Sla navigatie over

Een land dat samenwerkt en samenleeft

30 jaar geleden viel de Berlijnse Muur. De liberale wereldorde had het communisme verslagen. Een mooie toekomst diende zich aan met sterke internationale samenwerking tussen liberale democratieën over heel de wereld. Dat is even anders gelopen. Terroristische aanslagen, dictators die opnieuw terrein winnen, oprukkend nationalisme, de Brexit, handelsconflicten en grote migratiestromen zijn vandaag de realiteit.

Doemdenkers zien alleen de problemen en maken mensen bang. Ze willen de grenzen sluiten en muren bouwen. Maar dat is een illusie. Grote problemen zullen we alleen oplossen door meer samen te werken. Maar hoe zien wij die internationale samenwerking binnen en buiten de EU? Hoe vergroten we onze veiligheid, zonder onze vrijheid op te geven? En hoe leven we samen in een wereld die een dorp is geworden? Dit zijn onze afspraken.

Migratie en samenleven

 • We bewaken de Europese buitengrenzen, zodat de binnengrenzen open kunnen blijven.
 • We vangen vluchtelingen op in eigen regio en aan de Europese buitengrenzen. Daar kunnen ze hun asielaanvraag indienen.
 • Wie recht heeft op asiel vangen we op. Wie geen recht heeft, krijgt snel duidelijkheid en moet terugkeren.
 • De regels voor gezinshereniging scherpen we nog aan. Wie komt, moet op eigen benen kunnen staan.
 • We maken economische migratie mogelijk om arbeidskrachten aan te trekken die we nodig hebben.
 • We geven nieuwkomers alle kansen om in te burgeren en zich te integreren. Dat begint bij de taal en onze normen en waarden.
 • We kiezen resoluut voor een inclusieve samenleving waar iedereen eerlijke kansen krijgt op school en op werk. Een job is de beste springplank naar een goede toekomst en integratie.
 • We bestrijden hokjesdenken, racisme en discriminatie.

Veiligheid

 • We gaan voor een efficiëntere politie. Dat wil zeggen dat agenten zich met politiewerk bezig houden en op het terrein zijn. Administratieve taken besteden we uit. Politiezones worden groter zodat de dienstverlening en veiligheid kan verbeteren. In Brussel komt er een ‘Brussels Metropolitan Police’ onder één centraal gezag.
 • Burgemeesters moeten meer slagkracht krijgen om kleine criminaliteit te bestrijden en grotere problemen te voorkomen.
 • Justitie moet niet alleen oog hebben voor grote maar ook kleine criminaliteit. Processen moeten sneller verlopen. Uitgesproken straffen moeten ook effectief worden uitgevoerd.

Europa

 • Een slankere en slachkrachtige EU die sneller kan beslissen
 • Een Europese aanpak van migratie
 • Investeringen in een Europees leger én een buitenlands beleid met tanden
 • Een EU die voluit gaat voor handelsakkoorden en verdere economische samenwerking

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder