Sla navigatie over

Nieuws

11 november 2014

Meer dan 80 fietsostrades in aanmaak in Vlaanderen

“Fietssnelwegen bieden een aantrekkelijk alternatief voor woon-werkverplaatsingen met de auto – zeker in congestiegevoelige regio’s. Ze verbinden vooral woon- en werkkernen, maar ook openbaar-vervoerknooppunten worden aangedaan. Ook de toenemende populariteit van elektrische fietsen werkt de aanleg van hoogwaardige fietsinfrastructuur over langere afstanden in de...

Lees meer

11 november 2014

Rik Daems verkozen als Belgisch Delegatieleider in Raad van Europa

Gemeenschapssenator Rik Daems is voor de komende 5 jaren verkozen tot leider van de Belgische delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. Die bestaat uit 318 verkozenen uit de nationale parlementen van de 47 lidstaten, waaronder 14 Belgische Kamerleden en Senatoren....

Lees meer

11 november 2014

Binnenkort hoorzitting met bisschop De Kesel in opvolgingscommissie Seksueel Misbruik

Carina Van Cauter had de commissievoorzitter vorige week verzocht om zo’n hoorzitting te organiseren nadat bekend was geraakt dat de Brugse bisschop De Kesel een priester die in 2008 een minderjarige aanrandde, opnieuw wilde benoemen tot pastoor in Middelkerke.De commissie nodigt binnenkort de betrokken...

Lees meer

10 november 2014

Vlaams Parlement vraagt actie tegen voedselverspilling

Voor heel Vlaanderen betekent dat 120.000 ton voedsel. Jaarlijks zou een gezin van 4 voor meer dan 300 euro kunnen uitsparen. De initiatiefnemers, waaronder Vanderjeugd, spelen met de resolutie in op de campagne van 11.11.11 op Wereldvoedseldag.De Vlaamse regering kondigde in het regeerakkoord 2014-2019...

Lees meer

8 november 2014

Tegen 2018 alle verkeerslichten op gewestwegen met LED

Voor de provincies Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen voorziet men de LED-ombouw af te ronden in de loop van 2015. In de provincie Antwerpen is er procentueel gezien een achterstand. “Maar dat heeft te maken met het feit dat de provincie bijna dubbel zoveel installaties...

Lees meer

6 november 2014

Liberalen pleiten voor investeringen en interconnectie om kernuitstap mogelijk te maken

“Om die kernuitstap mogelijk te maken moeten we wel volop investeren in alternatieve energiebronnen, werken aan een competitief kader voor gascentrales en inzetten op betere interconnecties met het buitenland. Zoniet, komt de bevoorradingszekerheid in het gedrang, en ook die is een belangrijk engagement in...

Lees meer

5 november 2014

Patrick Dewael: “Regering tekent krijtlijnen uit en vult ze in met sociale partners”

“De regering heeft met haar hervormingen de krijtlijnen uitgezet. Nu moet ze samen met de sociale partners ze invullen”, zegt Patrick Dewael. De fractievoorzitter toonde veel begrip voor de ongerustheid die bepaalde burgers hebben over de hervormingen die deze regering wil doorvoeren om jobs...

Lees meer

5 november 2014

Interview De Standaard met Bart Tommelein

Bron: De Standaard‘Beter fraude voorkomen dan kei te moeten stropen’  ‘Ik zal geen heksenjacht ontketenen tegen de kleine fraudeur. Het is beter fraude te voorkomen dan achteraf keien te moeten stropen.’ Dat zegt Bart Tommelein (Open VLD), staatssecretaris van Sociale Fraudebestrijding (en Privacy en...

Lees meer

3 november 2014

Vlaams Parlement plant hoorzittingen over problematiek Syriëstrijders

“Er zullen een viertal hoorzittingen gehouden worden die een beter inzicht moeten geven in de motieven van de Syriëstrijders en het mechanisme van de radicalisering,” zegt Somers. Daarbij zullen referentiefiguren op het terrein gehoord worden. “Doel is om via deze hoorzittingen een beter beeld...

Lees meer

3 november 2014

Achterstand investeringssteun landbouwers blijft (te) groot

Via het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) geeft de Vlaamse overheid onder bepaalde voorwaarden steun aan land- en tuinbouwers die investeren in een aangepaste bedrijfsstructuur. Vandaag zijn 5.437 van de 5.605 hangende VLIF-dossiers nog niet afgehandeld.Op vraag van Vanderjeugd beloofde de huidige minister alvast in de...

Lees meer

2 november 2014

Interview De Standaard met Maggie De Block

Bron: De Standaard‘Een beperkt aanbod cannabis? Dat is een onderzoek waard’Als wij er beter van worden, wil de nieuwe minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, taboes doorbreken. Patiënten zullen voor ingewikkelde behandelingen alleen nog in gespecialiseerde ziekenhuizen terecht kunnen en iedereen mag weten waar...

Lees meer

2 november 2014

Ledenmagazine Blauw, editie november 2014

Optimisme werkt aanstekelijk. Dat bleek duidelijk op 25 mei van dit jaar. Daar waar sommigen al een rouwbericht klaarliggen hadden voor Open Vld, bewees de keuze van de kiezer juist het tegendeel: de Vlaamse liberalen zijn alive and kicking.We mogen terecht trots zijn op...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder