Sla navigatie over

Nieuws25 november 2014

Freya Saeys vraagt extra aandacht voor jonge moeders met postnatale depressie

Vrouwen worden geacht gelukkig te zijn naar aanleiding van de geboorte van hun kind. Helaas leert de realiteit dat jonge mama’s al te vaak de pedalen verliezen, de controle kwijt spelen over hun leven en vaak ook de combinatie arbeid en gezin niet meer...

Lees meer

25 november 2014

Lachaert: “Wettelijk kader voor gemeenschapsdienst in overleg met gewesten uitwerken”

Aanstaande vrijdag 28 november zal Egbert Lachaert overigens een studiebezoek brengen aan Rotterdam in het kader van de gemeenschapsdienst. Op het programma staan ontmoetingen met de Rotterdamse wethouder, bevoegde ambtenaren enzovoort. Voor Open Vld moet de gemeenschapsdienst de kansen op werk verhogen voor mensen die...

Lees meer

24 november 2014

“Vlaanderen niet in het rood laten gaan”

Onder impuls van Vlaams begrotingsminister Annemie Turtelboom is de door de Vlaamse regering ingediende begroting 2015 in evenwicht. Daarvoor moest een tekort van 1,16 miljard euro worden weggewerkt. “Het is cruciaal dat de nieuwe Vlaamse regering haar begroting van meet af aan op orde...

Lees meer

24 november 2014

Erkenning van de Belgische beiaardcultuur door UNESCO

Uit verschillende ingediende kandidaturen heeft UNESCO dit jaar slechts één programma geselecteerd als voorbeeldpraktijk voor de omgang met immaterieel cultureel erfgoed: de beiaardcultuur in België."UNESCO erkent de creativiteit van beiaardiers en anderen die ervoor zorgen dat deze cultuurvorm relevant blijft voor de lokale samenlevingen...

Lees meer

24 november 2014

Hearing Tommelein: eerste energie-atol realiseren, pleidooi voor lokaal gevangen vis

“Momenteel wordt zowat 85% van de vis die we eten ingevoerd. En vele soorten zijn bedreigd”, pleitte Bart Tommelein in een persoonlijke oproep. Daarom brak hij, met enig enthousiasme, een lans voor lokaal gevangen schaaldieren als garnalen en kreeft, en vissen als rode poon,...

Lees meer

20 november 2014

1 op 3 sociale woningen voldoen niet aan dakisolatienorm

Tegen 2020 moeten alle daken geïsoleerd zijn van woningen en huurwoningen die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet. De nieuwe Vlaamse dakisolatienorm treedt al in werking op 1 januari 2015. Vanaf 2020 kunnen woningen zonder dakisolatie ongeschikt worden verklaard.  “De nieuwe...

Lees meer

19 november 2014

Deeltijds pensioen: langer werken niet alleen aanmoedigen, ook mogelijk maken

De liberale minister van Pensioenen Bacquelaine lanceerde vandaag het voorstel om een deeltijds pensioen in te voeren. Concreet betekent dit dat je wanneer je de leeftijd van het vervroegd pensioen hebt bereikt, kan kiezen om deeltijds je pensioen op te nemen en deeltijds kan...

Lees meer

18 november 2014

Vlaanderen moet snel werk maken van gemeenschapsdienst voor werkzoekenden

Voor Somers moet de gemeenschapsdienst de kansen op werk verhogen voor mensen die al lang werkzoekend zijn. “De gemeenschapsdienst heeft tot doel de werkzoekende contact te laten houden met de arbeidsmarkt, zijn arbeidsattitudes aan te scherpen, hem uit het isolement te halen en zijn...

Lees meer

18 november 2014

M34 on tour: kom alles te weten over de nieuwe regeerakkoorden

Wij komen naar u toe! Voorzitter Gwendolyn Rutten zal in elke provincie, bijgestaan door de liberale excellenties, de regeerakkoorden toelichten. De exacte data, locaties en het programma per provincie vind je in onze kalender.Schrijf je snel in en bevestig je aanwezigheid via www.openvldevents.be.

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder