Sla navigatie over

Noordzeestroom voor elk Belgisch gezin

“België heeft de ambitie om de capaciteit van wind op zee bijna te verdriedubbelen. Dit betekent Noordzeestroom voor elk Belgisch gezin.” Dat kondigen minister van Energie Tinne Van der Straeten en vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent van Quickenborne samen aan.

België is wereldleider op vlak van windenergie op zee: op 10 jaar tijd werden we wereldwijd de vijfde grootste energieproducent van wind op zee. Met het allereerste energie-eiland en uitbreiding van de Prinses Elisabethzone tot 3,5 GW verdriedubbelen we quasi onze capaciteit op de Noordzee tot maximum 5,8 GW, goed voor 25% van de totale elektriciteitsproductie. Met wind op zee tonen we opnieuw dat we als klein land groots kunnen zijn.

Met de energieswitch versnellen we naar 100% hernieuwbare energie. Door meer goedkope hernieuwbare energie in eigen land te voorzien, zijn we beter beschermd tegen stijgende prijzen. Want dat is elektriciteit die we in eigen land produceren, zonder afval en zonder CO₂.  Dankzij de aansluiting op het energie-eiland en grotere windmolens tot 17 MW kunnen we de capaciteit tot in totaal 5,8 GW of 25 TWh groene stroom uitbreiden. Zo maken we van onze Noordzee een duurzame energiecentrale. Dat is goed voor de natuur en goed voor de factuur.

We hebben meer hernieuwbare energie nodig om onze klimaatdoelstellingen te realiseren. Dankzij de bijna verdriedubbeling van de windenergiecapaciteit tot in totaal 5,8 GW besparen we in totaal 8,6 miljoen ton CO₂. Een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat België tegen 2030 de Europese doelstelling haalt om de netto-uitstoot van broeikasgassen met 55 procent te drukken vergeleken met 1990. In elke stap wordt er rekening gehouden met de natuur en wordt er daarnaast 1 miljoen vrijgemaakt voor bijkomende natuurprojecten.

In België zorgt de windindustrie tot 1,5 miljard euro toegevoegde waarde per jaar en is het een exportproduct voor onze Belgische bedrijven die wereldwijd windmolens op zee bouwen. Studies wijzen uit dat er tussen 2010 en 2030 meer dan 16.000 banen worden gecreëerd door de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de windmolenparken. Met de uitbreiding van de tweede zone, versterken we onze positie.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Noordzee: “De Noordzee wordt de grootste groene energiecentrale van ons land. Offshore windmolens worden goedkoper en efficiënter. Door de krachtigste windmolens ter wereld te zetten in de Prinses Elisabethzone kunnen we de capaciteit sterk verhogen. Opnieuw zal België wereldwijd een offshore pionier zijn. Het gigantische potentieel van onze Noordzee schakelen we zo mee in voor de herstart en transitie van onze economie en de strijd tegen de klimaatopwarming.”

Achtergrondinformatie

  • De windmolens zijn amper zichtbaar van op de kust. De Prinses Elisabetzone ligt nog verder van de kust dan de eerste zone.
  • Het energie-eiland is een betonnen caissonstructuur (geen opgespoten zandeiland)

Totaal Wind op zee

  • 5,8 GW: 2,2 GW eerste zone + tot 3,5 GW tweede zone
  • 25 TWh/jaar
  • Elektriciteitsvraag van alle Belgische gezinnen (5 miljoen)
  • Tot 30% van totale elektriciteitsvraag
  • Totale CO2-besparing van 8,6 miljoen ton CO2
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder