Sla navigatie over

“Nood aan meer selectieve afvalinzameling op openbare plaatsen”

“Dankzij jarenlang volgehouden inspanningen bevindt Vlaanderen zich bij de top van Europa als het aankomt op het selecteren van verschillende afvalfracties en de inzame­ling ervan binnenshuis. Gescheiden ophaling van papier, glas, PMD, GFT, restafval enzovoort: het zijn allemaal zaken waar de Vlaming vertrouwd mee is. Of het nu om huis-aan-huisophaling gaat of om het aanbieden van de fracties in het containerpark, de Vlaming toont zich als één van de beste leerlingen van de klas. Buitenshuis stellen we echter vast dat de Vlaamse overheid nauwelijks initiatieven neemt voor het gescheiden inzamelen van afval op openbare plaatsen”, zegt Gwenny De Vroe. “De burgers krijgen vandaag nauwelijks die mogelijkheid, ook al bestaat er een groot draagvlak voor en willen ze het zelf”.

Buitenshuis is er nog werk aan de winkel
 
Een algemeen bekend initiatief zijn de opvallende, erg zichtbare en in grote aantallen geplaatste vuilnisbakken in de grote stations in Vlaanderen of vergelijkbare voorbeelden op de luchthaven van Zaventem. Hedendaagse, aantrekkelijke en speelse vormgeving wordt hier gecombineerd met het inzamelen van vier fracties: PMD, papier, glas en restaf­val. Uit de praktijk blijkt dat de gescheiden inzameling zeer goed lukt en dat er nauwelijks problemen zijn met verkeerde fracties die in een bepaalde vuilnisbak zijn terechtgekomen. Het succes van deze vuilbakken hangt wel samen met het feit dat ze regelmatig worden geleegd. “Ik hoop dan ook dat de Vlaamse overheid verder werk maakt van een selectieve afvalinzameling buiten de huiselijke sfeer en deze aanmoedigt,” besluit Gwenny De Vroe.
 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder