Sla navigatie over

Omgevingsvergunning start op 23 februari

Sinds de jaren 80 wordt er al gesproken over de invoering van een eengemaakte vergunning: een vergunning die bouw- en milieuvergunning bundelt tot een vergunning. "Vanaf 23 februari zal het een feit zijn," zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Lydia Peeters. Samen met collega’s van CD&V en N-VA diende ze een voorstel van decreet in dat duidelijkheid schept. "De voorbije weken was er immers onduidelijkheid ontstaan."

Bedrijven zullen vanaf de inwerkingtreding maar één aanvraag meer moeten doen om vergund te worden. "In plaats van de parallelle circuits voor stedenbouwkundige én milieuvergunning met soms tegenstrijdige beslissingen, moet een initiatiefnemer nu maar op één plaats één dossier indienen. Daarna volgt één openbaar onderzoek en is er een eengemaakte beroepsprocedure. Deze vereenvoudiging zorgt voor meer rechtszekerheid en minder (vertragende) procedurefouten of –betwistingen," zegt Peeters.

Op 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning in voege. "Die datum wordt bevestigd in het decreet," zegt Peeters. De vlotte uitrol van de nieuwe procedure staat of valt echter met de efficiëntie van het digitale platform om de omgevingsvergunning aan te vragen en te behandelen. "En daar krijgen we signalen dat nog niet alle gemeenten klaar zijn, omwille van softwareproblemen, waardoor moeilijkheden kunenn ontstaan bij het koppelen van de Vlaamse en gemeentelijke ICT-platformen." 

Beperkt uitstel mogelijk

Daarom geeft het decreet de gemeenten de mogelijkheid om uitstel te vragen. "Ze moeten dat wel doen vóór 14 februari en het uitsel kan niet later zijn dan 1 juni. tegen dan moeten alle gemeenten dus klaar zijn met de implementatie van de omgevingsvergunning," besluit Peeters.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder