Sla navigatie over

Nieuws11 december 2015

SLOTSPEECH: Mensen sterker maken – Gwendolyn Rutten

Op 12 december hield Open Vld haar themacongres "Mensen sterker maken in veranderende tijden". De liberalen stemden er over stellingen die leden en niet-leden in de maanden daarvoor zelf naar voor brachten. Voorzitter Rutten sloot af met een speech. U vindt zowel de goedgekeurde...

Lees meer

10 december 2015

De 30 voorstellen die voorliggen op Open Vld Themacongres

13.053 unieke bezoekers, 1538 geregistreerde gebruikers en 317 topideeën, dat is het resultaat van het online Open Vld congresplatform. Eind oktober lanceerden de liberalen dat platform ter voorbereiding van het themacongres “Mensen sterker maken” van nu zaterdag 12 december. Iedereen kon er liberale voorstellen...

Lees meer

9 december 2015

Lahaye-Battheu hekelt wereldvreemde houding spoorbonden

Een vakbondsman verklaarde op de radio dat de spoorbonden staken in het belang van de reiziger. Open Vld Kamerlid Lahaye-Battheu reageerde namiddag in de Kamer: “Hoe wereldvreemd zijn deze spoorbonden? Deze staking treft duizenden burgers die willen werken, studenten die examens moeten afleggen. Wie...

Lees meer

9 december 2015

Lijnen pleit voor snelle oprichting multidisciplinaire opvangcentra voor seksueel geweld

36 % van de Belgische vrouwen is het slachtoffer geweest van fysiek en seksueel geweld. In 2014 dienden 2882 mensen klacht in wegens verkrachting, dat zijn er gemiddeld 8 per dag. Maar 90% van de gevallen zou niet eens worden aangegeven. Kamerlid Nele Lijnen: “Deze...

Lees meer

8 december 2015

Open Vld wil inhaalbeweging diversiteit in het politiekorps

Een dringende inhaalbeweging om meer diversiteit in de politie te krijgen is nodig. Dat is cruciaal om twee redenen: de politie wordt een spiegel van de samenleving en dat versterkt de band en de identificatiemogelijkheden van mensen met de overheid. Daarnaast bieden we een...

Lees meer

8 december 2015

Open Vld Actieplan tegen terreur en radicalisering

Op basis van drie grote sporen, zet Open Vld haar plan uiteen: Veiligheid en vrijheid: een vals dilemma Eerlijke kansen en integratie: oorzaken wegnemen Diversiteit en waarden: mensen verbinden U leest de volledige nota hier:20151208_actieplan_tegen_terreur_en_radicalisering.pdf

Lees meer

8 december 2015

Open Vld Brussel pleit voor verplichte inburgering in Brussel

De Brusselse Open Vld bleef al die tijd op dezelfde nagel kloppen en lag mee aan het voornemen in het huidig bestuursakkoord van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) om inburgering ook in Brussel te verplichten. In het najaar, bij de begrotingsopmaak 2016, werd duidelijk dat...

Lees meer

8 december 2015

Kant kiezen van de kinderen

In het Vlaams parlement kondigde Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten aan dat Open Vld het voorstel om de kinderbijslag te koppelen aan een inschrijvingsplicht in de kleuterschool, op de regeringstafel zal leggen bij de besprekingen over de hervorming van de Kinderbijslag. “In het regeerakkoord wordt...

Lees meer

7 december 2015

Voyeurisme wordt strafbaar

Het lijkt vanzelfsprekend dat het binnenkijken of filmen in kleed- en slaapkamers, het fotograferen onder rokken, het gluren door een sleutelgat van een toilet, niet door de beugel kan. Het slachtoffer is immers niet op de hoogte, verleent geen toestemming, en wordt bijgevolg aangetast...

Lees meer

2 december 2015

Lijnen: “Nood aan sensibilisering over grooming en sexting”

Uit het jaarverslag voor 2014 van Child Focus bleek dat vorig jaar het aantal dossiers rond mogelijke seksuele uitbuiting van kinderen via ICT verdubbelde tot 97. Nele Lijnen: “In de meeste gevallen gaat het over online grooming waarbij een volwassene een minderjarige benadert met...

Lees meer

2 december 2015

Wetsvoorstel Lahaye-Battheu en Gabriëls: Woning onbewoonbaar verklaard? Geen inschrijving in bevolkingsregister

De inschrijving in de bevolkingsregisters is een administratieve maatregel die zich beperkt tot de vaststelling dat een persoon zijn of haar hoofdverblijf op een bepaald adres heeft gevestigd. Deze inschrijving in de registers impliceert juridisch gezien echter geen toelating om zijn verblijfplaats te vestigen...

Lees meer

2 december 2015

Lachaert: “Nood aan integrale langetermijnvisie op energie en klimaat”

België heeft haar klimaatdoelstellingen al vastgelegd, maar de deelstaten werken al zes jaar aan een compromis over de verdeling van de inspanningen. Egbert Lachaert: “Het is zeer te betreuren dat ons land nog altijd geen intern akkoord heeft nu alle landen in Parijs op...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder