Sla navigatie over

Nieuws10 april 2016

Leden nieuw partijbestuur

Voorzitter: Gwendolyn RuttenOndervoorzitter: Maggie De BlockLeden van partijbetsuur (alfabetische volgorde): Hilde BRUGGEMAN Elke CARETTE Rik DAEMS EVA DE BLEEKER Mathias DE CLERCQ Alexander DE CROO Herman DE CROO Jean-Jacques DE GUCHT Karel DE GUCHT Patrick DEWAEL Sven GATZ Marino KEULEN Egbert LACHAERT Georges LENSSEN...

Lees meer

10 april 2016

Minder stereotypen in lesmateriaal

Uit een nieuwe screening van het Steunpunt Diversiteit en Leren blijkt dat sinds 2007 er nauwelijks iets veranderd is, ondanks de checklist voor uitgevers die toen werd opgesteld.  Onlangs trok de Vlaamse Scholierenkoepel aan de alarmbel. Schoolboeken staan vol met stereotypen. Ouders worden meestal...

Lees meer

8 april 2016

Anti-rook beleidsplan met rookverbod in wagen met kinderen en accijnsverhoging

Het neutraal pakje staat ook in dit beleidsplan maar die maatregel wordt later aangepakt. Maggie De Block: “Belangrijk was nu een zo breed mogelijk draagvlak creëren voor een pakket maatregelen waardoor we ernstig aan onze gezondheidsdoelstelling kunnen werken.”Enkele maatregelen uit het plan zoals de...

Lees meer

8 april 2016

Langdurig zieken die nog kunnen werken, beter en intenser begeleiden naar een job

Op vlak van gezondheidszorg bespaart de minister in 2016 extra onder andere omdat meer geneesmiddelen dan oorspronkelijk voorzien onder de “patent cliff” vallen. Zij zijn daarom voor patiënt en ziekteverzekering snel veel goedkoper als hun octrooi vervalt. Maggie De Block: “We zetten ons besparingstraject...

Lees meer

8 april 2016

Begrotingscontrole: Open Vld drukt extra vrijheid en extra hervormingen door

Pact voor jobs : we gaan voluit voor meer vrijheid Voor Open Vld volstond het niet dat de cijfertjes klopten. Daar moesten extra hervormingen achter zitten. Zo had voorzitter Gwendolyn Rutten gepleit voor een heuse Job Act, een pact voor jobs, en die is ook...

Lees meer

6 april 2016

‘Geregistreerde verbintenis’ moet meer keuzevrijheid geven

Jong Groen stelt voor om een wettelijk concept tot stand te brengen voor vriendschappen tussen mensen die geen koppel zijn en hier rechten aan te koppelen. Vlaams Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe treedt het voorstel bij en is zelf al bezig met het uitwerken van een...

Lees meer

4 april 2016

Patiënt krijgt best mogelijke kwaliteit van zorg bij de podoloog

Maggie De Block: “Dit Koninklijk Besluit is erg belangrijk voor zowel de patiënten als de zorgverleners. Patiënten krijgen de garantie dat ze behandeld worden door een goed opgeleide podoloog. En podologen krijgen de nodige duidelijkheid over het wettelijk kader waarbinnen ze zorg verlenen. ”In...

Lees meer

3 april 2016

Van voorstel tot realisatie: integratiecontract op maat

Momenteel is het GPMI enkel verplicht voor min-25-jarige leefloonbegunstigden. Dat de contracten nu worden uitgebreid naar alle nieuwe leefloondossiers, zonder beperking in leeftijd en in doelgroep, betekent dat ook erkende vluchtelingen en personen die genieten van een subsidiaire bescherming een GPMI moeten afsluiten. De...

Lees meer

31 maart 2016

Uitstel mogelijk van betaling patronale lasten na terreuraanslagen

Het basisprincipe dat bijdragen op tijd betaald moeten worden, blijft bestaan. Maar een werkgever die tijdelijke betalingsmoeilijkheden heeft als gevolg van de terreuraanslagen, kan de RSZ contacteren en uitstel van betaling vragen voor de sociale zekerheidsbijdragen.  De RSZ kan aan de werkgever een “minnelijk...

Lees meer

26 maart 2016

Rutten: Dringend "operatie samenwerking" nodig

“We hebben dringend een ‘operatie samenwerking’ nodig, waar informatie in binnen- en buitenland meer en sneller gedeeld wordt”, dat zei Gwendolyn Rutten, voorzitter van Open Vld vanmiddag in de studio van VTM NIEUWS over de politieke spanningen van deze week door de terreuraanslagen. Snellere informatiedoorstroming“Net...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder