Sla navigatie over

+10% of +5893 jobs ! Voor David Clarinval heeft de bestendiging van de “nulbijdrage”-maatregel toegelaten om van het 4de kwartaal 2021 een record te maken in termen van eerste aanwervingen bij de zelfstandigen

In november 2021 heeft de federale regering maatregelen genomen om de zogeheten “nulbijdrage”-maatregel te harmoniseren en te vereenvoudigen. Vandaag wil minister David Clarinval een stand van zaken geven over deze maatregelen en over de spreiding over de gewesten.

Ter herinnering, de “nulbijdrage”-maatregel stelt sinds 1 januari 2016 elke werkgever die zijn eerste werknemer aanwerft volledig en onbeperkt in de tijd vrij van de sociale werkgeversbijdragen gelinkt aan deze aanwerving. De maatregel biedt ook bijkomende bijdrageverminderingen voor de 2de tot de 6de aanwerving.

In het 4de kwartaal 2021 heeft een totaal van 4.571 werkgevers gebruik gemaakt van de “nulbijdrage”-maatregel sinds de inwerkingtreding ervan. Zij zijn als volgt gespreid over de 3 gewesten van het land: 54,5 % in Vlaanderen, 29,2 % in Wallonië en 15,1 % in Brussel. Deze verhouding is relatief stabiel gebleven sinds de maatregel in werking trad begin 2016. Onderstaande tabel toont de uitsplitsing van het aantal werkgevers dat gebruik maakte van de “nulbijdrage”-maatregel naar gewest en de evolutie ervan tussen het 4de kwartaal van 2020 en dat van 2021.

Aantal werkgevers dat gebruik heeft gemaakt van de “nulbijdrage”-maatregel naar hun plaats van vestiging

In de praktijk gaat het vooral om jobs in de handelssector (18,8 %), de bouwsector (16  %), de sector van de gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten (11,9 %) en de horeca (11,5 %). Deze 4 sectoren vertegenwoordigen bijna 58,2 % van de werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de “nulbijdrage”-maatregel in het 4de kwartaal van 2021.

Aantal werkgevers dat gebruik heeft gemaakt van de “nulbijdrage”-maatregel naar hun activiteitensector

Tot slot, en zoals wordt aangetoond in onderstaande grafiek, heeft de trimestriële evolutie van het aantal werkgevers dat geniet van de vrijstelling van de werkgeversbijdragen voor de 1ste aanwerving, een toename gekend van +5.893 werkgevers tussen het 3de kwartaal 2021 en het 4de kwartaal 2021, of een toename met 10 %. Dat is de sterkste toename op jaarbasis sinds de maatregel in werking trad, wat het belang bevestigt om de maatregel te bestendigen. Deze cijfers zijn dus bemoedigend en tonen het belang aan van de maatregel.

Evolutie van het aantal werkgevers dat gebruik heeft gemaakt van de “nulbijdrage”-maatregel

David Clarinval, minister van Zelfstandigen en KMO’s, benadrukt het volgende : “De “nulbijdrage”-maatregel is een belangrijke maatregel voor de zelfstandigen die hun onderneming willen ontwikkelen door de stap te zetten van de eerste aanwerving. Bovenstaande cijfers tonen dat aan en bevestigen dat de bestendiging van de maatregel essentieel was om jobcreatie te faciliteren, in het bijzonder in de huidige economische context. Ik ben blij dat ik de bestendiging en de vereenvoudiging van de maatregel heb verkregen en te zien dat het aantal zelfstandigen dat er gebruik van maakt, voortdurend stijgt, met 5893 jobs die louter tussen het 3de en het 4de kwartaal van 2021 werden gecreëerd. Dat is een record in termen van eerste jobs bij de zelfstandigen en ik hoop dat de cijfers positief zullen blijven evolueren”.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder