Sla navigatie over

Ons land pioniert opnieuw met de kernenergie van de toekomst

Gisteren kondigde Eerste Minister De Croo mee de opstart aan van een internationaal consortium aan dat een nieuwe kleine modulaire kernreactor wil ontwikkelen. Een zogenaamde SMR. Kamerlid Christian Leysen is blij met deze stap en benadrukte tijdens het vragenuur in de Kamer het belang ervan: “Dit is een mijlpaal. Kernenergie zal ook in de toekomst een plaats hebben in onze energiemix. Hoe we de kernenergie van morgen zullen ontwikkelen is een fundamenteel debat. Vanuit de federale regering wordt hiervoor 100 miljoen EUR uitgetrokken.”

Kleinere modulaire kernreactoren zijn veilig en zijn een oplossing voor het probleem van het nucleair afval. “We zetten volop in op hernieuwbare energie. Kijk naar onze Noordzee met haar windparken en het proefproject van drijvende zonnepanelen. Maar laten we wel wezen : kernenergie maakt een deel uit van de energiemix in ons land en dat zal zo blijven. We hebben in België de mensen en de kennis. Het is belangrijk dat we die knowhow verankeren én inzetten om te innoveren om zo in een internationale samenwerking aan de energiebevoorrading op lange termijn te werken. Door nieuwe nucleaire technologie mogelijk te maken, zullen we koolstofvrije energie kunnen produceren”, aldus nog Leysen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder