Sla navigatie over

Nieuws

14 oktober 2014

Emmily Talpe legt eed af als Vlaams Volksvertegenwoordiger

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 was Talpe kandidaat op de Ieperse Open Vld-lijst. Ze belandde in de OCMW-raad. Bij de lokale verkiezingen van 2012 voerde Talpe de Ieperse lijst aan. Ze haalde het hoogste aantal liberale Ieperse voorkeurstemmen ooit.Bij de verkiezingen van 25 mei...

Lees meer

14 oktober 2014

Duidelijkheid over toekomst provinciaal onderwijs

In het regeerakkoord werd opgenomen dat de provincies afgeslankt zullen worden. De provincies zullen niet langer de persoonsgebonden bevoegdheden uitoefenen (sport, jeugd, cultuur…). Er was onduidelijkheid gerezen over de bevoegdheid onderwijs. De Vlaamse regering heeft zich hierover gebogen en geconcludeerd dat de provincies door...

Lees meer

13 oktober 2014

Bart Somers nieuwe Vlaamse fractieleider

De 50-jarige Somers was in het verleden onder meer al Kamerlid, Vlaams minister-president, Vlaams parlementslid en partijvoorzitter.  “Met al zijn ervaring is hij de geknipte man om de liberale fractie in het Vlaams Parlement te leiden,” zegt partijvoorzitter Gwendolyn Rutten. Marino Keulen volgt Bart...

Lees meer

9 oktober 2014

Toetredingscongres keurt federale regeringsdeelname unaniem goed

Gwendolyn Rutten legde allereerst de focus op het socio-economisch luik van het akkoord. Onder impuls van Open Vld geeft de nieuwe federale regering de broodnodige zuurstof terug aan burgers en bedrijven. Het ledencongres applaudiseerde daarom veelvuldig:  voor de begroting in evenwicht, de daling van...

Lees meer

8 oktober 2014

40 extra opvangplaatsen voor jongeren in een crisissituatie

Daarnaast zijn er enkele stedelijke projecten, goed voor 1.2 miljoen euro, die ook voor 50 extra plaatsen zullen zorgen, zij het dan voor zware hulpgevallen. Tenslotte belooft de minister het nieuwe decreet over integrale jeugdhulp (met een unieke toegangspoort voor jongeren) en de intersectorale...

Lees meer

8 oktober 2014

Interview Gwendolyn Rutten: “Zuurstof voor de economie en de werkende mens”

BRUSSEL – Tot ieders verbazing zit Open VLD straks niet alleen in de Vlaamse en Brusselse, maar ook in de federale regering. Is Gwendolyn Rutten dan toch een mirakelvoorzitster, zoals haar partijgenoten haar deze zomer omschreven?‘Ik vond dat toen al overdreven en ik vind...

Lees meer

7 oktober 2014

Bericht aan onze leden: Uitnodiging Toetredingscongres federale regering.

Beste leden,Beste liberale vrienden,Langs deze weg nodig ik u graag uit op ons Toetredingcongres voor deelname aan de federale regering. Dat congres vindt morgen, donderdag 9 oktober, plaats in het Brussels44Centre (Passage 44), Kruidtuinlaan 44 te Brussel. U bent van harte welkom vanaf 18...

Lees meer

2 oktober 2014

Opinie Jean-Jacques De Gucht: "Vlaanderen kan veel meer topkunst tentoonstellen."

Elke Vlaming met een hart voor cultuur wil met zijn eigen ogen topwerken uit alle hoeken van de wereld kunnen aanschouwen. Het beperkte aanbod laat de kunstliefhebber nu echter op zijn honger. Dat komt voornamelijk door de verzekeringskosten die gepaard gaan met het lenen...

Lees meer

1 oktober 2014

“Aanpassing dienstregeling De Lijn op komst”

De Clercq: “Willen we dat het openbaar vervoer effectief voor meer en meer mensen een alternatief vormt voor de wagen, dan is een goede afstemming van de dienstregelingen tussen deze twee voorname vervoersmaatschappijen van bijzonder groot belang. De Lijn heeft een budget van om...

Lees meer

30 september 2014

“Nood aan geïntegreerde Vlaamse aanpak van Syriëstrijders”

De voorbije maanden trokken heel wat jongeren naar Syrië om er te gaan strijden. Vaak worden ze door moslimextremisten geronseld en overtuigd om te gaan vechten. De onderhandelaars voor een nieuwe federale regering hebben al laten weten een prioriteit te willen maken van de...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder