Sla navigatie over

Nieuws11 maart 2015

Vlaams parlement in de bres voor vrouwenrechten in Iran

Deze resolutie sluit aan op de vaststellingen die Amnesty International eerder op de dag in haar rapport “You shall procreate” naar buiten bracht.“Het is positief dat het Vlaams Parlement kamerbreed de hoogdringendheid aanvaardt van deze resolutie betreffende de vrouwenrechten in Iran. Door kort op...

Lees meer

11 maart 2015

Q&A: lokaal cultuur & jeugdbeleid: wat met bibliotheken?

Wat zegt het Vlaamse regeerakkoord over sectorale decreten?De financiering door de Vlaamse overheid van de lokale besturen gebeurt door een veelheid van kanalen. Om aanspraak te kunnen maken op Vlaamse middelen, zijn steden en gemeenten verplicht gedetailleerd te rapporteren aan Vlaanderen, met een grote...

Lees meer

10 maart 2015

“Inzetten op trajectcontrole langs Vlaamse wegen”

Vorige week publiceerde de European Transport Safety Council (ETSC) Europese cijfers over de verkeersveiligheid en het aantal verkeersdoden in het verkeer. Het aantal verkeersdoden op Vlaamse snelwegen is met 31,4% gedaald voor de periode 2004-2013. Wanneer dit in Europees perspectief bekeken wordt, blijkt dit...

Lees meer

10 maart 2015

Gelijke vrouwenrechten: het werk is nog niet af

Volgens Brusseel is op vele vlakken de vooruitgang inzake vrouwenrechten concreet en tastbaar. “Kijk naar de sterk toegenomen vrouwelijke vertegenwoordigers in onze diverse parlementen, dankzij structurele maatregelen. Ook in het bedrijfsleven zie ik steeds meer sterke vrouwelijke rolmodellen naar voren komen, mede onder druk...

Lees meer

9 maart 2015

Besparen met energiezuinige verlichting

Het aantal premies voor de herinrichting van winkelverlichting nam in 2014 aanzienlijk af. De presentatie, die ook in de vorm van een filmpje wordt verspreid via sociale media (zie hieronder), gaat uit van een winkeloppervlakte van 300 vierkante meter. Concreet wil men handelaars doen...

Lees meer

9 maart 2015

Windmolenparken op zee zetten in op milieubescherming

Tot vandaag was er geen enkel milieu-incident in de windmolenzone. Tommelein: ‘We streven er uiteraard naar om dat zo te houden. Maar ik wil de paraatheid van de overheid wel verder uitbreiden. Ook de windmolensector zal daartoe bijdragen. Samen tekenden we een akkoord over...

Lees meer

9 maart 2015

OPINIE: Dagprijzen rustoorden moeten niet stijgen

Zonder de beloofde subsidies zal de dagprijs voor kamers in rusthuizen onvermijdelijk stijgen. Vandaag wachten zo’n 175 oudervoorzieningen nog altijd op zo’n één miljard euro aan subsidies van de Vlaamse overheid. Zo bleek uit het antwoord van minister Vandeurzen op mijn schriftelijke vraag. De...

Lees meer

9 maart 2015

Herbestemming kerken sterker aanmoedigen

Tussen 2010 en 2013 spendeerde Vlaanderen 160 miljoen euro aan investeringen in religieuze infrastructuur. Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht heeft geen probleem met de grootte van dit bedrag, maar wil dat er striktere voorwaarden komen. "We moeten religieuze besturen sterker aanmoedigen om na te...

Lees meer

9 maart 2015

Sociaal overleg: "Op een bepaald moment is beslist, beslist."

"We hebben het voorstel van de sociale partners aangenomen en er verder op gebouwd. Er is veel geluisterd maar we hebben nu de intentie om verder te gaan. Nu gaan we de zaken in werking laten treden," aldus De Croo, die erop wijst dat...

Lees meer

8 maart 2015

Ook 12 biolandbouwbedrijven hebben te hoge stikstofuitstoot

Ter herinnering: om onze natuur te beschermen, moet Vlaanderen de uitstoot van stikstof beperken. Dat is zo afgesproken met Europa. Bepaalde landbouwbedrijven hebben door hun activiteit een belangrijke impact op de realisatie van die afspraken. Dit betekent dat die landbouwbedrijven hun huidige activiteiten niet...

Lees meer

8 maart 2015

Bezwaarschrift tegen fiscus mag per e-mail of fax worden verstuurd

De belastingadministratie oordeelde steeds dat een niet ondertekend bezwaarschrift – dus ook digitale of gefaxte exemplaren – niet geldig zijn. Maar het Hof van Cassatie zegt in een arrest van 5 juni 2014 echter dat een bezwaarschrift inzake directe belastingen niet langer origineel moet...

Lees meer

8 maart 2015

Heel wat ICT-vacatures blijven open staan

De knelpuntenberoepenstudie van de VDAB voor 2014 wijst erop dat 8500 vacatures in Vlaanderen niet ingevuld raken. Bovendien is de informatiesector de sector met de hoogste stijging van het aantal vacatures. Volgens Talpe kan Vlaanderen niet langer de kat uit de boom kijken: “ICT...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder