Sla navigatie over

Ontdek hier de visietekst, de drie thema’s van het congres en de congrescommissie

Nieuwe Econonomie:

De nieuwe economie wint elke dag aan belang. Ze zet de economische spelregels zoals we die kennen vaak volledig op zijn kop. Economische macht wordt verspreid over steeds meer mensen. Kennis en kunde sijpelen niet omlaag, maar borrelen omhoog. Diploma’s en certificaten zijn steeds minder belangrijk. Wat telt is je creativiteit, je competentie en je vermogen om over de muren van het eigen grote gelijk samen te werken. Of je idee succesvol is, hangt niet langer af van wat er op je bankrekening staat. Het hangt af van wat het voor mensen kan betekenen. Of het aantrekkelijk is. Of het een probleem oplost en bijdraagt aan een betere wereld. Nooit eerder waren ondernemerschap en zelfstandig initiatief toegankelijk voor zo veel mensen. Nooit eerder was de drempel zo laag. Wie vooruit wil, krijgt een faire kans. Omdat zoveel mensen met elkaar verbonden zijn, kan je sneller en beter andere mensen bereiken.

De nieuwe economie laat zich nauwelijks beperken door tijd of ruimte. Flexibiliteit lijkt oneindig rekbaar. Hoe rijmen we dat met ons verlangen naar zekerheid? Hoe passen we de nieuwe mogelijkheden binnen het wettelijk kader dat werk en sociale zekerheid regelt? Passen we onze systemen aan of vinden we ze opnieuw uit? Tegenover die continue vernieuwende economie staan immer statische regels en wetten. Hoe worden we meer baas over eigen tijd, werk en loopbaan?

De automatisering gaat razendsnel en betekent in heel wat sectoren dat vertrouwde, klassieke banen zullen verdwijnen. En ook al komen er nieuwe jobs in de plaats, dan nog is het niet vanzelfsprekend om mensen mee te laten veranderen. Meer dan ooit is een sleutelrol weggelegd voor onderwijs. Niet alleen als je jong bent, maar gewoon je leven lang. Op zoek gaan naar waar je goed in bent, welke “held” er in je schuilt.

De nieuwe economie vraagt meer vaardigheden van mensen. Kennis en kunde. De trots om ergens goed in te zijn. We willen geen economie die boven de hoofden van mensen heen draait. Geen economie die ten koste gaat van onze planeet. Wel een economie waar innovatie en vooruitgang ten dienste staan van mensen, een menseconomie zeg maar.

Burgerschap:

Als consument eist en krijgt de burger maatwerk en een hoge kwaliteit van dienstverlening. Hij of zij projecteert die verwachtingen ook op de overheid, maar komt vaak van een kale reis terug. Regels zijn nu eenmaal statisch, wetten zijn nu eenmaal gelijk voor iedereen, en procedures verlopen nu eenmaal traag.

En dus twijfelt de burger aan het gewicht van zijn stem. Het gevoel impact te hebben op politiek en overheid vervaagt. Ook hier weer dat schril contrast met het werk of de vrije tijd. Meedenken over de toekomst van het bedrijf waar je werkt of over de nieuwe smaak chips van je favoriete merk: betrokkenheid, cocreatie en participatie zijn troef.

Wij liberalen zien die participatie als de sleutel tot hernieuwde toenadering tussen burger en politiek. Burgers die er beter in slagen om hun mening te uiten en onderbouwen, belichamen vooruitgang. Dat stelt ons als samenleving in staat terug te keren naar de essentie: politiek en overheid als verlengstuk van de burger, niet omgekeerd. Digitale platformen en sociale media passen wonderwel in die ambitie.

Toch mogen we niet denken dat technologie de klus wel zal klaren. Het is een middel, en elk middel kan zowel inclusief als uitsluitend werken. We moeten daarom eerst goed nadenken over het doel. En hoe vermijden we dat enkel de meest vaardige en mondige burgers hun belangen kunnen behartigen? Of hoe balanceer je het recht op inspraak en participatie met de noodzaak om knopen door te hakken en dingen in gang te zetten?

Sommigen gaan heel ver in hun keuze voor technologie. Zo ver, dat ze de democratie zelf een rem vinden op technologische ontwikkeling en innovatie. Of dat technologie en wetenschap democratie overbodig maken. De stelling dat de wetenschap wéét wat er moet gebeuren om problemen zoals files en zelfs hongersnood of extreme armoede aan te pakken, maar dat de politiek “in de weg staat”, maakt steeds meer opgang. Maakt de nieuwe tijd komaf met de politiek? En wat komt er dan in de plaats?

Wij geloven niet in zoveel negativisme. We plaatsen participatie en representatie niet tegenover, maar naast elkaar. Als partij van geëngageerde burgers ontpopten de liberalen zich de voorbije jaren tot de drijvende kracht achter experimenten op verschillende niveaus. Budgetgames in Kortrijk en burgerbegrotingen in Antwerpen; volksreferenda in Mechelen; een burgerkabinet voor de minister van Cultuur; gelote burgers in de groep M34 die advies uitbrengen over liberale partijstandpunten; en nu dus een digitaal ideeënplatform waar elke Vlaming, lid of geen lid van Open Vld, de handschoen kan opnemen. Een heus democratisch laboratorium.

De onvoorwaardelijke keuze voor democratie is onze leidraad bij de creatie van een nieuw sociaal contract. Zo’n contract leidt automatisch tot een verhaal van rechten en plichten. Een geëngageerd burgerschap is niet hetzelfde als het afwijzen of blokkeren van beslissingen in functie van je eigen deelbelang. Het impliceert integendeel dat je de wij-zij-opstelling verlaat en aan de slag gaat in verbondenheid met anderen.

Dat betekent verantwoordelijkheid opnemen; de gelijkwaardigheid van elke mens tot onvoorwaardelijk vertrekpunt nemen; respect en empathie tot principe verheffen; de waarden van de Verlichting herontdekken als belangrijkste vooruitgangskapitaal. Het betekent engagement opnemen als burger om de samenleving beter te maken.

Mensen Sterker Maken:

Geen uitdaging die de mens al heeft kleingekregen. Zeker de voorbije 200 jaar zijn we er met rasse schreden op vooruitgegaan. Dat hebben we te danken aan onze veerkracht en vindingrijkheid. Geloven in de maakbaarheid van de samenleving is dus een bewuste keuze, gesteund door goede argumenten.

De grootste valstrik zit ‘m echter in de verlokking hoogmoedig te worden door al dat succes. Daarom mogen we nooit vergeten dat vooruitgang een proces van vallen en opstaan is, en dat het niet automatisch iedereen optilt. Geen zelfgenoegzaamheid over wat goed gaat, maar verontwaardiging over wat fout loopt is de motor van vooruitgang.

De kern van ons vooruitgangsproject is precies daarom het sterker maken van alle mensen. Dat vraagt in de eerste plaats aandacht voor zij die niet het geluk hebben meteen met alles mee te zijn, of die niet zijn geboren en opgegroeid in een kansrijke context. Het vraagt, ten tweede, begrip voor het feit dat de mens een mens blijft – en dus kan en zal in de fout gaan, kan en zal falen, kan en zal struikelen.

Liberalen willen mensen niet a fortiori behoeden voor tegenslag. Dat lukt toch niet. Nog belangrijker: zo maak je mensen helemaal niet duurzaam sterker. Want tegenslag hoort ook bij het leven. Wij maken de keuze om mensen geen hand boven het hoofd te houden, maar om hun te helpen hun veerkracht en talent te trainen als een spier. Zo sta je sterk op eigen benen, zo krabbel je terug overeind na een opdoffer. Op eigen kracht.

Onderwijs voor iedereen, zo vroeg mogelijk en een heel leven lang, is ons sterkste wapen in de strijd tegen kansongelijkheid.

Geen onderwijs dat een gemeenschappelijk ritme oplegt waar iedereen zich veilig maar niemand zich uitgedaagd door voelt. Wél onderwijs dat de kunst verstaat elke persoon te laten uitstijgen boven de eigen verwachtingen. Onderwijs dat doet ontdekken en ontwikkelen wat je goed kan, je de juiste dingen doet kennen en vaardigheden aanscherpt waar je levenslang kan op terugvallen in een wereld van verandering.

De beste leerschool is en blijft het leven. Zeker nu. Alles wat de wereld te bieden heeft zit vervat in de superdiverse samenleving. De wisselwerking tussen individu en samenleving stimuleert beiden. Met andere woorden: als we veelzijdige en sterke individuen willen, doen we er goed aan veel  zelfbewuster en positiever om te gaan met de vergrijzing, vervrouwelijking en verkleuring van de maatschappij.

Als liberalen en erfgenamen van de Verlichting zijn we met niets minder tevreden dan de gelijkwaardigheid van en gelijke kansen voor alle mensen op deze planeet. Alleen op die manier kan elke persoon ervaren wat het is om vrijheid te genieten, als een middel tot zelfontplooiing, en als doel op zich. Vrijheid is een tijdloos begrip, maar elk tijdperk stelt wel zijn eigen uitdagingen voor die vrijheid. Daarom nemen wij het voortouw in de uitbouw van een digitale component van de grondrechten die onze democratie waarborgt.

Ben je ook een #held? Deel dan jouw #topidee op congres.openvld.be

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder