Sla navigatie over

België en Noorwegen zullen nauwer samenwerken aan grensoverschrijdend transport en opslag van CO2

De federale regering van België, het Waals Gewest en het Vlaams Gewest zijn nu formele onderhandelingen met Noorwegen begonnen over een bilaterale overeenkomst inzake grensoverschrijdend transport en opslag van CO2 op het Noors continentaal plat (NCS, Norwegian Continental Shelf), in het kader van het Protocol van Londen.

De eerste ministers van België en Noorwegen, De Croo en Støre, en de Noorse minister van Olie en Energie, Terje Aasland, zijn vandaag in Gent samengekomen om de opvang en opslag van CO2 (CCS, Carbon Capture and Storage) te bespreken. Het bezoek vond plaats in het kader van de Noordzeetop in Oostende.

Tijdens de ontmoeting van de eerste ministers van België en Noorwegen, Alexander De Croo en Jonas Gahr Støre, op 23 februari 2022 ondertekenden zij een memorandum van overeenstemming (MoU) voor een nauwe energiesamenwerking met betrekking tot de Noordzee. Het gaat meer bepaald om een versterkte samenwerking op het vlak van CCS, waterstof en offshore-windenergie. Een van de doelstellingen van het MoU is de voorbereiding van een bilateraal akkoord tussen België en Noorwegen om grensoverschrijdend transport van CO2 mogelijk te maken met het oog op permanente geologische opslag.

België ligt centraal in de industriële cluster van Noordwest-Europa en relatief dicht bij belangrijke CO2-opslaglocaties in het Noordzeebekken. Wallonië en Vlaanderen zijn daarom ideaal geplaatst om CCUS-technologie (Carbon Capture, Utilisation and Storage technology) te ontwikkelen en uit te rollen, als onderdeel van hun CCUS-strategie. Tegelijkertijd werken Vlaanderen en Wallonië aan een wettelijk kader voor CO2-transportnetwerken.

"Ik ben blij dat we kunnen aankondigen dat de formele onderhandelingen over een bilaterale overeenkomst tussen onze twee landen van start zijn gegaan. Een versterkte samenwerking op het vlak van CCS, offshore-windenergie en waterstof is essentieel om onze klimaatdoelstellingen te behalen. Het memorandum van overeenstemming met België bevestigt dat onze regeringen zich zullen inzetten om deze samenwerking te bevorderen. Ik vertrouw erop dat we in de nabije toekomst een bilaterale overeenkomst zullen sluiten over grensoverschrijdend transport en permanente opslag van CO2", aldus de Noorse premier Jonas Gahr Støre.

"Grensoverschrijdende samenwerking is noodzakelijk om CCS succesvol in te zetten als efficiënte maatregel in het kader van klimaatmitigatie. Ik kijk ernaar uit om de nauwe samenwerking met Noorwegen op het vlak van CCS verder te zetten en uit te breiden. Ons doel is om zo snel mogelijk te komen tot een formeel bilateraal akkoord rond grensoverschrijdend transport en permanente opslag van CO2", aldus de Belgische Eerste Minister Alexander De Croo.

De opvang en opslag van CO2 (CCS) zal een van de maatregelen zijn om specifieke industrieën koolstofvrij te maken en zo de klimaatverandering te matigen. De start van de onderhandelingen tussen België en Noorwegen betekent een belangrijke eerste stap naar de bevordering van grensoverschrijdende CO2-waardeketens. Zodra het bilateraal akkoord is ondertekend en in werking is getreden, wordt het mogelijk om koolstofdioxide uit het Vlaams en het Waals Gewest naar Noorwegen te vervoeren voor permanente geologische opslag op het Noors continentaal plat.

"Grensoverschrijdende samenwerking is inderdaad essentieel om CCS succesvol in te zetten als efficiënte maatregel in het kader van klimaatmitigatie. Ik kijk uit naar de voortzetting en uitbreiding van de nauwe samenwerking met België wat CCS betreft. We willen zo snel mogelijk een bilateraal akkoord sluiten om grensoverschrijdend transport en permanente opslag van CO2 te formaliseren", aldus de Noorse minister van Olie en Energie, Terje Aasland.

Vincent Van Quickenborne, federaal minister van Noordzee: "Het ontwikkelen van nieuwe methoden om de CO2-uitstoot te verminderen is van cruciaal belang voor de toekomst van onze planeet. Dit is een veelbelovende klimaattechnologie. De zee kan hierbij een sleutelrol spelen. Ze is niet alleen altijd van groot belang geweest voor het reguleren van ons klimaat, maar biedt ook mogelijkheden voor het opvangen en opslaan van koolstof. In september hebben we een overeenkomst gesloten met Denemarken om opgevangen CO2 op te slaan in hun lege olie- en gasvelden. Vandaag zetten we opnieuw een belangrijke stap om hetzelfde te doen met Noorwegen. We mikken op een akkoord tegen de zomer."

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving en Energie: "Het opvangen, opslaan en hergebruiken van CO2 zal een belangrijke rol spelen in de toekomst van Vlaanderen. Daarom waren we vastberaden om het eerste gewest in België te zijn met een sterke en efficiënte regelgeving voor CO2-transport. Bovendien zetten we ons sterk beleid verder inzake hernieuwbare energie en doordachte energiebesparende maatregelen. Verschillende bedrijven in Vlaanderen zetten al in op de uitrol van CCUS om hun voetafdruk te verkleinen. Door nu samen te werken aan een bilateraal akkoord rond grensoverschrijdend transport en opslag kunnen we de ambities van de Vlaamse industrie helpen waarmaken."

Philippe Henry, Waals minister van Klimaat en Energie: "Wij steunen veel innovatieve industriële initiatieven in Wallonië op het vlak van C02-opvang. Het is essentieel om hen ook oplossingen aan te bieden voor de opslag ervan. Dit vooruitzicht op een akkoord tussen onze gewesten en landen is een zeer belangrijke stap in die richting."

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder