Sla navigatie over

Nog steeds geen vereenvoudiging dienstencheques voor mensen met beperking

In 2015 beloofde toenmalig Vlaams minister voor Werk Philippe Muyters aan Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe (Open Vld) om het systeem van dienstencheques voor mensen met een beperking te vereenvoudigen. Verschillende parlementaire vragen én 5 jaar later is hier nog steeds geen sprake van. “Op vandaag moeten deze mensen nog altijd jaarlijks een attest indienen. Dat Vlaanderen er na 5 jaar niet in slaagt om een automatische gegevensuitwisseling door te voeren, is kafka”, betreurt Gwenny De Vroe.

Het aantal dienstencheques dat men kan aankopen aan het gunsttarief van 9 euro is beperkt tot 400 per jaar voor een individuele gebruiker en 800 per jaar voor een gezin. Er zijn echter uitzonderingen voor eenoudergezinnen, personen met een beperking, ouders van minderjarige kinderen met een beperking en oudere personen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten. Deze categorieën mogen per kalenderjaar 2.000 dienstencheques aan 9 euro bestellen. Om in aanmerking te komen voor deze uitzondering moeten ze wel jaarlijks een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) indienen bij het dienstenchequebedrijf Sodexo. “Een overbodige papierlast”, zo stelde Open Vld-parlementslid Gwenny De Vroe in 2015 al.

Overbodige papierlast

In 2015 beloofde toenmalig Vlaams minister voor Werk en Economie Philippe Muyters, op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe, de jaarlijkse aanvraag te vervangen door een automatische gegevensuitwisseling. “Ik vroeg om een administratieve vereenvoudiging, wat mogelijk is via een digitalisering en een automatische gegevensstroom tussen de betrokken administraties”, zegt Gwenny De Vroe. “Niet alleen voor de betrokkenen, ook voor het VAPH en de uitgiftemaatschappij Sodexo zou een vereenvoudiging minder papierlast betekenen.”

Vandaag, 5 jaar later, moeten mensen met een beperking, ouders van minderjarige kinderen met een beperking en oudere personen nog steeds ieder jaar opnieuw een attest aanvragen en indienen om een verhoogd aantal dienstencheques te kunnen aankopen. “De volledige automatisering van de gegevensuitwisseling is momenteel nog niet geïmplementeerd in de dienstverlening van Sodexo”, zo blijkt uit het recente antwoord van minister voor Werk en Economie Hilde Crevits aan Gwenny De Vroe.

Begin 2017 werd de administratieve vereenvoudiging voor de bestaande gebruikers die door het VAPH erkend zijn, wél reeds doorgevoerd. Maar de volledige automatisering van de gegevensuitwisseling voor andere gebruikers is op vandaag nog niet geïmplementeerd. Zij moeten dus nog steeds een attest indienen.

Niet tijdig operationeel

Om de volledige attestering te automatiseren voor élke mindervalide gebruiker moet er via het centraal gegevensuitwisselingsplatform van de Vlaamse Dienstenintegrator (VDI) een koppeling gemaakt worden met de nodige authentieke gegevensbronnen. Begin dit jaar werd het einde van het eerste kwartaal vooropgesteld voor de inproductiestelling van de volledige automatische attestering. Uit het antwoord van minister Crevits op de meest recente parlementaire vraag van Gwenny De Vroe bleek echter dat de implementatie van de automatisering niet tijdig klaar was voor uitgiftejaar 2020.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder