Sla navigatie over

Nieuws17 december 2014

“Geen heksenjacht na invoering witte kassa”

Bij horeca-uitbaters leeft de schrik dat controlediensten de omzetten met de witte kassa systematisch zouden vergelijken met de omzetten van de voorbije jaren. Mocht blijken dat die plots veel hoger zouden liggen dan voordien, zou dat tot een herziening van de fiscale aanslag kunnen...

Lees meer

17 december 2014

Wilrycx over verlenging Doel 1 & 2: Bevoorrading verzekeren zonder te raken aan kernuitstap en energietransitie

“Door deze maatregel garandeert de regering de bevoorradingszekerheid in de komende jaren. Dit evenwel zonder te raken aan de kernuitstap in 2025. Er wordt enkel binnen die kalender geschoven. Dat is conform het regeerakkoord.” Wilrycx verwijst ook naar de oprichting van het energie-transitiefonds. Dit fonds...

Lees meer

17 december 2014

Dewael: “Evenwichtige begroting met perspectief voor werkgevers en werknemers”

Dewael stelde tijdens het begrotingsdebat de missie van de nieuwe federale regering nogmaals op scherp: “Het doel bij uitstek is jobcreatie. Want we willen meer mensen aan het werk. Als we daar in slagen, verbreden we de basis waarop onze welvaart en sociale welvaartstaat...

Lees meer

17 december 2014

Janssens: “Klimaatinspanning dringend verdelen over regio’s”

Janssens blikte terug op de klimaattop in Lima. “We worden niet meteen warm van het resultaat, maar er is tenminste een akkoord. Ook ontwikkelingslanden zoals China verbinden zich bijvoorbeeld om hun uitstoot te reduceren. Maar de uitdaging blijft groot: in 2015 moet er in...

Lees meer

16 december 2014

Freya Saeys: “Aantal daklozen in kleine en middelgrote Vlaamse gemeenten stijgt”

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid, en Gezin voerde een onderzoek uit dat een nulmeting van de dak -en thuislozenpopulatie in Vlaanderen beoogt. De onderzoekers telden minstens 5.378 dak -en thuislozen. Volgens de studiegroep van de KU Leuven is dat zelfs nog een onderschatting. “Dakloosheid komt vooral...

Lees meer

15 december 2014

Bart Somers: "Vlaamse regering hervormt en investeert”

De Vlaamse regering diende in het Vlaams Parlement haar begroting in voor 2015. Die is in evenwicht. “Een prestatie die respect verdient,” zegt Somers. “Om dat evenwicht te bereiken moest de nieuwe regering meteen volop aan de bak. Ze moest een inspanning leveren van...

Lees meer

14 december 2014

Bedankt Annemie Neyts voor 15 jaar Europees engagement

Het was bekend dat Neyts (70) haar mandaat als Europees Parlementslid niet zou uitdoen. Ze werd op 25 mei verkozen voor een nieuwe termijn van vijf jaar, maar verlaat Straatsburg dus al na een halfjaar. "Het is altijd te vroeg, maar het mag zeker...

Lees meer

10 december 2014

Lachaert: “Indien nodig wetgevend initiatief om recht op werk te garanderen”

Tijdens de stakingen van de afgelopen dagen werden op vele plaatsen werkwilligen de toegang tot hun bedrijf, bedrijventerrein en werkplaatsen ontzegd door stakers. Ook wegen werden afgesloten en door de treinstakingen ondervonden werkwilligen de grootste hinder om hun werk te bereiken. Egbert Lachaert: “Wij erkennen...

Lees meer

10 december 2014

Wetsvoorstel Van Cauter minimale dienstverlening gevangenis: volgend jaar al in werking ?

Dinsdag 16 december zullen een aantal cipiers opnieuw het werk neerleggen. In dat geval moet de politie instaan voor de beveiliging van de gevangenissen. “Gezien dit geen kerntaak is van de politie, is hun dienstverlening beperkt tot het absolute minimum. Onvermijdelijk wordt het regime...

Lees meer

10 december 2014

Van Cauter wil meer middelen voor begeleiding geïnterneerden

Begin deze week stak een man een peuter met een schroevendraaier in een supermarkt te Deurne. De man was geïnterneerd, maar was sinds 2008 opnieuw vrij onder voorwaarden. Hij werd gecontroleerd door politie en justitieassistenten. “Ons land telt 4000 geïnterneerden, sommigen hebben ernstige misdrijven gepleegd....

Lees meer

10 december 2014

“Ernstig rekening houden met nieuwe mobiliteitsstudie Uplace”

In de studie "Shopping Centre Siting and Modal Choice in Belgium: A Destination-Based Analysis" analyseerden drie onderzoekers in hoeverre de locatiekeuze voor een winkelcomplex de vervoerskeuze van de bezoekers bepaalt. Ze namen daarbij de data voor 17 bestaande winkelcentra in ons land onder de...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder