Sla navigatie over

Onze energie- en waterfactuur ontleed

Voor het vierde jaar op rij hebben we te maken met een erg droge zomer. We moeten dus spaarzaam zijn met water. Net als voor gas en elektriciteit geldt: hoe minder je verbruikt, hoe beter voor het klimaat en de portefeuille. Maar wat zit er nu eigenlijk in die water-, elektriciteits- en gasfactuur? En wat is de visie van onze partij hierop? Pieter-Jan van onze studiedienst zet alles op een rijtje.

I. WATER

Sinds 2016 betaal je via de waterfactuur voor drie diensten. Ten eerste voor de levering van drink- en leidingwater, ten tweede voor de afvoer van afvalwater van bijvoorbeeld je toilet en ten derde voor de zuivering van dat afvalwater. Voor iedere dienst betaal je één vast bedrag aangevuld met een variabel bedrag dat afhankelijk is van je verbruik. Dat vast bedrag is voor iedereen gelijk. Voor de drie diensten betaal je samen 100 euro. Per gedomicilieerde inwoner krijg je hierop wel een korting van 20 euro. Ben je met 5 thuis, dan betaal je dit deel dus helemaal niet. Daarbovenop betaal je voor je verbruik. Er zijn twee tarieven. Het eerste bedraagt gemiddeld 4,3 euro per m3 en geldt voor de eerste 30m3 (30.000 liter) plus nog eens 30m3 per gedomicilieerde per jaar. Een gezin van 3 kan dus 120m3 per jaar aan dit tarief gebruiken. Voor het verbruik daarboven betaal je vervolgens het dubbele van het basistarief, het comforttarief. Dit is om buitensporig waterverbruik te ontmoedigen.

Waterfactuur vandaagWat willen wij veranderen?

De vaste kosten dalen dus naargelang het aantal personen in je gezin. Ben je met 4, dan betaal je bijvoorbeeld maar 20 euro aan vaste kosten. Alleenstaanden betalen een pak meer, namelijk 80 euro. Deze ongelijkheid willen wij als partij aanpakken en wij vragen dan ook om de waterfactuur op dit aspect te hervormen. Het variabel tarief kan natuurlijk ook nog verschillen, afhankelijk van je watermaatschappij en je rioolbeheerder. We pleiten daarom voor een zo efficiënt mogelijke werking en financiering van de betrokken bedrijven, willen tegelijkertijd een te grote versnippering tegengaan en zorgen voor een zo transparant mogelijke waterfactuur. We willen ook gezinnen aansporen zo spaarzaam mogelijk om te gaan met water en het hergebruik en infiltreren van regenwater stimuleren via bijvoorbeeld een regenwaterput. Een digitale watermeter moet je een beter inzicht geven in je verbruik en je gedrag doen aanpassen.

II. ELEKTRICITEIT EN GAS

De elektriciteits- en gasfactuur is minder transparant. Vooral in de elektriciteitsfactuur zijn er in de loop der jaren namelijk tal van belastingen ingeslopen. De werkelijke kost van de elektriciteit die je verbruikt, bedraagt nog maar amper 30% van de totale factuur. Dat is bovendien ook de enige component op de factuur waarvoor er concurrentie mogelijk is tussen de verschillende energieleveranciers.

Energieleveranciers moeten ook verplicht een aantal certificaten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling opkopen. Deze worden gekocht van burgers of bedrijven die via zonnepanelen stroom opwekken en daarvoor een certificaat ontvangen. Deze kosten worden vervolgens aan alle klanten doorgerekend en komen uit op een kleine 10% van de factuur.

Een groot deel van de energiefactuur omvat de financiering van de kosten voor het beheer van het distributie- en transmissienet. Ook de financiering van de zogenaamde openbaredienstverplichtingen (ODV’s) zit daarin vervat. Dat zijn de kosten die verbonden zijn aan enkele wettelijke verplichtingen van de netbeheerders zoals de aankoop van groenestroomcertificaten van zonnepanelen en windmolens, isolatiepremies, openbare verlichting, de installatie van elektrische laadpalen... De financiering van sociaal energiebeleid zit eveneens in de factuur. Denk aan de kosten voor installatie van budgetmeters, het opvangen van afgesloten klanten en sociale tarieven. Deze maken zowat 40% van de elektriciteitsfactuur uit. Voor aardgas gaat dit om zowat 35%. De hoogte verschilt wel al naargelang de distributienetbeheerder en dus waar je woont. De kosten voor het hoogspanningsnet zijn wel overal dezelfde. Rest er nog een deeltje diverse taksen en heffingen en btw, samen goed voor de overige 20% van de factuur. Daarin zitten onder meer de bijdragen ter financiering van de energieregulatoren.

Wat willen wij veranderen?

ElektriciteitsfactuurHet energiebeleid wordt dus steeds meer gefinancierd vanuit de elektriciteitsfactuur.
We zitten sowieso nog een tijdje ‘opgescheept’ met de rode oversubsidiëring van zonnepanelen in het verleden. Wij willen deze elektriciteitsfactuur opkuisen zodat ze geen tweede verdoken belastingbrief meer is. We willen daarom zaken zoals energiepremies, de openbare verlichting en de financiering van sociaal beleid uit de factuur halen. Daarnaast willen we de ongelijkheid tussen de distributienetkosten naargelang je woonplaats aanpakken en ervoor zorgen dat we met zo weinig mogelijk subsidies de energietransitie financieren. Zo zullen we de volgende windmolenparken op zee praktisch subsidieloos laten bouwen. Voorbeelden in het buitenland tonen aan dat dit mogelijk moet zijn. Ook hier willen via de uitrol van de digitale meter de consument sensibiliseren om efficiënt met energie om te gaan.

 

Tip: Verander geregeld van contract om je energiefactuur te verlagen. Je kan eenvoudig vergelijken via vtest.vreg.be

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder