Sla navigatie over

Nieuws17 november 2014

‘Moediger beleid op vlak van mensenrechten’

“Ontwikkelingssamenwerking is geen blanco cheque. Voor wat hoort wat, in de eerste plaats op het vlak van mensenrechten,” zei De Croo bij het begin van de hearing. Hij wil dat ons land een moediger beleid voert op het vlak van mensenrechten. “Als we zien...

Lees meer

13 november 2014

In 2013 kregen amper 8.000 van 102.000 wachtenden een sociale woning

Deze cijfers bewijzen volgen Van Volcem dat het beleid zoals het tot nu werd gevoerd, heeft gefaald.  “De huurcontracten zijn levenslang en de huur is volgens inkomen, wat niet stimuleert om een job te zoeken. Nieuwbouw duurt veel te lang en de ruimte geraakt...

Lees meer

13 november 2014

Eindelijk onbeperkt bijverdienen na pensioen

De ministerraad schafte de maximumbedragen af voor het toegelaten beroepsinkomen dat gecombineerd mag worden met het pensioen. Daardoor kunnen gepensioneerde 65-plussers vanaf 1 januari 2015 onbeperkt bijverdienen.Vincent Van Quickenborne en Alexander De Croo legden vorige legislatuur de basis van deze maatregel. “Als ministers van...

Lees meer

13 november 2014

Onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerde 65-plussers

Om vandaag onbeperkt te kunnen bijverdienen moet een gepensioneerde 65 jaar zijn én een loopbaan van 42 jaar achter de rug hebben. Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, mag slechts 22.293 euro bijverdienen als loontrekkende en 17.835 euro als zelfstandige (de bedragen zijn hoger...

Lees meer

13 november 2014

Van Cauter: “Kerk en Justitie mogen zich niet achter mekaar verschuilen

Tijdens het vragenuurtje in de Kamer betreurde Carina Van Cauter dat we opnieuw geconfronteerd worden met feiten van seksueel misbruik in de Kerk, ondanks de aanbevelingen van de opvolgingscommissie Seksueel Misbruik en de daaropvolgende belangrijke inspanningen van Kerk en Justitie.“Uit de werkzaamheden van die...

Lees meer

12 november 2014

Lachaert: “Ook uitkeringstoerisme voor werkloosheidsuitkeringen aanpakken”

Het Europees Hof van Justitie oordeelde in haar arrest van 11 november 2014 dat een EU-lidstaat niet verplicht is EU-burgers die verhuizen naar een andere lidstaat om beroep te doen op een sociale bijstandsuitkering zoals een leefloon zo’n uitkering uit te betalen.“Dit uitkeringstoerisme is...

Lees meer

12 november 2014

Provincie Midden-Brabant logische nieuwe naam

"Het regeerakkoord laat toe dat de grootsteden Antwerpen en Gent zich volledig ontvoogden van de provincies. In de praktijk komt het erop neer dat ze uit het provinciale verband stappen. Antwerpen ligt dan de facto buiten het provinciale werkingsgebied. Om verwarring te vermijden is...

Lees meer

12 november 2014

Statuut voor pleegouders: Lahaye-Battheu wil een doorbraak in overleg met gemeenschappen

In 2008 zei de Raad van State over het pleegouderschap dat de federale overheid bevoegd is voor de uitwerking van het statuut van de pleegouders, maar dat zij geen jeugdbeschermingsmaatregelen invoert, noch dat zij de hulpverlening regelt die in het kader van de jeugdbeschermingsbijstand...

Lees meer

11 november 2014

Rik Daems verkozen als Belgisch Delegatieleider in Raad van Europa

Gemeenschapssenator Rik Daems is voor de komende 5 jaren verkozen tot leider van de Belgische delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. Die bestaat uit 318 verkozenen uit de nationale parlementen van de 47 lidstaten, waaronder 14 Belgische Kamerleden en Senatoren....

Lees meer

11 november 2014

Binnenkort hoorzitting met bisschop De Kesel in opvolgingscommissie Seksueel Misbruik

Carina Van Cauter had de commissievoorzitter vorige week verzocht om zo’n hoorzitting te organiseren nadat bekend was geraakt dat de Brugse bisschop De Kesel een priester die in 2008 een minderjarige aanrandde, opnieuw wilde benoemen tot pastoor in Middelkerke.De commissie nodigt binnenkort de betrokken...

Lees meer

11 november 2014

Meer dan 80 fietsostrades in aanmaak in Vlaanderen

“Fietssnelwegen bieden een aantrekkelijk alternatief voor woon-werkverplaatsingen met de auto – zeker in congestiegevoelige regio’s. Ze verbinden vooral woon- en werkkernen, maar ook openbaar-vervoerknooppunten worden aangedaan. Ook de toenemende populariteit van elektrische fietsen werkt de aanleg van hoogwaardige fietsinfrastructuur over langere afstanden in de...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder