Sla navigatie over

Nieuws14 oktober 2015

“Geef Vlamingen in buitenland stemrecht bij Vlaamse verkiezingen”

De democratische partijen in het Vlaams Parlement dienen een gezamenlijke resolutie is om Vlamingen in het buitenland de kans te geven deel te nemen aan Vlaamse verkiezingen. Vlaams Volksvertegenwooordiger en initiatiefnemer Rik Daems wil dat de Vlaamse regering er bij de federale op aandringt om...

Lees meer

13 oktober 2015

Schenking familiebedrijven fors in de lift

Bedrijfsleiders geven steeds vaker al tijdens hun leven de fakkel door aan hun kinderen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Financiën Annemie Turtelboom die Bart Somers, Vlaams fractieleider, heeft opgevraagd. De sterke stijging is vooral te danken aan de fiscale voordelen.In 2003...

Lees meer

12 oktober 2015

Verklaring van de Regering: We zijn op de goede weg

Monsieur le Président,Chers collègues,La lucidité est la première condition pour prendre de bonnes décisions. Pour nos concitoyens et dans l’intérêt général.Nos atouts sont nombreux : la localisation au cœur de l’Europe et la présence de nombreuses institutions internationales par exemple.Nos infrastructures, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires,...

Lees meer

12 oktober 2015

België in de top 10 van meest innoverende landen

België staat in de top 10 van de meest innoverende landen. Zweden, Denemarken, Finland en Duitsland scoren het best. Dat blijkt uit de Innovation Scoreboard Index van de Europese Commissie. In totaal krijgen 792 Belgische bedrijven, waaronder 162 kmo’s Europese financiering in het kader...

Lees meer

11 oktober 2015

Infographics Taxshift

Voor een volledige uitleg over alle maatregelen, klik hier.Loonkost daalt:De loonkost daalt door een aantal maatregelen. O.a. de werkgeversbijdragen dalen van 33% naar 25%. We verlagen die patronale lasten zodat onze bedrijven competitiever worden en meer mensen werk kunnen geven. Schrapping 30%: “We schrappen de belastingschijf...

Lees meer

9 oktober 2015

Open Vld tevreden: "Meer netto, minder bruto."

“Meer netto verdienen, minder bruto kosten: dat is de essentie van deze taxshift,” reageert Open Vld Voorzitter Gwendolyn Rutten tevreden op het akkoord van de regering Michel. Volgens Rutten getuigt de taxshift van een duidelijke toekomstgerichte visie: “We verlagen de belastingen door sociale én...

Lees meer

8 oktober 2015

OPINIE: Doemdenken of toekomstdenken?

‘Een jaar VRT is goedkoper dan twee bakken Duvel’, zo luidt de slogan van een ludieke actie waarmee het personeel uitpakt om de besparingsplannen van de VRT-top op de korrel te nemen. In één adem krijgt ook de Vlaamse regering een sneer. Het heeft...

Lees meer

8 oktober 2015

120.000 mensen wachten op sociale woning

Een jaar eerder stonden bijna 30.000 kandidaten minder op de wachtlijst. De voornaamste reden voor de stijging is volgens de minister te vinden bij de inkomensgrenzen die in 2013 werden verhoogd. Daardoor kwamen 40.000 mensen extra in aanmerking voor een sociale woning. Bovendien was...

Lees meer

6 oktober 2015

VDAB installeert alarmknop tegen agressieve werkzoekenden

Door de zesde staatshervorming zal de VDAB werkzoekenden niet alleen meer begeleiden in hun zoektocht naar werk, maar hen ook controleren en sanctioneren. Dat de VDAB hiermee ook een figuurlijke stok krijgt om te slaan, verhoogt het risico op incidenten. “Opmerkelijk: bij de inrichting...

Lees meer

6 oktober 2015

“Overgangsmaatregel eurovignet voorkomt dubbele belasting”

Vanaf 1 april 2016 moeten bestuurders van vrachtwagens een kilometerheffing betalen op de belangrijkste verbindingswegen. Vanaf dan hoeven ze geen eurovignet meer te hebben. Omdat een eurovignet vandaag echter maar voor de duur van 12 maanden kan gekocht worden, riskeerden heel wat vrachtwagenchauffeurs vanaf...

Lees meer

4 oktober 2015

Open Vld-studiedienst wordt Studiecentrum Albert Maertens

De in totaal 28 medewerkers van het Studiecentrum Albert Maertens vormen samen het aanspreekpunt voor de standpunten van de partij. Zij staan in voor de inhoudelijke stoffering en uitwerking van liberale standpunten.Het studiecentrum bestaat uit drie pijlers: De fundamentele studiedienst behandelt fundamentele politieke vragen...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder