Sla navigatie over

Nog heel wat investeringen op de plank voor 2019

In het begrotingsadvies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), staat te lezen dat de sociale partners voor 2019 een overschot van 145 miljoen euro verwachten op de Vlaamse begroting. Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein is tevreden dat de SERV het behoud van het begrotingsevenwicht haalbaar acht. "We hebben ons budget goed onder controle. Voor 2019 liggen nog heel wat investeringen op de plank in het belang van alle Vlamingen."

Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein is tevreden dat de SERV in het begrotingsadvies dat ze vandaag publiceerden, het behoud van het begrotingsevenwicht haalbaar acht. Hij wijst er wel op dat de oefening van de SERV nog geen rekening houdt met nieuw beleid. De Vlaamse Regering zal immers alles in het werk stellen om tegen het einde van de legislatuur de dringendste zorgnoden weg te werken, verder te investeren in infrastructuur en de Vlaamse economie een boost te geven met extra investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling.

"Aangezien we grote ambities hebben, beloven de begrotingsdiscussies in september nog pittig te worden. We moeten immers rekening houden met de lagere groeiramingen voor 2018 en 2019", zegt Bart Tommelein. Ook de taks shift heeft vanaf volgend jaar een bijkomende negatieve budgettaire impact op de gewestelijke inkomsten van de personenbelasting. "Maar Vlaanderen draagt uiteraard graag bij aan deze belastingverlaging voor alle Vlaamse burgers."

Pleidooi voor meer begrotingsflexibiliteit krijgt gehoor

Minister Tommelein juicht de oproep van de SERV toe om meer en sneller te investeren. Zijn pleidooi voor meer begrotingsflexibiliteit voor strategische investeringen, krijgt steeds meer gehoor. Zo heeft de federale regering ondertussen een investeringspact in het leven geroepen, waarin men bij Europa pleit voor meer begrotingsflexibiliteit voor investeringen. Ook de Hoge Raad van Financiën gaf in maart nog aan dat ‘kan worden nagedacht over een specifieke behandeling van investeringsuitgaven waaraan toewijsbare inkomsten verbonden zijn’. De Oosterweelverbinding met haar financieel model op basis van tolheffing, voldoet volledig aan die criteria.

"We hebben ons budget goed onder controle. Voor volgend jaar willen we als Vlaamse regering een laatste grote inspanning doen op vlak van zorg, mobiliteit en onderzoek en ontwikkeling. Met aanzienlijke investeringen die in het belang zijn van heel Vlaanderen", besluit Bart Tommelein.

 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder