Sla navigatie over

“Normalisatie druggebruik mag zich niet doorzetten”

“De normalisatie van drugs bij een grote groep jongeren is iets waaraan de minister zeker aandacht moet spenderen. Daarom ook heb ik de minister gevraagd om de richtlijnen van het Trimbos-Instituut mee te nemen in de nieuwe gezondheidsdoelstelling en actieplan met betrekking tot tabak, alcohol, en drugs”, zegt Saeys. De minister beloofde om het rapport van Trimbos mee te nemen naar het voortraject van het gezondheidscongres in 2016, maar ziet in Vlaanderen op korte termijn geen acute verontrustende evolutie. 

Trimbos-Rapport

Op 23 februari jongstleden overhandigde het Trimbos-Instituut haar nota “Stategische Verkenning Uitgangsdrugs 2015” aan de Nederlandse Staatssecretaris Martin van Rijn. De vaststellingen van het Trimbos-Instituut zijn verontrustend. “Het gebruik van uitgangsdrugs is sterk verbonden aan het uitgaansleven, meer specifieke dancefestivals en –party’s waardoor drugsgebruik voor een grote groep mainstream jongeren een realiteit is geworden”, aldus Saeys.

Het gebruik van die uitgangsdrugs ligt bij de groep jongeren van 16 tot 24 jaar, relatief hoog in Nederland. Onderzoek in Nederland toont immers aan dat het gebruik van XTC onder frequente party- en clubbezoekers rond de 60% ligt. Het taboe om zichtbaar onder invloed te zijn van drugs lijkt steeds minder groot te zijn omwille van het feit dat het makkelijk te verkrijgen is en de kostprijs van uitgangsdrugs, in het bijzonder XTC, vrij goedkoop is. Drugs zijn met andere woorden genormaliseerd. Het Trimbos-Instituut besluit dat deze ontwikkeligen voldoende argumenten geven om het Nederlands preventiebeleid bij te sturen.

Maatschappelijke druk

Het Trimbos-Instituut zocht een aantal mogelijke verklaringen voor het gebruik van uitgaansdrugs. “Ze worden onder andere gebruikt om te ontsnappen aan de hoge maatschappelijke druk om te presteren in de huidige maatschappij en bovendien zijn ouders te veel vriend geweest voor hun kinderen en te weinig opvoeder”, aldus Saeys.

Opvallende voorstellen van bijsturing van het preventiebeleid van het Instituut zijn de kennis van jongeren vergroten over de gezondheidsrisico’s van uitgaansdrugs, de verleende informatie beter onderbouwen om zo geloofwaardiger over te komen bij de jongeren, handvatten aanreiken aan jongeren om de risico’s terug te dringen, communiceren van normen over het gebruik van drugs en opvallend ook ouders handvaten aanreiken om het gebruik van uitgaansdrugs bij hun kinderen te voorkomen.

Gezondheidscongres 2016

Volgens Saeys zijn een aantal van de richtlijnen van het Trimbos-Instituut interessant voor Vlaanderen. “Een verontrustende vaststelling is de normalisatie van het gebruik van drugs bij grote groepen jongeren. Daarom is het goed dat de minister de analyses van het Trimbos-instituut mee zal nemen in het voortraject van de gezondheidsconferentie in 2016”, besluit Saeys. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder