Sla navigatie over

Ontlast politie door uitbesteding preventieve en administratieve taken aan privé

Het debat over de kerntaken van de politie en de mogelijke privatisering van bepaalde opdrachten loopt al enkele jaren maar heeft slechts tot beperkt resultaat geleid op het terrein. In navolging van Open Vld’ers Guido De Padt en Bart Somers, kwamen Sabien Lahaye-Battheu en Katja Gabriëls in december 2014 met een wetgevend initiatief om een en ander te concretiseren. Deze oefening werd ook opgenomen in het federale regeerakkoord. Op basis van de vele debatten en hoorzittingen in de Kamercommissie, dienen de beide Kamerleden nu een amendement in op hun oorspronkelijke wetsvoorstel. “Onze politiediensten worden geconfronteerd met een ongeziene werklast, onder meer door de terreurdreiging en migratiecrisis. Het is dus hoog tijd om deze hervorming op de rails te zetten en bepaalde taken uit te besteden.”

 

Open Vld pleit reeds lange tijd voor volgend driesporenbeleid: de bepaling van de kerntaken, een interne reorganisatie en modernisering van de politie om die kerntaken goed uit te kunnen voeren en ten slotte een overheveling van taken naar derden en in het bijzonder de private sector.

 

“Een veiligere samenleving tegen een aanvaardbare kostprijs is het uitgangspunt”, zegt Lahaye-Battheu. “Het bewaren van de orde en de veiligheid blijft een kerntaak van de staat. Maar we maken van private bewakingsfirma’s wel een volwaardige speler in ons veiligheidsbeleid door bepaalde taken uit te besteden. Dit wetsvoorstel voorziet in een duidelijk omlijnd wettelijk kader, waarbij de politie steeds de regie en controle in handen houdt. Private firma’s kunnen instaan voor bepaalde preventieve of administratieve taken. Zo houdt de politie de handen vrij voor haar reactieve, interveniërende en onderzoekstaken.”

 

De voordelen zijn velerlei volgens Gabriëls: “De politie kan zich focussen op haar kerntaken, de veiligheid verhoogt, er kunnen kostenvoordelen worden geboekt, de inzetbaarheid en flexibiliteit van veiligheidspersoneel wordt vergroot, administratieve afhandeling van bijvoorbeeld boetes loopt efficiënter, en er worden banen gecreëerd.” De Kamerleden willen ook de frigoperiode afschaffen zodat politieambtenaren niet verplicht een bepaalde periode moeten wachten vooraleer ze kunnen overstappen naar een privaat veiligheidsbedrijf.

 

De liberalen maken zich sterk dat er voldoende draagvlak is voor deze hervorming. “Vele academische oefeningen wijzen op de noodzaak om bepaalde taken af te stoten. Ook in het buitenland volgen ze met succes deze piste. Tot slot denken ook de vakbonden mee en zijn ze vragende partij.”

 

Concreet suggereert Open Vld volgende taken open te stellen voor private firma’s:

 •       het toezicht op en bescherming van gebouwen en sites (commerciële en industriële zones, uitgaanszones, Koninklijke gebouwen, ambassades, internationale instellingen, gerechtsgebouwen en andere overheidsgebouwen)
 •       de begeleiding van gerechtsdeurwaarders
 •       het transport van kostbare goederen en goederen die aan bedreiging onderhevig zijn (waardepapieren, gerechts- en bewijsstukken)
 •       het beheer van flitspalen, verkeerssignalisatie bij wegenwerken en ongelukken, alarmcentrales en camera’s
 •       administratieve afhandeling van verkeersovertredingen
 •       consortiumbewaking op parkings
 •       transport van gedetineerden
 •       toezicht en perimeterbewaking bij (massa-)evenementen
 •       vaststelling van bepaalde materiële feiten (zonder contact met overtreder en niet strafrechtelijk, zoals bijvoorbeeld administratieve sancties)
 •       administratieve, organisatorische en logistieke taken zonder specifieke politiebevoegdheden zoals de inning van verkeersboetes bijvoorbeeld
 •       preventieve sweepings
 •       de opleiding en inzet van honden

·      het gebruik van technische middelen voor derden

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder