Sla navigatie over

Nieuws2 juni 2015

Akkoord over vlottere adoptieprocedure

N-VA, CD&V en Open Vld hebben een voorstel van decreet klaar dat de binnenlandse adoptieprocedure hervormt.  “Het decreet voorziet in een duidelijk adoptietraject met beroepsprocedure, stemt de voorbereiding van interlandelijke en binnenlandse adoptie op elkaar af, fuseert de bestaande adoptiediensten tot één organisatie en...

Lees meer

2 juni 2015

OPINIE : Belgische handelsmissies: “Het maakt niet uit of de kat zwart of wit is, als ze maar muizen vangt”

Handel heeft al eeuwen de kracht om mensen over continenten heen met elkaar te verbinden, economieën te doen groeien en jobs te creëren. Het is een synoniem voor vooruitgang. Daarom zijn wij liberalen grote voorstander van Europese vrijhandelsakkoorden. Maar daarnaast zijn ook bilaterale economische...

Lees meer

1 juni 2015

Decreetswijziging bespaart 5 Vlaamse gemeenten 15,8 miljoen euro

De commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid van het Vlaams Parlement keurde op voorstel van Jo De Ro en anderen, een wijziging goed van het decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking (DIS) dat er voor zorgt dat 5 Vlaamse gemeenten (Vilvoorde, Wemmel, Grimbergen,...

Lees meer

1 juni 2015

Open Vld wil meer sociale woonleningen voor alleenstaanden

Vlaams parlementslid Lionel Bajart en zijn Brusselse collega Carla Dejonghe roepen op om werk te maken van een vlottere toegang tot woonleningen voor alleenstaanden. Uit cijfers die beide parlementsleden opvroegen, blijkt dat alleenstaanden vandaag nog te vaak aangewezen zijn op sociale huurwoningen. Zowel in...

Lees meer

31 mei 2015

Bereikbaarheid Open Vld: vanaf 29 juni nieuw circulatieplan Brussel

Dit nieuwe circulatieplan heeft zo goed als geen invloed op de bereikbaarheid van het Open Vld- partijhoofdkwartier. Ook al ligt de (toekomstig) verkeersvrije Anspachlaan in de buurt. Hou er wel rekening mee wanneer u wegrijdt van de omgeving rond de Melsensstraat. Meer info hierover...

Lees meer

27 mei 2015

De Clercq vraagt spoedig overleg over wettelijk kader drones

Federaal minister Galant heeft een ontwerp-KB klaar waarover de gewesten hun advies moeten geven. “Het is tijd voor realisaties in dit dossier, de verschillende overheden moeten spoedig in overleg treden om een KB in uitvoering te brengen. Dat is in het belang van deze...

Lees meer

27 mei 2015

Lijnen vraagt eerlijke verdeling kosten luchtverkeersleiding

Gisteren vond er een stroomonderbreking plaats in de installaties van luchtverkeersleider Belgocontrol. Daardoor konden een hele dag geen vliegtuigen opstijgen of landen in ons land. “De wet van Murphy sloeg toe. Als we deze konden afschaffen, vonden we er meteen een parlementaire meerderheid voor. Maar...

Lees meer

26 mei 2015

Wie geneest de geneesheer (M/V)?

Dokters zorgen door hun drukke agenda te weinig voor zichzelf. Een kwart slaat maaltijden over en een derde kampt zelfs met een chronisch slaaptekort. Dat alles blijkt uit de masterproef van Saartje Jooris van de UGent, die bij 200 Oost-Vlaamse artsen peilde naar hun...

Lees meer

26 mei 2015

PMV wordt platform voor Vlaamse investeringsdossiers voor Europa

Sinds 2007 zijn de investeringen in Europa met 15% gedaald. Om hieraan te verhelpen besliste de Europese Commissie om 21 miljard euro vrij te maken die moeten dienen als waarborg voor investeringen. “Met deze waarborg wil de Commissie 315 miljard euro mobiliseren voor –...

Lees meer

25 mei 2015

Gezamenlijke resolutie betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering

De commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering heeft haar eindconclusies klaar. In deze resolutie staan 55 concrete aanbevelingen. De resolutie zal binnenkort goedgekeurd worden door het Vlaams Parlement en worden overgemaakt aan de Vlaamse regering.   Vlaams Volksvertegenwoordiger Jo De Ro: “Het Vlaams Parlement heeft...

Lees meer

25 mei 2015

Hulp voor mensen met een handicap niet in alle provincies gelijk

Martine Taelman : “Zowel wat betreft de verdeling van de middelen tussen PAB (persoonsgebonden assistentiebudget) en zorg in natura (zorg in voorzieningen), als wat betreft de gevolgde procedure gaan de regionale prioriteitencommissies van elke provincie hun eigen weg. Dat heeft gevolgen voor de gelijke...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder