebesparende maatregelen te financieren in de woning. In 2015 werden in totaal 4.467 leningen toegekend. Na het eerste kwartaal van 2016 zijn opnieuw 1.071 dergelijke leningen goedgekeurd. Hiermee werden 1.350 verschillende...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder