Sla navigatie over

Noodlening tot 1 miljoen euro voor Vlaamse sportclubs

Heel wat sportclubs en -federaties zien door de coronacrisis hun inkomsten verdwijnen als sneeuw voor de zon: de horeca is gesloten, er zijn geen toeschouwers meer en ook de benefietavonden kunnen niet plaatsvinden. Erkende Vlaamse sportclubs en sportfederaties zullen daarom tot één miljoen euro kunnen lenen aan een gunstige rentevoet van 1 procent. Dat werd beslist door het Vlaams Parlement via een nooddecreet van parlementsleden Philippe Muyters (N-VA), Maaike De Rudder (CD&V) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). De noodleningen kunnen aangevraagd worden tot 31 december 2022 en moeten de Vlaamse sector over de financiële horde van de coronacrisis heen helpen. Er wordt een budget van vijftig miljoen euro voorzien.

De leningen starten bij een bedrag van 25.000 euro en kunnen oplopen tot één miljoen euro. De looptijd bedraagt maximaal negen jaar aan een rente van één procent. De aanvragen zullen ingediend en beoordeeld worden bij en door Sport Vlaanderen. Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) staat in voor de financiering en de concrete dienstverlening. In hun aanvraag zal de sportorganisatie ook moeten aantonen dat zij financieel gezond was voor de coronacrisis, dat de financiële schade het gevolg was van de pandemie en hoe het krediet de organisatie zal helpen om terug financieel gezond te worden.

Vlaams Parlementslid Philippe Muyters (N-VA): “De Vlaamse sportwereld heeft de afgelopen jaren enorme stappen gezet in het professionaliseren en uitbouwen van hun werking. Er is enorm veel geïnvesteerd in opleidingen, nieuwe infrastructuur, materiaal, gediplomeerde trainers, enzovoorts. Met resultaat: de sportparticipatie lag nooit hoger. We mogen al die inspanningen niet verloren laten gaan door de coronacrisis. Deze leningen moeten ervoor zorgen dat de sportwereld snel weer op de been is en de draad kan oppikken waar ze hem moesten laten liggen.”

Vlaams Parlementslid Maaike De Rudder (CD&V): “De vele sportclubs maken deel uit van het Vlaams maatschappelijk weefsel. Veel mensen vinden er veel meer dan alleen hun fysieke sportactiviteit of ontspanning. Sporten en samenkomen in groep is voor veel mensen een heel belangrijk onderdeel van hun mentaal welzijn. Met de noodleningen nemen we een belangrijke zorg weg bij de sportclubs, zodat ze snel weer hun volledige plaats in ons maatschappelijk weefsel kunnen opnemen.”

Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld): “We kiezen heel bewust voor een systeem van noodleningen en geen blanco cheques. Wij zijn ervan overtuigd dat de Vlaamse sportverenigingen via hun activiteiten een gezond financieel beleid kunnen voeren. Dat hebben ze in het verleden al  bewezen. Door de goedkope leningen krijgen ze snel financiële ademruimte en kunnen ze een realistisch plan opstellen voor de terugbetaling ervan.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder