Sla navigatie over

Nieuws9 december 2014

AGB’s mogen btw blijven recupereren

Onlangs raakte bekend dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) van het Ieperse Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Vauban een bedrag van meer dan 4 miljoen euro vordert wegens onterecht gerecupereerde btw. “Dit bericht zorgde voor heel wat onrust bij steden en gemeenten,” zegt de Meulemeester, die ook...

Lees meer

9 december 2014

2.298.501 euro aan schadevergoedingen uitbetaald voor seksueel misbruik

Het Centrum ontving in totaal 628 aanvragen. Op 18 november 2014 waren er daarvan reeds 516 afgehandeld, wat maakt dat er nog 112 dossiers moeten worden behandeld. 53 aanvragen werden afgewezen.De omvang van de schadevergoedingen varieert van geval tot geval en kan oplopen tot...

Lees meer

9 december 2014

Freya Saeys: “Geef steden en gemeenten betere instrumenten in aanpak kinderarmoede”

Volgens cijfers uit het Jaarboek 2014 Armoede en uitsluiting van het centrum OASeS van de Universiteit Antwerpen blijkt dat anno 2014 11% van de Vlaamse gezinnen moet rondkomen met een inkomen onder de nationale armoederisicodrempel (alleenstaanden: €1.074 en koppels met twee kinderen: € 2.256)....

Lees meer

9 december 2014

“Ook Vlaanderen moet bijdragen aan VN-Klimaatfonds”

Op dit moment is de VN-klimaattop in Lima aan de gang. In de marge van deze belangrijke top raakte bekend dat België nog geen geld had gestort in het VN-Klimaatfonds. Dat fonds werd opgericht om ontwikkelingslanden te helpen in hun strijd tegen de klimaatopwarming....

Lees meer

9 december 2014

De Clercq over brugpensioenen Delhaize: “Menselijk kapitaal op arbeidsmarkt houden”

De Clercq: “De intentie van Delhaize om 1.300 oudere werknemers naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag – het vroegere brugpensioen – te sturen roept ernstige vragen op. In tijden waarin de overheden in ons land alles eraan doen om mensen langer aan de slag te...

Lees meer

9 december 2014

Vandenput over ontmijningsoperatie Libanon: “Ons werk is af”

De opdracht ‘BELUFIL’ van het Belgische detachement bestond erin de toegangcorridors te ontmijnen voor de "Blue Line". Dit is de demarcatielijn die de VN hadden vastgelegd waarachter de Israëlische troepen zich dienden terug te trekken uit Libanon. In totaal werden 3,7 kilometer aan verbindingswegen...

Lees meer

8 december 2014

Lachaert & Lijnen flexibiliseren studentenarbeid

Vandaag mogen studenten 50 dagen per jaar werken zonder RSZ-bijdragen te betalen. Werknemer en werkgever zijn enkel onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van respectievelijk 2,71% en 5,42% op het brutoloon. De studentenarbeid is een belangrijke schakel in onze arbeidsmarkt. Jaarlijks presteren ongeveer 450.000 jobstudenten 9...

Lees meer

8 december 2014

De Clercq wil snel regelgevend kader voor drones

De Clercq: “De technologie is zonder meer beloftevol. We zien steeds meer toepassingen in economische sectoren allerhande gaande van de landbouw tot de petrochemie. En ook over toepassingen bij hulpdiensten wordt steeds meer nagedacht over het gebruik van drones. Een wettelijk kader moet in...

Lees meer

6 december 2014

In januari méér geld op je loonbrief!

In januari zal iedereen die werkt meer geld zien staan op zijn loonbriefje. Dat is een belangrijke realisatie van deze federale regering: door een verhoging van de forfaitaire onkosten wordt de bedrijfsvoorheffing verlaagd. Met andere woorden: wie werkt voelt de lastenverlaging meteen bij de...

Lees meer

4 december 2014

Actieplan sociale dumping goedgekeurd

De Europese Commissie heeft België in gebreke gesteld over de sociale antimisbruikbepaling van december 2012 inzake detachering. Onze inspectiediensten kunnen die wet daardoor momenteel niet gebruiken in de strijd tegen sociale dumping. Minister Maggie De Block en staatssecretaris Bart Tommelein beslisten 25 november 2014...

Lees meer

3 december 2014

Mechelen en Kortrijk scoren op milieuvlak

Mechelen, met Bart Somers als burgemeester, staat afgetekend op nummer 1en steekt met kop en schouders boven de anderen uit. Waar het minimaal te behalen punten 35 is, scoort Mechelen met 67 duidelijk zeer goed.Het eerst volgende peloton van steden (Sint-Niklaas, Kortrijk en Antwerpen)...

Lees meer

3 december 2014

Vandenput: “Doordacht omgaan met inzet leger op straat”

De ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie gaven onlangs te kennen dat ze willen onderzoeken of het leger kan ingezet worden om samen met de politie de veiligheid te garanderen in bepaalde situaties. “In België hebben we 3,7 politiemensen per 1000 inwoners, dat is...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder