Sla navigatie over

Nieuws25 maart 2016

Voorzitter Gwendolyn Rutten krijgt duidelijk mandaat van de leden

“Ik dank de leden voor het vertrouwen en zal vastberaden en met ambitie de partij verder uitbouwen. We hebben deze week in moeilijke omstandigheden dit democratisch verkiezingsproces afgerond, en dat maakt onze partij uniek. Op het ogenblik dat onze hele samenleving onder vuur ligt...

Lees meer

23 maart 2016

Toespraak Patrick Dewael – Terreuraanslagen Brussel

Voorzitter, premier, leden van de regering, collega’s, 22 maart, een doodgewone dinsdagmorgen in ons leven, op weg naar het werk of vakantie.En plots eist blinde terreur meer dan dertig levens.Verwoest ze er honderden van nabestaanden, gewonden, familie en vrienden.  Hier. Bij ons. Akelig dichtbij.Op de internationale...

Lees meer

22 maart 2016

Snelle interventies na aanslagen hebben levens gered

Het dodental blijft voorlopig op 32.Tot nu toe zijn een driehonderdtal (voorlopig cijfer!) gewonden van de aanslagen geteld waarvan er  nu nog 150 in een hospitaal verblijven. 61 patiënten liggen op intensieve zorgen. De zeer zware verwondingen zijn vaak brandwonden al dan niet gecombineerd...

Lees meer

22 maart 2016

Vlaams Parlement eert slachtoffers aanslagen 22/3

Na een toespraak van parlementsvoorzitter Jan Peumans en in aanwezigheid van vertegenwoordigers van alle religieuze en levensbeschouwelijke strekkingen in Vlaanderen, hielden de Vlaamse parlementsleden vandaag een minuut stilte in acht. Op die manier brengen ze hulde aan de slactoffers van de aanslagen van 22 maart.Rangen...

Lees meer

22 maart 2016

Minister De Croo vraagt grondige evaluatie netwerkproblemen

Het huidige crisisplan telecommunicatie kreeg vorm na de Pukkelpopramp in augustus 2011 en voorziet dat bij een grote ramp de mensen worden opgeroepen om te sms’en, te communiceren via mobiele data of gebruik te maken van vaste netwerken. Die oproep gebeurde gisteren door de...

Lees meer

16 maart 2016

“Scholen die meertalig onderwijs aanbieden beter begeleiden”

Sinds september 2014 mogen secundaire scholen in Vlaanderen meertalig onderwijs aanbieden onder de vorm van “content and language integrated learning (CLIL)”. Dit wil zeggen dat naast het Nederlands ook het Frans, Engels of Duits als onderwijstaal mag gebruikt worden om inhoudsvakken aan te bieden....

Lees meer

16 maart 2016

Hervormingen in arbeidsongeschiktheid nodig

Open Vld ziet ook een duidelijke evolutie in de cijfers.  91% meer invaliditeit in 10 jaarDe laatste 20 jaar, tussen 1995 en 2014, zien we een stijging van maar liefst 91% in de invaliditeitscijfers. Het aantal loontrekkenden in invaliditeit steeg zo tot 321.573 volgens...

Lees meer

16 maart 2016

Van Cauter: “Erfenissprong aantrekkelijker maken met erfovereenkomst”

Het Belgisch erfrecht dateert nog grotendeels uit de Napoleontische tijd. Vele principes zijn vandaag nog valabel, andere zijn dan weer hopeloos gedateerd. “Dat komt bijvoorbeeld omdat de gezinsvormen vandaag veel diverser zijn. Mensen willen ook meer vrijheid over hun erfenis en zelf beslissen aan...

Lees meer

15 maart 2016

Van Cauter & Lahaye-Battheu zorgen voor wettelijk statuut pleegzorgers

In België verblijven meer dan 4.800 kinderen bij pleegouders en dit na plaatsing door de jeugdrechtbank of met instemming van de natuurlijke ouders. Pleegouders dragen zorg voor de huisvesting, de behandeling, de opvoeding en het onderwijs of de beroepsopleiding van hun pleegkind. De natuurlijke...

Lees meer

15 maart 2016

Studietoelagen automatisch toekennen

Voor het lopende schooljaar werden al ruim 406.000 aanvragen voor school- en studietoelagen ingediend. Dat is een stijging van 10 procent tegenover het vorige schooljaar. De reden voor de stijging van het aantal aanvragen is het zogenaamde ‘vangnet’ dat ingevoerd werd. Gezinnen die in...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder