Sla navigatie over

“Nood aan geïntegreerde Vlaamse aanpak van Syriëstrijders”

De voorbije maanden trokken heel wat jongeren naar Syrië om er te gaan strijden. Vaak worden ze door moslimextremisten geronseld en overtuigd om te gaan vechten. De onderhandelaars voor een nieuwe federale regering hebben al laten weten een prioriteit te willen maken van de aanpak van deze Syriëstrijders en ronselaars. Ook verschillende steden hebben al maatregelen genomen, zoals het schrappen van Syriëstrijders uit de bevolkingsregisters. “Ook Vlaanderen kan en moet binnen haar talrijke bevoegdheidsdomeinen alle nodige maatregelen nemen die jongeren ontmoedigen om naar Syrië te trekken,” zegt Bart Somers. Vlaanderen kan bijvoorbeeld sterk preventief optreden binnen haar welzijns-, jeugd- en onderwijsbevoegdheid.

“Het is cruciaal dat er één geïntegreerde aanpak komt, waarbij de verschillende Vlaamse instrumenten goed op elkaar zijn afgestemd. Daarom zou het goed zijn mocht de Vlaamse regering werk maken van één, geïntegreerde beleidsnota over het probleem van de Syriëstrijders,” zegt Bart Somers. In zijn repliek liet minister-president Bourgeois verstaan oren te hebben naar dit voorstel.

Afzonderlijke (sub)commissie

Daarnaast vraagt Somers dat ook het Vlaams Parlement zelf een initiatief neemt om het Vlaamse beleid beter te stroomlijnen. “Het zou goed zijn mocht er een afzonderlijke (sub)commissie worden opgericht waarbinnen we het debat kunnen voeren, maatregelen op elkaar kunnen afstemmen en de uitvoering ervan opvolgen,” aldus Somers. Hij kreeg bijval voor zijn voorstel van Matthias Diependaele, N-VA-fractieleider in het Vlaams Parlement.

“Het gewelddadig moslimextremisme vormt een langdurige en reële dreiging voor onze veiligheid. Onze democratische rechtstaat beschermen is een opdracht voor alle overheden in ons land: de lokale, de federale, maar zeker ook de Vlaamse. Enkel met een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak kunnen we resultaten boeken,” besluit Somers.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder