Sla navigatie over

Ondanks stijgend aantal vacatures daalt aantal opgestarte knelpuntopleidingen met 12%

Het wordt steeds moeilijker voor werkgevers in knelpuntsectoren om hun vacatures ingevuld te krijgen. Het is dan ook belangrijk dat VDAB actief inzet op het begeleiden van werkzoekenden naar knelpuntopleidingen. Uit het antwoord van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits op een vraag van Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld) hierover blijkt echter dat er in 2020 11,5% minder knelpuntopleidingen gevolgd werden. “Naar aanleiding van de coronacrisis verwachten we dit jaar een stijging van de werkloosheidscijfers”, zegt Ongena. “Het is dan ook erg belangrijk dat VDAB deze mensen probeert te matchen met knelpuntvacatures en -opleidingen.”

Jaar na jaar stijgt het aandeel knelpuntvacatures en uit de meest recente knelpuntberoepenlijst van VDAB blijkt dat er momenteel zelfs sprake is van 190 knelpuntberoepen; een absoluut record. Om deze vacatures in te vullen biedt VDAB specifieke knelpuntopleidingen aan voor werkzoekenden.

Minder knelpuntopleidingen

Uit de cijfers die Open Vld-parlementslid Tom Ongena opvroeg blijkt echter dat er in 2020 een daling was van 11,5% in het aantal aangevatte knelpuntopleidingen. Ook het aantal opgestarte opleidingen dat succesvol werd afgerond daalde, zij het slechts met 6%. Het meest problematische gevolg hiervan is dat de effectieve doorstroming naar werk na het afronden van zo’n opleiding ook sterk daalt, met meer dan 10%. Uit het antwoord blijkt dat de coronacrisis vooral een impact had op de doorlooptijd van de opleidingen. Er moesten immers heel wat cursussen opgeschort worden die later digitaal of in kleinere groep terug opgenomen werden.

Optimale matching werkzoekenden en knelpuntvacatures

“De lijst van knelpuntvacatures en -beroepen wordt steeds langer en het is dan ook jammer om vast te stellen dat het aantal gestarte knelpuntopleidingen daalt”, zegt Ongena. “Aangezien de werkloosheidscijfers dit jaar zullen stijgen is het van essentieel belang dat VDAB actief inzet op de matching van deze nieuwe werklozen met knelpuntvacatures en -opleidingen. Het is hierbij niet alleen van belang dat VDAB voldoende werkzoekenden een knelpuntopleiding aanbiedt, maar ook dat VDAB na afloop van de opleiding deze mensen actief toeleidt naar vacatures die in het verlengde daarvan liggen. Enkel zo kunnen we de lijst met knelpuntberoepen inkorten”, besluit Ongena.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder