Sla navigatie over

Nieuws23 juni 2015

“Achteruitstelling zwangere vrouwen op werkvloer is onaanvaardbaar”

Cijfers van het Belgisch Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen leren dat zwangere vrouwen het vaak moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Zo blijkt dat 5% van de zwangere vrouwen is ontslagen of zelf ontslag nam omwille van de wijze waarop ze werden behandeld...

Lees meer

18 juni 2015

Melding jaarrekening bij Belgisch Staatsblad niet langer verplicht

Tot nu toe moesten bedrijven hun jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank van België, bij de zogenaamde balanscentrale. Hiervoor werd een kost aangerekend van 76 euro. Bedrijven waren ook verplicht om de neerlegging te melden in het Belgisch Staatsblad. Ook hiervoor moest...

Lees meer

18 juni 2015

Open Vld en MR pleiten voor versterkte Europese defensiesamenwerking

Op 25 en 26 juni organiseert de Europese Raad een vergadering over het gemeenschappelijk defensiebeleid. Met een gezamenlijke resolutie willen de liberale Kamerleden van Open Vld en MR de regering aansporen om op dit vlak een voortrekkersrol te spelen in Europa. Tim Vandenput: “Het is...

Lees meer

17 juni 2015

België erkent Armeense genocide

100 jaar geleden begon in het toenmalige Ottomaanse Rijk de Armeense genocide. Verspreid over enkele jaren werden 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs en leden van andere minderheden van het leven beroofd. De mannelijke bevolking werd tot dwangarbeid gedwongen en uitgemoord, vrouwen, kinderen, ouderen en...

Lees meer

16 juni 2015

“Vlaanderen moet gemeenten helpen in strijd tegen winkelleegstand”

“De detailhandel staat onder zware druk. Als we nu niet ingrijpen, dreigt de leegstand alleen maar groter te worden,” zegt Lydia Peeters. De minister belooft om met steden en gemeenten in dialoog te gaan en na te gaan hoe Vlaanderen hen het beste kan...

Lees meer

16 juni 2015

Burger kan voortaan door wettelijk samenwonende partner worden vertegenwoordigd in rechtbank

Momenteel kunnen partijen voor de vrederechter, de rechtbank van koophandel en de arbeidsgerechten enkel worden vertegenwoordigd door hun echtgenoot of een bloed- of aanverwant, mits een schriftelijke volmacht en toelating van de rechter. Voor wettelijk samenwonenden is dit echter niet mogelijk. “Dat leidt soms tot...

Lees meer

15 juni 2015

Mobiliteitsscore voor woningen is compleet overbodig

"Dit is compleet overbodig. Het betekent alleen maar extra bureaucratie en kosten. Kandidaat-kopers zijn perfect in staat om na te gaan hoe bereikbaar de woning is die ze op het oog hebben," zeggen Somers en Van Volcem.Minister Schauvlieghe stelt voor om elke woning in Vlaanderen...

Lees meer

11 juni 2015

Minister gaat proeftuinconcept voor circulaire economie onderzoeken

Open Vld vindt dat de opportuniteiten die een Vlaamse circulaire economie bieden voor economie en milieu ten volle onderzocht moeten worden. De urgentie voor verandering is duidelijk,"" zegt Schiltz. ""Onze huidige economie leidt tot schaarste van grondstoffen en werkt nog te veel grond-, water-...

Lees meer

11 juni 2015

Minder regels voor de kinderopvang

De Vlaamse regering gaf vandaag haar principiële goedkeuring aan een besluit dat tal van versoepelingen doorvoert in de regelgeving voor de kinderopvanginitiatieven. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een belangrijke verzuchting van Open Vld, die ook opgenomen was in het regeerakkoord."Met deze wijzigingen aan het vergunningsbesluit,...

Lees meer

10 juni 2015

Lessen trekken uit megafiles op E313 in mei

De Clercq kaartte aan dat veel buitenlandse chauffeurs zich vastreden omdat ze niet over de juiste informatie beschikten. Het liberale parlementslid riep op tot een grondige evaluatie, betere communicatie en het zoveel mogelijk openhouden van twee rijstroken bij wegwerkzaamheden.Minister Weyts haalde tal van inspanningen...

Lees meer

10 juni 2015

Bestraf snelheidsduivels met gemeentelijke boetes

De Vlaamse minister van mobiliteit stelt voor om kleine snelheidsovertredingen te bestraffen met gewestelijke administratieve sancties. Vlaams fractieleider Bart Somers, tevens burgemeester van Mechelen, steunt het voorstel. “Maar in plaats van nieuwe gewestelijke sancties in te voeren, is het beter om er gewoon gemeentelijke sancties van...

Lees meer

10 juni 2015

Lijnen klaagt mensenrechtenschendingen in Saudi-Arabië aan

In de Kamer vroeg Nele Lijnen aandacht voor de gruwelijke en flagrante schendingen van de mensenrechten in Saudi-Arabië. “De wereld reageert geschokt op de gruweldaden en onthoofdingen door IS. Maar gisteren voerde Saoedi-Arabië al de 98e onthoofding van 2015 uit. Dit zijn er nu...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder