Sla navigatie over

Voor onze liberale partij is het vanzelfsprekend dat onze ondernemers het respect en de waardering krijgen die ze verdienen. België is een land van kmo’s en ondernemers. Ze zijn de motor van onze economie én een onmiskenbaar onderdeel van het sociaal weefsel in onze steden en gemeenten.

STERK ONDERNEMERSKLIMAAT

Onder impuls van Open Vld werden er de voorbije jaren verschillende inspanningen gedaan om het ondernemersklimaat voor ondernemers, bedrijven en kmo’s te versterken. Zo hebben we het kmo-tarief in de vennootschapsbelasting ingevoerd en het tarief van de sociale bijdragen voor zelfstandigen verlaagd. Om de financiële last voor startende zelfstandigen in hoofdberoep draaglijker te maken, kunnen ze onder impuls van onze partij ook genieten van lagere sociale bijdragen gedurende de eerste vier kwartalen. Verder hebben we verschillende drempels weggewerkt.

Dankzij de flexi-jobs kunnen werknemers en gepensioneerden, die elders al minstens 4/5 werken tegen gunstige voorwaarden, op een veilige, makkelijke en voordelige manier bijklussen om een extra cent te verdienen. Dit zonder dat ze er belastingen op moeten betalen. De werkgevers genieten ook van een verlaagd tarief van 25% aan patronale lasten. Zo kunnen ze op piekperiodes mensen relatief goedkoop inzetten. Na het succes van flexi-jobs in de horeca sinds 2015 zorgde onze liberale partij voor een uitbreiding tot 22 sectoren. Al mogen wat ons betreft ondernemers uit alle private sectoren gebruik maken van dit stelsel.

 

LAGE EN EENVOUDIGE VENNOOTSCHAPSBELASTING

De eerste verlaging ooit van de vennootschapsbelasting werd in 2002 beslist onder Open Vld-premier Verhofstadt. Toen ging het basistarief van 40,17% naar 33,99%. Dankzij liberale druk hebben we deze ondertussen kunnen verlagen tot 25%. Voor kmo’s is dit zelf maar 20% op de eerste 100.000 euro winst. Dankzij de verlaging van de vennootschapsbelasting kunnen we de Belgische economie stimuleren en haar competitiviteit laten toenemen. Daarnaast zijn we ook voorstander van de wereldwijde vennootschapsbelasting van minimaal 15%. Multinationals die quasi geen belastingen betalen, dat is niet fair en niet liberaal. In een vrije markt is het essentieel dat er een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie is tussen alle bedrijven, groot en klein.

 

ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING EN DIGITALE EFFICIËNTIE

De administratieve rompslomp en bijhorende kosten zijn een rem voor vele ondernemers en burgers. Daarom pleiten we resoluut voor een administratieve vereenvoudiging. Belgische bedrijven en zelfstandigen betalen samen bijna 5 miljard euro aan administratieve lasten. In het federale regeerakkoord hebben we de ambitie genoteerd om de administratieve lasten in ons land met 30% te verlagen. Onze partij pleit voor een versterking van het ‘only once’-principe om te voorkomen dat burgers en ondernemingen steeds dezelfde gegevens moeten invullen.

In overeenstemming met de Europese Verordening ‘Single Digital Gateway’ moet eindelijk werk worden gemaakt van één unieke digitale applicatie om ondernemers de toegang te bieden tot alle overheidsdiensten die betrekking hebben op belastingen, vergunningen en licenties, overheidsopdrachten, de opstart van een onderneming… Het Vlaamse e-loket voor ondernemers is reeds een welgekomen tool, maar wij pleiten voor één uniek e-ondernemingsloket dat alle bestuursniveaus omvat.

We zorgen voor meer digitale efficiëntie dankzij StartMyBusiness, waar ondernemingen volledig digitaal kunnen worden opgericht. Hiermee zijn we koploper in de EU. Daarnaast zorgt het digitaal loket ‘Working in Belgium’ ervoor dat gecombineerde vergunningen voor de toelating om te werken en wonen in België volledig digitaal kunnen worden aangevraagd.

 

STERKE, DUURZAME EN TRANSPARANTE E-COMMERCE

Consumenten kopen meer en meer online dankzij e-commerce. Om aan de veranderende vraag te voldoen en concurrentieel te blijven, is het noodzakelijk dat we onze arbeidswetgeving omtrent nachtarbeid aanpassen om deze verdere groei niet te hinderen. Onze partij pleit al enkele jaren voor bijkomende initiatieven voor de doorbraak van nachtarbeid in e-commerce. Sinds eind 2022 maakt de bevordering van de e-commerce effectief deel uit van de arbeidsdeal. We moeten onze bedrijven de kans geven om écht te groeien en onze werknemers die willen werken, te laten werken.

Om duurzaamheid te bevorderen, pleiten we voor een gelijk speelveld met Europese maatregelen. Transparant, zodat de consument de kans krijgt om de meest duurzame optie te kiezen bij een online aankoop.

 

SELECTIEVE, GEËVALUEERDE BEDRIJFSSUBSIDIES

Subsidies aan bedrijven zijn enkel een meerwaarde wanneer ze een drempel wegnemen en zo een hefboom zijn voor extra bedrijfsinvesteringen. Subsidies zijn echter niet altijd de beste keuze. Ondernemers, vooral kmo’s, vinden vaak onvoldoende hun weg naar subsidies en deze zorgen voor administratieve lasten voor overheid en bedrijven waardoor subsidies vooral naar grotere bedrijven gaan. De noodzaak voor compenserende subsidies is ook verminderd door de verlaging van de vennootschapsbelasting. Bedrijfssubsidies moeten selectief worden toegekend en worden geëvalueerd op hun impact: enkel nog subsidies wanneer de maatschappelijke meerwaarde bewezen is.

 

ONDERNEMERSCHAP BEVORDEREN

Of het nu gaat om start-ups, kmo’s of scale-ups, de overheid moet een gunstige economische omgeving faciliteren. We werken drempels weg zodat we extra groei, werkgelegenheid en welvaartscreatie én zo een gunstig ondernemersklimaat kunnen creëren.

Ook moet er ingezet worden op het aantrekken van kwaliteitsvol en innovatief ondernemerschap uit het buitenland. Het nieuw economisch migratiebeleid voor buitenlandse zelfstandigen is alvast een goede stap in die richting. Zo trekken we meer start-ups en innovatief buitenlands talent aan die de ondernemersdynamiek in Vlaanderen en België versterken!

 

AVONDOPENINGEN EN ZONDAGSARBEID

Onze liberale partij vindt dat het niet aan de overheid is, maar aan ondernemers om te bepalen wanneer hun zaak open en gesloten moet zijn. De verplichte wekelijkse rustdag of zondagsrust moet afgeschaft worden, zodat de ondernemer de vrije keuze krijgt om al dan niet een dag per week te sluiten. Ook verplichtingen over het vooraf communiceren rond de vrijwillige rustdag moeten wegvallen.

 

LEREN DOOR TE WERKEN

Onderwijs vormt jongeren tot burgers. Voor een aantal jongeren zijn de schoolbanken niet de meest geschikte manier om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Zij zouden meer gemotiveerd worden en meer leren via een innovatieve vorm van opleiding, onder andere rechtstreeks in een bedrijf of door zelf te ondernemen.

Studenten in het secundair en hoger onderwijs zouden meer tijd op de werkvloer moeten kunnen doorbrengen. De werkgevers, die bereid zijn om deze opleiding te bieden, moeten zoveel mogelijk ondersteund worden en zo weinig mogelijk administratieve lasten opgelegd krijgen. Ook de lerarenopleiding moet daarop aansluiten.

In het hoger onderwijs moet het principe “leren door te werken” meer vorm krijgen. Duaal leren, waarbij minstens een derde van de tijd in de werkcontext wordt doorgebracht, kan de focus worden voor studenten uit bepaalde richtingen in het hoger onderwijs. Dit moet aangeboden worden door de onderwijsinstelling, waarbij studenten zelf een voorstel kunnen doen om een deel van de studiepunten te behalen via tewerkstelling in een bedrijf of door zelf te ondernemen.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder