Sla navigatie over

Nooddecreet II voor extra zuurstof en stabiliteit in onderwijs

Er zijn ingrepen nodig om op rechtszekere en transparante wijze het lopende school- of academiejaar af te ronden, dit onder meer inzake organisatie van stages, evaluaties in deeltijds kunstonderwijs (DKO) en volwassenenonderwijs (VWO) en vervangingen van afwezige personeelsleden. “Een tweede nooddecreet in het Vlaams Parlement stemmen was daarom meer dan noodzakelijk”, zeggen de initiatiefnemers Koen Daniëls (N-VA), Loes Vandromme (CD&V) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). 

De organisatie van het einde van het huidige school- of academiejaar 2019-2020 dreigt zonder ingrijpen gevolgen te hebben voor cohorten leerlingen, cursisten DKO en VWO en studenten die geen examens kunnen afleggen, waardoor diploma’s, getuigschriften of attesten niet kunnen worden uitgereikt.

Zo zijn in het secundair onderwijs momenteel geen reguliere vervangingen toegestaan tijdens de maand juni 2020. Dat wil zeggen dat afwezige personeelsleden van wie de afwezigheid start op of na 1 juni, niet vervangen kunnen worden bij een afwezigheid van tien of meer werkdagen. De reden daarvoor was dat tijdens de maand juni in het secundair onderwijs voornamelijk examens plaatsvinden en het daarom minder noodzakelijk was om deze leerkrachten te vervangen. Deze regeling geldt niet voor het basisonderwijs, waar vervangingen in juni wel reeds toegestaan waren. “Door de coronacrisis zullen scholen in juni maximaal inzetten op lesgeven. Daarom is het aangewezen dat in het secundair onderwijs leerkrachten die voor tien of meer werkdagen afwezig zijn, ook vervangen kunnen worden”, aldus Koen Daniëls.

“Met dit decreet bieden we, na eerdere inspanningen voor basis- en secundair onderwijs, nu ook aan Centra voor Volwassenenonderwijs, Centra voor Basiseducatie en aan academies deeltijds kunstonderwijs de nodige rechtszekerheid om hun centrum- of academiejaar voor het lopende schooljaar aan te passen. Zo maken we mogelijk dat een kwaliteitsvolle evaluatie mogelijk blijft en stimuleren we de onderwijsinstellingen om ook cursisten en hun ouders bij wijzigingen te betrekken. Een sterke communicatie is daarbij een vanzelfsprekendheid”, zegt Vlaams Parlementslid Jo Brouns.

“Onderwijsinstellingen moeten daarom een kader hebben waarbinnen ze zich kunnen organiseren voor het afronden van dit schooljaar en de start van volgend schooljaar. Dit om de individuele rechten van alle betrokkenen te garanderen”, vult Jean-Jacques De Gucht aan. Zo kunnen de Centra voor Basiseducatie (CBE) bijvoorbeeld hun aantal niet-aangewende uren van dit jaar volgend jaar nog gebruiken. Het aanbod van de CBE bestaat immers voor bijna 70% uit NT2- en Alfa NT2-opleidingen voor de kwetsbare doelgroep van laaggeletterde en ongeletterde volwassenen die momenteel geen les kunnen volgen.

Andere bepalingen in dit decreet handelen onder meer over de cursistenevaluatie in het volwassenenonderwijs, de gevolgen voor leerlingenstages en de evaluaties in het deeltijds kunstonderwijs.

“We willen ten slotte iedereen bedanken die de vlotte opmaak en indiening van dit decreet mogelijk heeft gemaakt. Uitzonderlijke tijden vergen extra inspanningen, waarvoor onze oprechte dank”, besluiten de parlementsleden.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder