Sla navigatie over

Nieuws

28 maart 2014

Afdelingswebsite + Openzone

Verder kan een lokale webmaster nu voor zijn of haar bestuursleden en mandatarissen terug een foto uploaden op de lokale site. Uiteraard blijft het nog steeds de beste methode om ieder bestuurslid en mandataris zelf zijn of haar openzone te laten aanmaken en updaten....

Lees meer

27 maart 2014

Hervorming overlevingspensioen goedgekeurd

Het huidige overlevingspensioen werkt vandaag teveel als een inactiviteitsval werkt, en dan vooral voor vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan zeven op de tien vrouwen minder gaan werken of gewoonweg stoppen met werken nadat ze een overlevingspensioen ontvangen. Daardoor bouwen ze minder individuele...

Lees meer

26 maart 2014

Programmacongres

Lees het ontwerp programma hier.Schrijf u in via www.openvldevents.beZATERDAG08u30 Koffieonthaal09u30 Start congreswerkzaamheden in werkgroepen12u30 Middaglunch13u30 Eventueel vervolg werkgroepen en aansluitend plenaire zitting20u00 Einde plenaire zittingZONDAG09u00 Koffieonthaal10u00 Start academische zitting12u30 ReceptieOp zaterdag is er doorlopend kinderopvang en –animatie voorzien.Tussen Gent St Pieters en de congreszaal...

Lees meer

26 maart 2014

Dewael pleit voor Europees energiebeleid

Dewael begon zijn betoog met een verwijzing naar de toespraak van de Amerikaanse president in Brussel. “Obama had een duidelijke boodschap: de strijd voor vrijheid is nooit gestreden. Daarom was hij terecht bijzonder scherp in zijn veroordeling van de Russische acties op de Krim”,...

Lees meer

25 maart 2014

Akkoord havenarbeid eerste stap naar modernisering havenarbeid in België

Na een jaar intensief overleg zijn de sociale partners akkoord om een aantal loon- en arbeidsvoorwaarden voor havenarbeid aan te passen aan de economie van vandaag: soepelere rekrutering, aandacht voor evaluaties, meer opleiding en omkadering, extra garanties voor de arbeidsveiligheid, meer mogelijkheden voor interim...

Lees meer

25 maart 2014

De Gucht: ‘Ten laatste volgend jaar vrijhandelsakkoord’

Tijdens de korte Amerikaans-Europese top zal woensdag verder worden onderhandeld over een akkoord dat de grootste vrijhandelszone ter wereld zou creëren. Daarmee willen de VS en Europa de economische groei en de jobcreatie aan beide zijden bevorderen.De eurocommissaris voor Handel hoopt dat de aanwezigheid...

Lees meer

25 maart 2014

Efficiënte kredietbemiddelaar nog steeds maar bij 7,6 procent van de ondernemers bekend

De Clercq: “Een bemoeilijkte kmo-financiering is een probleem waar onze economie sedert het losbarsten van de financiële crisis in 2008 mee kampt. De oprichting van de Kredietbemiddelaar in 2009 was erop gericht om bedrijven die hiervan het slachtoffer werden te ondersteunen. Sindsdien wist de...

Lees meer

24 maart 2014

Niet-begeleide minderjarige kinderen uit EU-lidstaten voortaan beter beschermd

De huidige wet van 24 december 2002 (voogdijwet) voorziet in de aanduiding van een voogd voor de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) die uit een niet EU-lidstaat in ons land wordt aangetroffen. De voogd begeleidt de NBMV onder andere in de verdere afhandeling van diverse...

Lees meer

23 maart 2014

Lijsten Open Vld Brussels Gewest klaar! Guy Vanhengel: “We gaan 300% voor Brussel”

Zoals reeds bekend trekken minister Guy Vanhengel (55) de lijst voor het Brussels Parlement, en Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (38) de lijst voor het Vlaams Parlement. Voor de Kamer duidde het bestuur als lijsttrekker Thomas Ryckalts (37) aan. Thomas Ryckalts is voorzitter van Open...

Lees meer

23 maart 2014

Open Vld bekomt verhoging investeringslimiet in regeringsvoorstel crowdfunding

“In tijden dat ondernemers zich moeizaam kunnen financieren via de banken, biedt crowdfunding een supplementair alternatief. Vooral voor innovatieve start-ups lijkt de praktijk mogelijkheden te bieden. Reeds meerdere jaren weerklinkt de roep om een faciliterend initiatief vanuit de politiek. Het valt te verhopen dat met het huidige...

Lees meer

19 maart 2014

Van Biesen over fiscale huiszoekingen: “Heksenjacht gaat te ver.”

Van Biesen reageerde ontsteld op de berichtgeving dat het fiscaal visitatierecht alsmaar breder en breder wordt toegepast op basis van een recent arrest van het Gentse Hof van Beroep. Dat stelt uitdrukkelijk dat de fiscus tijdens een controle aan huis bijvoorbeeld zomaar de volledige...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder