Sla navigatie over

Nood aan een grotere uitwisseling van werknemers tussen de gewesten

 Nood aan een grotere uitwisseling van werknemers tussen de gewesten

Tijdens het vragenuurtje in het federaal parlement heeft Kamerlid Tania De Jonge een pleidooi gehouden voor een versterkte interregionale arbeidsmobiliteit. “In Zuid West-Vlaanderen smeken de bedrijven om werkkrachten. Enkele kilometers verder, in Henegouwen kampt men met de hoogste inactiviteitscijfers in ons land. Noord-Fransen vinden, in tegenstelling tot onze landgenoten van net over de taalgrens, wél de weg naar die vacatures. In Brussel zien we net hetzelfde: torenhoge werkloosheid terwijl even verderop Brussels Airport vele handen tekort komt. Ik roep minister Dermagne dan ook op met de verschillende regio’s in ons land aan tafel te zitten zodat we komaf kunnen maken met deze absurde situatie”.

Op vandaag vormen de taal- en gewestgrenzen een harde barrière als we over tewerkstelling spreken. We zitten in een situatie waarbij  er niet in slagen om potentiële werknemers, die de vele openstaande vacatures zouden kunnen én moeten invullen, te motiveren om even verderop een job te zoeken. Volgens De Jonge is dat een groot probleem en zeker als we zoals vandaag te kampen hebben met een arbeidsmarkt die in brand staat. ”Ik heb hier in dit halfrond al verschillende keren aan de alarmbel getrokken en opgeroepen tot actie en ik zal dat blijven doen. We kunnen het ons echt niet permitteren om te blijven steken in de analyse van het probleem. We moeten er effectief ook iets aan doen en ik ben blij dat minister Dermagne het met mij eens is. Ik blijf dit dossier op de agenda zetten en zal nauwgezet toezien of er op het terrein ook verbetering zal te merken zijn."

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder