Sla navigatie over

Nieuws

2 december 2014

Reeds 4.279 kinderen kregen dubbele naam of naam van de moeder

Ouders kunnen dankzij die wet vrij kiezen welke achternaam hun kind krijgt: de naam van de vader, de naam van de moeder of de dubbele naam, in de volgorde die zij wensen. Kamerleden Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) en Raf Terwingen (CD&V) vroegen bij minister...

Lees meer

2 december 2014

“Klimaatbeleid vergt in de eerste plaats een draagvlak”

Deze week raakte bekend dat 11 bekende Vlamingen de overheden willen dagvaarden voor een ontoereikend klimaatbeleid. Met hun actie vragen ze meer aandacht voor het klimaatprobleem. Schilt heeft respect voor deze vraag. “De dagvaarding lijkt me wel niet de juiste manier, maar de kern...

Lees meer

2 december 2014

“Meer investeren in zorg en minder in stenen”

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) geeft subsidies aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die infrastructuurwerken willen uitvoeren. “In de praktijk stellen we echter vast dat bouwen mét VIPA duurder is en langer duurt dan zonder,” zegt Taelman. Een HIVA-studie van de KUL uit 2012...

Lees meer

1 december 2014

“Geef steden en gemeenten meer mogelijkheden voor armoedebeleid”

In 2014 werd ca. 4,5 miljoen euro toegekend voor het voeren van een lokaal kinderarmoedebestrijdingsbeleid aan 70 steden en gemeenten. Deze ondersteuning werd intussen structureel verankerd in het armoededecreet. Daarnaast kregen steden de voorbije jaren ook middelen via het Stedenfonds voor het ‘tegengaan van...

Lees meer

1 december 2014

Fractievoorzitter Dewael evalueert hearings : “inleidende uiteenzetting nuttig, maar geen voorleessessie”

Dat staat in een evaluatie door de Vlaamse liberalen van de hearings van de ministers en staatssecretarissen die de voorbije weken in het federaal parlement hebben plaatsgevonden en waarover Open Vld-fractieleider Patrick Dewael de conclusies heeft overgemaakt aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke. Open Vld beoordeelt...

Lees meer

30 november 2014

Minister Gatz betuigt medeleven bij overlijden Luc De Vos

Luc De Vos was een veelzijdig artiest die uitblonk in zijn liedjes en zijn woorden, want hij was ook een begenadigd schrijver. Hij bracht eenvoudige, herkenbare en toch diepzinnige teksten die jong en oud in Vlaanderen raakten. Zijn rockstijl stond op de hoogte van...

Lees meer

30 november 2014

Hoe lang moet ik werken?

Wat wel verandert is de minimum leeftijd voor het vervroegd pensioen. Die komt op 62 jaar te liggen. Waarom? Omdat het grootste knelpunt in België zit bij mensen die de arbeidsmarkt jong verlaten. Willen we een solidair systeem, waarin iedereen bijdraagt en de pensioenen...

Lees meer

30 november 2014

Tim Vandenput – Toekomstige robotindustrie moet zich in België en Europa ontwikkelen

Volksvertegenwoordiger Tim Vandenput (Open Vld) was vrijdag op studiebezoek in het lab van Prof. Dr. Ir. Bram Vanderborght. Hij zorgt voor toponderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel en ontwikkelt robotica-toepassingen die mensen op verschillende manieren kunnen assisteren. We zijn ingegaan op de impact van...

Lees meer

28 november 2014

Lachaert: Gemeenschapsdienst is warm verhaal in Rotterdam

In het federaal regeerakkoord uit de regering het voornemen om langdurig werklozen gemeenschapsdienst te laten verrichten. Op die manier zou hun re-integratie op de arbeidsmarkt en in de samenleving kunnen worden bevorderd en wordt er tegelijk een signaal gegeven dat sociale uitkeringen een vangnet...

Lees meer

27 november 2014

Alexander De Croo krijgt rood aidslintje opgespeld

Belangrijkste doodsoorzaak   Wereldwijd leven 35 miljoen mensen met hiv en worden elke dag meer dan 6000 mensen met het virus geïnfecteerd. Hiv is nog steeds de tweede grootste doodsoorzaak in lage inkomenslanden en de grootste doodsoorzaak bij vrouwen van 15 tot 49 jaar.  “We moeten...

Lees meer

27 november 2014

“Kwaliteit rijinstructeurs beter controleren”

Marino Keulen ondervroeg de minister in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. “De minister erkent dat controles van de rijscholen zich vandaag vooral toespitsen op administratieve en logistieke aspecten en minder op de kwaliteit van het lesgeven,” zegt Keulen. “Bovendien zijn de mogelijke...

Lees meer

26 november 2014

Wilrycx vraagt uitvoering masterplan gevangenissen

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelde de Belgische staat tot het betalen van een boete van 10.000€ aan een Roemeense ex-gedetineerde omdat hij zijn straf moest uitzitten in mensonterende omstandigheden. “De veroordeelde zat in de gevangenis van Merksplas. Ik heb...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder