Sla navigatie over

Nieuws25 maart 2014

Akkoord havenarbeid eerste stap naar modernisering havenarbeid in België

Na een jaar intensief overleg zijn de sociale partners akkoord om een aantal loon- en arbeidsvoorwaarden voor havenarbeid aan te passen aan de economie van vandaag: soepelere rekrutering, aandacht voor evaluaties, meer opleiding en omkadering, extra garanties voor de arbeidsveiligheid, meer mogelijkheden voor interim...

Lees meer

24 maart 2014

Niet-begeleide minderjarige kinderen uit EU-lidstaten voortaan beter beschermd

De huidige wet van 24 december 2002 (voogdijwet) voorziet in de aanduiding van een voogd voor de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) die uit een niet EU-lidstaat in ons land wordt aangetroffen. De voogd begeleidt de NBMV onder andere in de verdere afhandeling van diverse...

Lees meer

23 maart 2014

Lijsten Open Vld Brussels Gewest klaar! Guy Vanhengel: “We gaan 300% voor Brussel”

Zoals reeds bekend trekken minister Guy Vanhengel (55) de lijst voor het Brussels Parlement, en Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (38) de lijst voor het Vlaams Parlement. Voor de Kamer duidde het bestuur als lijsttrekker Thomas Ryckalts (37) aan. Thomas Ryckalts is voorzitter van Open...

Lees meer

23 maart 2014

Open Vld bekomt verhoging investeringslimiet in regeringsvoorstel crowdfunding

“In tijden dat ondernemers zich moeizaam kunnen financieren via de banken, biedt crowdfunding een supplementair alternatief. Vooral voor innovatieve start-ups lijkt de praktijk mogelijkheden te bieden. Reeds meerdere jaren weerklinkt de roep om een faciliterend initiatief vanuit de politiek. Het valt te verhopen dat met het huidige...

Lees meer

19 maart 2014

Van Biesen over fiscale huiszoekingen: “Heksenjacht gaat te ver.”

Van Biesen reageerde ontsteld op de berichtgeving dat het fiscaal visitatierecht alsmaar breder en breder wordt toegepast op basis van een recent arrest van het Gentse Hof van Beroep. Dat stelt uitdrukkelijk dat de fiscus tijdens een controle aan huis bijvoorbeeld zomaar de volledige...

Lees meer

17 maart 2014

Klantgegevens van banken zijn geen handelswaar

Wat mij in het bijzonder tegen de borst stoot is dat een grootbank via de zogenaamde algemene verkoopvoorwaarden een catch-all clausule inlast die alvast op papier de desbetreffende bank de volmacht geeft om de desbetreffende persoonsgegevens door te sluizen naar gelieerde vennootschappen. Ook mag...

Lees meer

15 maart 2014

Vergunningen moeten eenvoudiger

‘We hebben in Vlaanderen 194 instellingen. Dat zijn er veel te veel. We zouden wat meer ambitie moeten hebben en het kluwen van vergunningen afbouwen.’ Dat zei Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten vandaag in De Zevende Dag. Ze pleit ervoor om een vergunning automatisch toe...

Lees meer

15 maart 2014

Stilzwijgende vergunning zorgt voor efficiënter bestuur

Voormalig Vlaams minister van ruimtelijke ordening is altijd voorstander geweest van de zgn. stilzwijgende vergunning. Dat betekent dat wanneer een burger een aanvraag indient die aan alle vereisten voldoet, de vergunning geacht wordt te zijn vergund wanneer de administratie binnen duidelijk voorziene termijnen niet...

Lees meer

13 maart 2014

Oosterweel dossier vraagt dialoog, geen polarisatie

De Vlaamse oppositiepartijen Open Vld en Groen willen bijkomend onderzoek naar Oosterweel-tracés gelijk behandelt, en ze dienen daarvoor een voorstel van resolutie in. "De Vlaamse regering speelt nu vals. Ze moet haar huiswerk opnieuw doen", zeggen Bart Somers en Wouter Van Besien in Gazet...

Lees meer

12 maart 2014

Lesbische (mee)moeders moeten sneller “mama” kunnen zijn

Vandaag de dag gelden voor lesbische koppels andere regels dan voor heterokoppels. Daar waar heterokoppels hun kind simpelweg kunnen erkennen, moeten lesbische koppels een slopende adoptieprocedure van minstens negen maand doorlopen. Een steeds meer voorkomend fenomeen bovendien. In 2007 waren er nog 52 zulke...

Lees meer

12 maart 2014

Herman De Croo: “Private bewakingsfirma’s voldoende controleren”

Vandaag verscheen een artikel in de pers dat stelde dat de controle op private bewakingsfirma’s te wensen overlaat. Vooral op de Belgische luchthavens zou dit risico’s met zich meebrengen. De Croo: “Mijn partij is voorstander van de uitbesteding van bepaalde veiligheidstaken omwille van efficiëntie...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder