Sla navigatie over

Onderzoekscommissie aanslagen wil domeinconcessie Grote Moskee opzeggen en er een erkende representatieve moskee vestigen

Momenteel buigt de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart zich over het luik radicalisme. Het eindrapport wordt kortelings verwacht, maar vandaag maakt de commissie alvast haar akkoord over de toekomst van de Grote Moskee bekend. Die moskee in het Brusselse Jubelpark deed heel wat stof opwaaien in de commissie. De voorzitter van het Islamitisch Cultureel Centrum van België (ICC), dat haar zetel heeft in de Grote Moskee, moest na eerdere weigeringen om te getuigen gedagvaard worden door de onderzoekscommissie. Tijdens zijn hoorzitting legde de voorzitter volgens de commissie verklaringen af die niet strookten met verklaringen van onder meer de imam van de Grote Moskee en getuigen van Belgische veiligheidsdiensten. De gerechtelijke autoriteiten onderzoeken dit momenteel. De voorzitter kon ook geen volledige opheldering geven over de financieringsbronnen en -stromen van het ICC en de Grote Moskee. Tot slot legde de voorzitter verklaringen af die niet stroken met de fundamentele beginselen van onze grondwet en rechtsstaat, zoals de gelijkheid van man en vrouw.

 

Voorzitter Patrick Dewael: “Onze onderzoekscommissie zag het als haar plicht om zich duidelijk uit te spreken over de Grote Moskee. Net omdat deze moskee een belangrijk symbool van de islam in België is en voor een aantal moslims zelfs fungeert als een religieuze overheid en referentiepunt. Omdat uitgerekend deze moskee niet officieel erkend is. Omdat er een radicale salafo-wahabistische variant van de islam wordt gepreekt die haaks staat op onze grondwet en haar fundamentele beginselen en die kan aanzetten tot polarisering en het terugplooien op de eigen gemeenschap. Dit alles gebeurt ook ontegensprekelijk onder buitenlandse invloed en financiering van onder meer Saoedi-Arabië. Tot slot leeft de Grote Moskee en het ICC op gespannen voet met het Executief van de Moslims van België (EMB). Die laatste instantie is nochtans de officieel erkende religieuze overheid voor de islamitische eredienst. Deze situatie is volgens de onderzoekscommissie niet langer acceptabel. Ze vormt een hinderpaal voor de ontwikkeling van een open, geïntegreerde en moderne islam in België.”

 

Verbreken concessieovereenkomst

Daarom stelt de onderzoekscommissie voor om de concessieovereenkomst tussen de Belgische overheid en het ICC op te zeggen en de moskee uit de handen van buitenlandse radicale invloeden te halen. “Die domeinconcessie werd in 1969 gesloten en geldt voor 99 jaar. Volgens de concessie moest het ICC een filantropisch, religieus, wetenschappelijk of pedagogisch doel dienen, ten behoeve van de in België verblijvende moslimgemeenschap en de bezoekers van de moskee. Aan die voorwaarde is volgens de onderzoekscommissie anno 2017 niet meer voldaan omdat er een radicale salafo-wahabistische islamopvatting wordt gepredikt die andere leerstellingen en bewegingen verwerpt. De Grote Moskee neemt niet meer deel aan samenlevingsopbouw, onderhoudt nauwe banden met Saoedi-Arabië en negeert ook de gewijzigde Belgische context”, aldus Dewael. De onderzoekscommissie verwijst bijvoorbeeld naar de oprichting van het EMB in 1999, haar toetredingscharter dat de inachtneming van de grondwet en Belgische wetten veronderstelt, en de erkenningsprocedure voor moskeeën.

 

Een erkende moskee voor alle moslims

De onderzoekscommissie meent dat de concessieovereenkomst dus kan worden opgezegd om het ‘algemeen nut’ te dienen. Dewael: “Met name dat er in de moskee in de toekomst wel activiteiten kunnen worden uitgeoefend die beantwoorden aan de behoeften van de gehele Belgische moslimgemeenschap. De onderzoekscommissie stelt voor dat er tijdens de opzegperiode van 1 jaar een nieuwe overeenkomst wordt gesloten met een nieuwe entiteit die rekening houdt met de geloofsgemeenschap die vandaag de Grote Moskee bezoekt, het EMB, het samenleven en de principes van de Belgische grondwet, maar ook alle gevoeligheden en stromingen die kenmerkend zijn voor de islam en de moslims van België. Deze nieuwe moskee zal zich moeten laten erkennen en mag geen buitenlandse financiering –in het bijzonder van de Wereldmoslimliga en Saoedi-Arabië- ontvangen. Deze voorwaarden zullen in de overeenkomst worden opgenomen.” De grond en moskee blijven eigendom van de Belgische staat.

 

Dewael en de leden van de commissie benadrukken dat deze hele operatie moet worden doorgevoerd met het grootste respect voor de Belgische islamgemeenschap, de grondwet en haar principes van vrijheid van religie, meningsuiting en vereniging. De onderzoekscommissie dringt aan op een open en brede dialoog met alle betrokkenen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder