Sla navigatie over

Nooit eerder zoveel kinderen en jongeren welkom op zomerscholen

In juli en augustus kunnen meer dan 16.000 kinderen en jongeren terecht op 206 zomerscholen, verspreid over heel Vlaanderen. Nooit eerder lag het aantal plaatsen op zomerscholen hoger. Door positieve ervaringen tijdens vorige jaren en door het extra inzetten op de bekendmaking ervan breiden scholen en lokale besturen hun initiatieven uit en komen er nieuwe zomerscholen bij. “De zomerscholen zijn een fantastisch initiatief in onze strijd voor een betere onderwijskwaliteit, omdat ze kinderen en jongeren bijspijkeren op vlak van vooral Nederlands en wiskunde”, zegt Vlaams minister Somers. “Zeker voor de meest kwetsbare jongeren bieden de zomerscholen veel extra kansen.”

In de zomer van 2020 werden er voor het eerst op grotere schaal zomerscholen georganiseerd in Vlaanderen. Als reactie op de schoolsluitingen vlak na de uitbraak van de coronacrisis, werden toen meer dan 7.500 (vaak kwetsbare) jongeren bijgespijkerd in 138 zomerscholen. In de zomers van 2021 en 2022 konden zo’n 11.000 leerlingen terecht op zomerscholen.

Komende zomer zijn er maar liefst 16.131 leerlingen welkom op 206 zomerscholen. Een forse stijging van meer dan 40% t.o.v. de voorgaande jaren. Tijdens het leertraject van minstens 10 dagen tijdens de maanden juli en augustus worden kinderen en jongeren opnieuw bijgespijkerd op vlak van vooral Nederlands en wiskunde in combinatie met sport, spel en cultuur. Het succes van het aantal beschikbare plaatsen is te danken aan positieve ervaringen van vorige edities en het versterkt inzetten op een bredere bekendmaking. “De zomerscholen werden eerder al decretaal verankerd”, zeggen ministers Somers en Weyts. “Het succes in de praktijk bewijst dat de zomerscholen essentieel zijn in de strijd voor meer onderwijskwaliteit.”

“Heel wat leerkrachten en scholen zorgen ervoor dat kinderen en jongeren die kampen met een leerachterstand gemotiveerd worden om deel te nemen aan een zomerschool”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “De combinatie met sport en spel maakt het ook gewoon keitof. Heel veel leerkrachten vertellen me dat ze in september zo kunnen zien welke kinderen een zomerschool volgden”.

“We voorzien met de Vlaamse regering 10 miljoen euro per jaar om zomerscholen te organiseren”, zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. “Onderzoek van de KU Leuven toonde aan dat de zomerscholen een positief resultaat hebben op de leerresultaten van deelnemende kinderen. Ook hun klasgenoten die niet in de zomerschool zitten doen het uiteindelijk beter omdat het algemene niveau van de klas bij de start van het reguliere schooljaar stijgt. We dichten met andere woorden de kansenkloof.”

Financiële steun

De zomerscholen krijgen financiële steun van de Vlaamse Overheid. Een organiserende school of een lokaal bestuur kan sowieso rekenen op € 45 per leerling per dag. Een lokaal bestuur dat de regierol voor verschillende zomerscholen opneemt, krijgt daarbovenop € 20 per leerling. Een school die niet kan rekenen op de ondersteuning van een lokaal bestuur krijgt € 5 per leerling extra.  

Steden en gemeenten

Zowel steden, gemeenten als scholen kunnen de zomerscholen organiseren. Komende zomer staan de lokale besturen in voor 154 scholen, goed voor 10.628 leerlingen. 52 reguliere scholen organiseren een zomerschool goed voor 5.503 leerlingen.

Informatiecampagne

Hoe de ministers de positieve resultaten verklaren? “Dit jaar is extra ingezet op informatie campagnes naar scholen en lokale besturen om extra zomerscholen te organiseren. Momenteel lopen er ook nog acties richting ouders en leerlingen om de beschikbare plaatsen deze zomer zoveel mogelijk in te vullen en zich maximaal in te schrijven.”

 

Overzicht per provincie

Provincie

Aantal zomerscholen

Aantal plaatsen

Antwerpen

79

6.835

Limburg

37

1.645

Oost-Vlaanderen

35

4.033

Vlaams-Brabant

21

1.454

West-Vlaanderen

26

1.497

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

8

667

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder