Sla navigatie over

Ontwerpakkoord over redding Brussels Airlines

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo bevestigt dat met Lufthansa Group en Brussels Airlines een ontwerpakkoord werd bereikt voor de redding van Brussels Airlines. De minister heeft het bereikte akkoord toegelicht aan het federale kernkabinet.

De minister van Financiën benadrukt dat de staatssteun samen met het sociaal akkoord en het nieuwe businessplan na de coronacrisis tot winstgevende groei voor Brussels Airlines moet leiden. Dat is niet enkel belangrijk voor de tewerkstellingsvooruitzichten, maar ook voor de economische rol van de luchthavencluster rond Brussels Airport, het tweede belangrijkste economische knooppunt van ons land.

Lening van 290 miljoen euro

Het ontwerpakkoord voorziet in een lening van 290 miljoen verstrekt door de Belgische Staat met een looptijd van 6 jaar, conform de regels bepaald in het Temporary Framework van de Europese Commissie. De financiële middelen moeten binnen Brussels Airlines blijven en mogen niet opstromen naar Lufthansa Group of andere dochterondernemingen van de Lufthansa Group.

Tegenover de verstrekte lening staan een reeks bindende engagementen. Zo wordt de rol van Brussels Airlines als hub carrier bevestigd en moet het merk Brussels Airlines behouden blijven. Ook het hoofdkantoor blijft in Brussel.

Pandrecht op aandelen

Het akkoord voorziet daarnaast in de uitbouw van de langeafstandsvloot op voorwaarde dat de herstructurering wordt uitgevoerd zoals overeengekomen met de sociale partners en de winstgevendheid evolueert zoals voorzien in het businessplan. Om voldoende garanties op terugbetaling te hebben, heeft de Belgische Staat een pandrecht op de aandelen van Lufthansa Group in Brussels Airlines.

Het ontwerpakkoord bevestigt ook het belang van het verminderen van de ecologische voetafdruk van de activiteiten. Dat kan onder meer gebeuren met minder oude vliegtuigen en een milieuvriendelijkere vloot.

Afspraken over governance

Op het vlak van governance bepaalt het ontwerpakkoord dat de Belgische Staat recht heeft op twee vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van Brussels Airlines. Daarnaast zal een Strategisch Comité waken over de uitvoering van de gemaakte afspraken. Bij niet-naleving van de afspraken voorziet het akkoord in een arbitragemechanisme.

Het ontwerpakkoord zal eerstdaags worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Ook de federale regering, de Raden van Bestuur van Lufthansa Group en Brussels Airlines en het German Economy Stabilization Fund moeten in de loop van deze maand nog groen licht geven om het akkoord in werking te laten treden.

Duidelijkheid voor werknemers

De minister houdt er, ten slotte, aan om een uitdrukkelijk woord van dank te richten aan de bonden en directie van Brussels Airlines. De inspanningen die zij leveren met het eerder bereikte sociaal akkoord, zijn niet te onderschatten. De redding van Brussels Airlines en het ontwerpakkoord over staatssteun geeft hen langverwachte duidelijkheid.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder