Sla navigatie over

Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs. Onderwijs moet jongeren vormen tot weerbare en kritische  burgers en is  hét instrument bij uitstek om sociale ongelijkheid te bestrijden en sociale mobiliteit te verhogen. Daarom willen we aan iedereen gelijke onderwijskansen bieden, talenten detecteren op jonge leeftijd en inzetten  op meertaligheid. Op die manier halen we het beste uit elke leerling. Deze ambitieuze doelstellingen zijn onhaalbaar zonder goed opgeleide en goed ondersteunde leerkrachten en directies. Het hoger onderwijs moet laagdrempelig blijven, zowel op vlak van de toelatingsvoorwaarden als op vlak van het inschrijvingsgeld. In ruil daarvoor moet de gemiddelde studieduur wel naar omlaag gebracht kunnen worden.

ONDERWIJS DAT EXCELLEERT

In 2003 behoorde ons Vlaams onderwijs nog tot de absolute wereldtop. Sindsdien glijden we in alle internationale rankings naar beneden. Aan het budget zal het niet liggen: in  2020 bedroeg het onderwijsbudget 13 miljard euro, of 1/3 van de totale Vlaamse begroting. De veranderde noden van leerlingen en maatschappij zorgen ervoor dat de vroegere onderwijsaanpak niet meer aan de huidige eisen en verwachtingen voldoet. De lat moet dus opnieuw omhoog, maar tegelijkertijd moet ons onderwijs voldoende laagdrempelig blijven om iedereen mee te kunnen nemen.

 

VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN

De leerplichtleeftijd moet verder verlaagd worden, naar 3 jaar. Een kind dat de start mist, riskeert immers al te beginnen met een achterstand die later nog maar moeilijk kan worden opgehaald. De eerste stap is hiertoe al genomen: vanaf 1 september 2020 ging op initiatief van Open Vld de leerplichtleeftijd van 6 naar 5 jaar, waardoor de leerplicht de facto start al start in de kleuterschool.

 

SECUNDAIR ONDERWIJS

Na ambitieuze en moderne eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs hebben we in 2021 dezelfde oefening gemaakt voor de tweede en de derde graad. Met deze eindtermen leggen we vast wat onze kinderen op het einde van de rit zeker moeten kennen en kunnen. De fundamenten voor de toekomst zijn dus gelegd. Daarnaast kiezen we resoluut voor de verdere uitbouw van duaal leren om ervoor te zorgen dat jonge mensen sneller met modern materiaal kunnen leren werken en nieuwe technieken kunnen aanleren in een echte werkcontext.

 

INZETTEN OP NEDERLANDS EN MEERTALIGHEID

In een steeds meer globaliserende wereld is een goede talenkennis cruciaal. Een goede talenkennis start echter met een goede kennis van het Nederlands. Met een taalscreening worden vanaf schooljaar 2021-2022 alle 5-jarigen gescreend op hun kennis van het Nederlands. Als er tekorten zijn, kunnen leerkrachten en directies op basis van de screening een individueel en doelgericht plan op maken.

De meertaligheid van Vlamingen is altijd een grote troef geweest, en dat willen wij graag zo houden. Daarom moet er meer aandacht komen voor andere talen dan het Nederlands, en dit al vanaf het kleuteronderwijs: alle scholen moeten de vrijheid krijgen om immersie-onderwijs te geven, waarbij steeds de grondige kennis van Nederlands het uitgangspunt moet zijn.

 

STERKE LEERKRACHTEN

We willen dat wie kiest voor het beroep van leerkracht, dat  doet met volle overtuiging en vanuit een achtergrond als sterke leerling. Daarnaast moeten scholen ook de deuren openen voor mensen die een carrière hebben opgebouwd buiten het onderwijs, de zogenaamde “zij-instromers”: zij kunnen vanuit hun expertise en praktijkkennis interessante leerkrachten voor onze leerlingen.  Op die manier brengen zij niet alleen nieuwe inzichten binnen in de school vanuit de praktijk, maar ze helpen tegelijkertijd ook mee om het lerarentekort aan te pakken. 

 

GODSDIENST EEN KEUZEVAK

Het vak levensbeschouwing zou een keuzevak moeten worden, dat binnen of buiten de schooluren gevolgd kan worden. Wie liever geen levensbeschouwing wil, kan de vrijgekomen uren invullen met een ander vak. In het keuzepakket komt er ook een vak LEF – wat staat voor Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie. Op initiatief van Open Vld is in het regeerakkoord al een eerste stap daartoe gezet. In het Gemeenschapsonderwijs  (GO!) zal in de derde graad van het secundair onderwijs het vak levensbeschouwing met 1 uur worden ingekort en vervangen door het vak interlevensbeschouwelijke dialoog.

 

FUTURE-PROOF HOGER ONDERWIJS

Elk academiejaar verdwijnen 8.000 van de 21.000 startende universiteitsstudenten van de universiteit. Bij de blijvers doen steeds meer studenten er vier, vijf of meer jaren over om hun bachelordiploma te behalen, terwijl dat normaal twee of drie jaar moet zijn. Het flexibel systeem, dat oorspronkelijk bedoeld was om vertraging te vermijden bij studenten met een klein tekort, heeft er toe geleid dat studenten net langer doen over hun studie. Het is goed dat jongeren meerdere kansen krijgen, maar de slinger is te ver doorgeslagen. In het regeerakkoord is de verplichte, niet bindende toelatingsproef opgenomen. Die moet er voor zorgen dat toekomstige studenten zich beter kunnen oriënteren alvorens een studie aan te vatten. Nu is het zaak om de studie(traject)begeleiding te verbeteren.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder