Sla navigatie over

Nieuws1 april 2014

Resultaat beleid Maggie De Block: meer geld voor OCMW’s

Op voorstel van Maggie De Block, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, heeft het regeringsconclaaf vandaag beslist dat de OCMW’s 5% meer krijgen van de federale overheid om de leeflonen te betalen.Jaarlijks krijgen de OCMW’s hierdoor samen ongeveer 33 miljoen euro meer.De nieuwe regeling...

Lees meer

31 maart 2014

Stemmen met volmacht

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van: het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart hoewel dit niet expliciet in het Kieswetboek vermeld staat, verdient het aanbeveling ook de oproepingsbrief...

Lees meer

31 maart 2014

Regering Peeters laat ouders, kinderen en kinderopvang in de steek

Het nieuwe decreet bevat heel wat overdreven verplichtingen en beperkingen. In de open brief die Sofie Smets schreef, klaagt zij de absurde regels, zoals de maximum 120% bezetting, 18 respijtdagen, etc. aan. Die  maken flexibiliteit onmogelijk en betekenen inkomensverlies voor de crèches en hogere...

Lees meer

29 maart 2014

Opinie Bart Somers : Politiek hooliganisme is een verlies voor onze democratie

In een parlement geldt absolute vrijheid om te spreken. Dat maakt het mogelijk om zonder remmingen te debatteren over fundamentele kwesties als oorlog en vrede, over leven en dood, over eventuele fouten en fraude die zouden zijn begaan door de uitvoerende macht. Niets of...

Lees meer

29 maart 2014

Herman De Croo 46 jaar parlementair

Vandaag zetelt Herman De Croo 46 jaar onafgebroken in de Kamer, een unicum onder de huidige generatie federale en deelstatelijke parlementsleden. En dit in een periode waarin sterren aan het politieke firmament even snel verschijnen als uitdoven. Volgens de statistieken zijn er tussen 31...

Lees meer

28 maart 2014

Open Vld stelt haar Europese lijst voor

Effectieven: VERHOFSTADT Guy NEYTS Annemie CALLENS Karlos Maurice DE BLEEKER Eva LENSSEN Georges VAN DAMME Brieuc BROSENS Katrien VANDERSMISSEN Stijn MERTENS Martine DE ROECK  Hyacintha GEYPEN Greet DE GUCHT Karel Opvolgers: DE BACKER Philippe VAUTMANS Hilde WIERINCK Lieve GHEYSENS Monique VANDERBORGHT Bram BRUGADA TERRADELLAS Pedro...

Lees meer

28 maart 2014

Afdelingswebsite + Openzone

Verder kan een lokale webmaster nu voor zijn of haar bestuursleden en mandatarissen terug een foto uploaden op de lokale site. Uiteraard blijft het nog steeds de beste methode om ieder bestuurslid en mandataris zelf zijn of haar openzone te laten aanmaken en updaten....

Lees meer

27 maart 2014

Hervorming overlevingspensioen goedgekeurd

Het huidige overlevingspensioen werkt vandaag teveel als een inactiviteitsval werkt, en dan vooral voor vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan zeven op de tien vrouwen minder gaan werken of gewoonweg stoppen met werken nadat ze een overlevingspensioen ontvangen. Daardoor bouwen ze minder individuele...

Lees meer

26 maart 2014

Programmacongres

Lees het ontwerp programma hier.Schrijf u in via www.openvldevents.beZATERDAG08u30 Koffieonthaal09u30 Start congreswerkzaamheden in werkgroepen12u30 Middaglunch13u30 Eventueel vervolg werkgroepen en aansluitend plenaire zitting20u00 Einde plenaire zittingZONDAG09u00 Koffieonthaal10u00 Start academische zitting12u30 ReceptieOp zaterdag is er doorlopend kinderopvang en –animatie voorzien.Tussen Gent St Pieters en de congreszaal...

Lees meer

26 maart 2014

Dewael pleit voor Europees energiebeleid

Dewael begon zijn betoog met een verwijzing naar de toespraak van de Amerikaanse president in Brussel. “Obama had een duidelijke boodschap: de strijd voor vrijheid is nooit gestreden. Daarom was hij terecht bijzonder scherp in zijn veroordeling van de Russische acties op de Krim”,...

Lees meer

25 maart 2014

Efficiënte kredietbemiddelaar nog steeds maar bij 7,6 procent van de ondernemers bekend

De Clercq: “Een bemoeilijkte kmo-financiering is een probleem waar onze economie sedert het losbarsten van de financiële crisis in 2008 mee kampt. De oprichting van de Kredietbemiddelaar in 2009 was erop gericht om bedrijven die hiervan het slachtoffer werden te ondersteunen. Sindsdien wist de...

Lees meer

25 maart 2014

De Gucht: ‘Ten laatste volgend jaar vrijhandelsakkoord’

Tijdens de korte Amerikaans-Europese top zal woensdag verder worden onderhandeld over een akkoord dat de grootste vrijhandelszone ter wereld zou creëren. Daarmee willen de VS en Europa de economische groei en de jobcreatie aan beide zijden bevorderen.De eurocommissaris voor Handel hoopt dat de aanwezigheid...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder