Sla navigatie over

OCMW’s moeten kunnen meewerken aan fraudeonderzoek

Maatschappelijke werkers van OCMW’s werken vandaag in een juridisch vacuüm. Enerzijds willen en kunnen zij meewerken aan manifeste gevallen van fraude, maar anderzijds zijn zij begonnen door ene beroepsgeheim dat het hen verhindert mee te werken aan fraudeonderzoek. Lachaert vroeg duidelijkheid te creëren en de ‘good practices’ van bijvoorbeeld OCMW Gent, dat met het arbeidsauditoraat een akkoord sloot over fraudemeldingen, te veralgemenen.

 

Bart Tommelein antwoordde dat hij het opheffen van het beroepsgeheim van OCMW-medewerkers bij ernstige vermoedens van fraude bepleit. Tommelein wees ook op het verslag van het College van Procureurs-Generaal over OCMW’s die niet met het gerecht zouden samenwerken wanneer er aanwijzingen zijn van sociale fraude met mensen die OCMW-steun genieten.

 

Het College signaleerde dat probleem aan het parlement. Staatssecretaris Tommelein wees ook op de essentiële vertrouwensband tussen de OCMW-cliënt en de hulpverlener. Niettemin meent hij ook dat nauwe samenwerking met het arbeidsauditoraat essentieel is. "Het lijkt me dan ook aangewezen dat er ook door OCMW-medewerkers meegewerkt wordt in het kader van een gerechtelijk onderzoek", luidde het.

In ieder geval concludeerde Lachaert dat OCMW’s best wel willen meewerken aan fraudeonderzoek, maar daartoe ook een duidelijk kader moeten krijgen. Vandaag ontbreekt het daar aan. Dus hopelijk komt daar snel verbetering in.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder