Sla navigatie over

Nieuws

18 november 2014

M34 on tour: kom alles te weten over de nieuwe regeerakkoorden

Wij komen naar u toe! Voorzitter Gwendolyn Rutten zal in elke provincie, bijgestaan door de liberale excellenties, de regeerakkoorden toelichten. De exacte data, locaties en het programma per provincie vind je in onze kalender.Schrijf je snel in en bevestig je aanwezigheid via www.openvldevents.be.

Lees meer

17 november 2014

‘Moediger beleid op vlak van mensenrechten’

“Ontwikkelingssamenwerking is geen blanco cheque. Voor wat hoort wat, in de eerste plaats op het vlak van mensenrechten,” zei De Croo bij het begin van de hearing. Hij wil dat ons land een moediger beleid voert op het vlak van mensenrechten. “Als we zien...

Lees meer

13 november 2014

Onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerde 65-plussers

Om vandaag onbeperkt te kunnen bijverdienen moet een gepensioneerde 65 jaar zijn én een loopbaan van 42 jaar achter de rug hebben. Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, mag slechts 22.293 euro bijverdienen als loontrekkende en 17.835 euro als zelfstandige (de bedragen zijn hoger...

Lees meer

13 november 2014

Van Cauter: “Kerk en Justitie mogen zich niet achter mekaar verschuilen

Tijdens het vragenuurtje in de Kamer betreurde Carina Van Cauter dat we opnieuw geconfronteerd worden met feiten van seksueel misbruik in de Kerk, ondanks de aanbevelingen van de opvolgingscommissie Seksueel Misbruik en de daaropvolgende belangrijke inspanningen van Kerk en Justitie.“Uit de werkzaamheden van die...

Lees meer

13 november 2014

In 2013 kregen amper 8.000 van 102.000 wachtenden een sociale woning

Deze cijfers bewijzen volgen Van Volcem dat het beleid zoals het tot nu werd gevoerd, heeft gefaald.  “De huurcontracten zijn levenslang en de huur is volgens inkomen, wat niet stimuleert om een job te zoeken. Nieuwbouw duurt veel te lang en de ruimte geraakt...

Lees meer

13 november 2014

Eindelijk onbeperkt bijverdienen na pensioen

De ministerraad schafte de maximumbedragen af voor het toegelaten beroepsinkomen dat gecombineerd mag worden met het pensioen. Daardoor kunnen gepensioneerde 65-plussers vanaf 1 januari 2015 onbeperkt bijverdienen.Vincent Van Quickenborne en Alexander De Croo legden vorige legislatuur de basis van deze maatregel. “Als ministers van...

Lees meer

12 november 2014

Statuut voor pleegouders: Lahaye-Battheu wil een doorbraak in overleg met gemeenschappen

In 2008 zei de Raad van State over het pleegouderschap dat de federale overheid bevoegd is voor de uitwerking van het statuut van de pleegouders, maar dat zij geen jeugdbeschermingsmaatregelen invoert, noch dat zij de hulpverlening regelt die in het kader van de jeugdbeschermingsbijstand...

Lees meer

12 november 2014

Provincie Midden-Brabant logische nieuwe naam

"Het regeerakkoord laat toe dat de grootsteden Antwerpen en Gent zich volledig ontvoogden van de provincies. In de praktijk komt het erop neer dat ze uit het provinciale verband stappen. Antwerpen ligt dan de facto buiten het provinciale werkingsgebied. Om verwarring te vermijden is...

Lees meer

12 november 2014

Lachaert: “Ook uitkeringstoerisme voor werkloosheidsuitkeringen aanpakken”

Het Europees Hof van Justitie oordeelde in haar arrest van 11 november 2014 dat een EU-lidstaat niet verplicht is EU-burgers die verhuizen naar een andere lidstaat om beroep te doen op een sociale bijstandsuitkering zoals een leefloon zo’n uitkering uit te betalen.“Dit uitkeringstoerisme is...

Lees meer

11 november 2014

Lachaert tevreden over aanpak sociale fraude door staatssecretaris Tommelein

Staatssecretaris Tommelein mocht vandaag als eerste regeringslid zijn beleidsverklaring in het parlement uit de doeken doen. Vanaf deze legislatuur organiseert de Kamer hearings met de ministers en staatssecretarissen over hun beleidsintenties. Voorzitter van de commissie Sociale Zaken Vincent Van Quickenborne riep de Kamerleden bij...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder