Sla navigatie over

Nieuws16 augustus 2015

Tien keer zoveel spijbelaars onder zittenblijvers

“Bij de zittenblijvers spijbelt gemiddeld 1 op 12 leerlingen. Bij de andere leerlingen in het secundair onderwijs is dat 1 op 120. Bij de zittenblijvers wordt dus 10 keer meer gespijbeld dan bij de niet-zittenblijvers. Deze cijfers tonen aan dat er meer maatregelen moeten...

Lees meer

9 augustus 2015

Ceysens en Wilrycx willen panoramavrijheid voor foto’s van openbare gebouwen en kunstwerken

In dit digitaal tijdperk van sociale media en smartphones maakt iedereen wel eens een leuke foto of selfie. “Onschuldig in de meeste gevallen, maar een foto kan een reproductie zijn van een auteursrechtelijk beschermd werk, zoals een gebouw of kunstwerk. In principe moet je...

Lees meer

4 augustus 2015

200.000 gehandicaptenparkeerkaarten van overledenen in omloop

Personen met een beperking kunnen een parkeerkaart aanvragen waarmee ze op gehandicaptenparkeerplaatsen kunnen parkeren of gratis van bepaalde parkings mogen gebruik maken. Deze kaarten zijn enkel onbeperkt geldig indien het een levenslange invaliditeit betreft. Ze moeten na het overlijden of wanneer ze vervallen zijn, worden...

Lees meer

30 juli 2015

Daders van intrafamiliaal geweld krijgen zelden tijdelijk huisverbod

Met de wet van 15 juni 2012 kreeg de procureur des Konings de mogelijkheid om bij intrafamiliaal geweld een tijdelijk huis- en contactverbod op te leggen aan een meerderjarig persoon wiens aanwezigheid een ernstig en onmiddellijk gevaar vormt voor de andere huisgenoten. In sommige...

Lees meer

26 juli 2015

Maggie De Block sluit uniek Toekomstpact tussen overheid en farmasector

Het pact zorgt er ook voor dat de industrie zuurstof krijgt en in een stabiel budgettair kader kan werken, zodat zij kan blijven investeren in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Daarnaast zijn afspraken vastgelegd over een deontologisch kader voor de industrie. Dit moet garanderen...

Lees meer

23 juli 2015

Taxshift: "Een verstandige, realistische en economische zinvolle fiscale hervorming"

– Bekijk powerpoint Premier Michel persconferentie onderaan –Open Vld heeft erover gewaakt dat de totale belastingdruk niet stijgt, maar zorgt voor verlagingen voor wie werkt en voor wie werk geeft. “Elke euro die  wordt gebruikt, gaat naar lastenverlagingen,” onderstreept Rutten. In 2016 zetten we volop...

Lees meer

22 juli 2015

Parlement en regering pakken sociale dumping aan

Misbruiken van de detacheringsrichtlijn en de sociale zekerheidsverordening leiden tot veelvuldige gevallen van fraude die op hun beurt oneerlijke concurrentie, een aanzienlijke ontwrichting van de arbeidsmarkt en een onaanvaardbare praktijk van sociale dumping met zich meebrengen. In België worden vooral de bouw-, transport- en...

Lees meer

22 juli 2015

Taxshift uitgelegd door Alexander De Croo en Gwendolyn Rutten

Interview De Croo – 23.7 – 19u – VTMnieuws:http://nieuws.vtm.be/politiek/151191-grootste-lastenverlaging-voorbije-10-jaarInterview Gwendolyn Rutten – 23.7 – 12u – VRT radio:http://t.co/SBKvKSVc6D – Zie onderaan de downloadbare infografics over de taxshift –

Lees meer

15 juli 2015

Dewael: "We moeten Griekse crisis aangrijpen om te zorgen voor méér Europa"

Eerst en vooral zijn de hervormingen in Griekenland noodzakelijke economische hervormingen. Het gaat niet alleen om een belastingsverhoging, die hier en daar misschien aan de orde zal zijn. Het gaat er vooral om hoe Griekenland eindelijk de belastingen op een correcte manier zal kunnen...

Lees meer

15 juli 2015

Open Vld wil fietsverbindingen van en naar stations verbeteren

“De fiets is een belangrijke, duurzame schakel in de mobiliteitsketen voor het voor- en natransport van de trein. De afgelopen jaren werden in verschillende stations en stopplaatsen belangrijke investeringen gedaan om voldoende fietsenstallingen te voorzien voor de reizigers. Het gebruik van plooifietsen, die gratis...

Lees meer

14 juli 2015

Spoorplan Galant: “Klant eindelijk centraal bij het spoor, zoals in elk bedrijf”

Mobiliteitsminister Galant werkte op basis van het regeerakkoord een ambitieus moderniseringsplan uit voor de Belgische spoorwegen. “De nood daaraan is groot”, aldus Lahaye-Battheu. “Het spoor kampt immers al jaren met hardnekkige kwalen: de stiptheid en dus ook klanttevredenheid is ondermaats, de dienstverlening niet afgestemd...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder